Tarayıcı Özelliklerini Çekme

Kullanıcıların tarayıcı özelliklerini VB.Net Ve C#.Net ile alma.

Kullanıcıların tarayıcı özelliklerini VB.Net Ve C#.Net ile alma.


Request.Browser.Browser.ToString()Kodu ile tarayıcadan ismini alıyoruz Mesela :
Mozilla FireFox, İnternet Explorer Gibi.


Sayfanıza bir textbox ekleyin, multiline yapın textbox u ve bir button ekleyin.

VB.Net


Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _

       ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

    Dim s As String = ""

    With Request.Browser

        s &= "Tarayıcı Özellikleri" & vbCrLf

        s &= "Tip = " & .Type & vbCrLf

        s &= "Adı = " & .Browser & vbCrLf

        s &= "Versiyon = " & .Version & vbCrLf

        s &= "Major Versiyon = " & .MajorVersion & vbCrLf

        s &= "Minor Versiyon = " & .MinorVersion & vbCrLf

        s &= "Platform = " & .Platform & vbCrLf

        s &= "Beta = " & .Beta & vbCrLf

        s &= "Crawler = " & .Crawler & vbCrLf

        s &= "AOL = " & .AOL & vbCrLf

        s &= "Win16 = " & .Win16 & vbCrLf

        s &= "Win32 = " & .Win32 & vbCrLf

        s &= "Frames = " & .Frames & vbCrLf

        s &= "Tables = " & .Tables & vbCrLf

        s &= "Cookies = " & .Cookies & vbCrLf

        s &= "VBScript = " & .VBScript & vbCrLf

        s &= "JavaScript = " & _

            .EcmaScriptVersion.ToString() & vbCrLf

        s &= "Supports Java Applets = " & .JavaApplets & vbCrLf

        s &= "Supports ActiveX Controls = " & .ActiveXControls & _

            vbCrLf

    End With

    TextBox1.Text = s

End SubC#.Net Butona çift tıklayarak kodları ekleyebilirsiniz.


private void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e)

{

    System.Web.HttpBrowserCapabilities browser = Request.Browser;

    string s = "Tarayıcı Özelliklerin"

        + "Tip = "                    + browser.Type + "n"

        + "Adı = "                    + browser.Browser + "n"

        + "Versiyon = "                 + browser.Version + "n"

        + "Major Versiyon = "           + browser.MajorVersion + "n"

        + "Minor Versiyon = "           + browser.MinorVersion + "n"

        + "Platform = "                + browser.Platform + "n"

        + "Beta = "                 + browser.Beta + "n"

        + "Crawler = "              + browser.Crawler + "n"

        + "AOL = "                  + browser.AOL + "n"

        + "Win16 = "                + browser.Win16 + "n"

        + "Win32 = "                + browser.Win32 + "n"

        + "Frame = "         + browser.Frames + "n"

        + "Table = "         + browser.Tables + "n"

        + "Cookies = "        + browser.Cookies + "n"

        + "VBScript = "       + browser.VBScript + "n"

        + "JavaScript = "     +

            browser.EcmaScriptVersion.ToString() + "n"

        + "Java Applets = "   + browser.JavaApplets + "n"

        + "ActiveX Controls = " + browser.ActiveXControls

              + "n";

    TextBox1.Text = s;

}Bir Sonraki Derste Görüşmek Dileğiyle...
  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git