Subnetting (Alt Ağlara Bölme)

Subnetting işlemi için gerekli hesaplama nasıl yapılır bunu öğreneceğiz.

Subnet Nedir?

Networklerin router'lar ile birbirinden fiziksel olarak ayrıldıkları network bölümleridir.

Neden Subnetting?

Subnetting'in ne olduğunu açıklamadan önce broadcast domain'inin ne olduğunu açıklamamız neden subnetting işlemine ihtiyaç duyduğumuzu anlamamızda yardımcı olacaktır.

Broadcast domain,bir broadcast paketinin network üzerinde ulaşabileceği tüm alanları tanımlar.

Subnetting Faydaları

Ağ Performansı: Broadcast domain'i ne kadar geniş olursa,bu domain'in içerisinde bulunan hostlar o kadar büyük bir broadcast trafiğine maruz kalacaklardır. Bu da ağ performansını olumsuz yönde etkileyecektir.

Yönetim: Ayrıca küçük network'leri yönetmek daha kolay olacaktır.

Subnetting işlemi;

1)İhtiyaç duyulan IP adresi sayısı veya,

2)İhtiyaç duyulan subnet sayısı göz önünde bulundurularak yapılır.

Classfull IP Addressing

Ip adresi sınıfına göre default subnet mask'lere sahip Ip adresleri ile yapılan adreslemedir.

Classless IP Addressing (Sınıfsız IP Adresleme)

Subnet mask Ip adresi sınıfından bağımsızdır.Hesaplamalar yapılarak subnet maskler bulunur.

Subnet Mask

Subnet Mask kullanılarak,bir IP adresinden o IP adresinin bulunduğu Network ID elde edilir. Network ID elde edilirken IP adresi ve Subnet mask matemaktiksel olarak bit bit AND yani VE işlemine tabi tutulur.
VE işleminde sonucun 1 çıkması için iki bit'inde 1 olması gerekir yani iki bit çarpma işlemine tabi tutulur.Dolayısıyla bitlerden 1'inin sıfır olması sonucun sıfır olacağı anlamına gelmektedir.

Bilgisayarlar birbirleri ile haberleşirken Aynı veya Farklı Segmentte Olduklarını Nasıl Anlarlar?

Bir bilgisayar üzerinde o bilgisayarın IP adresi ve aynı zamanda subnet mask değeri tanımlıdır.

Bilgisayarlar birbiri ile iletişime geçerken IP adresi ve Subnetmask değerlerini kullanarak iletişime geçtikleri bilgisayarların kendileri ile aynı networktemi yoksa farklı networktemi olduklarını anlarlar.

Bunu bir örnek ile açıklayalım: A ve B bilgisayarı aynı networkte bulunan iki bilgisayardır.A bilgisayarı B bilgisayarı ile iletişime geçeceği zaman B bilgisayarının kendisi ile aynı networktemi yoksa remote networktemi olduğunu anlamak için aşağıdaki 2 işlemi gerçekleştirir:

1.A bilgisayarı önce kendi Ip adresi ile kendi subnet maskini bit bit AND işlemine tabi tutacaktır. Yani:


00001010  00001010  00001010 00110010  (A Bilgisayarının IP'si)

11111111  11111111  11111111 00000000 (A Bilgisayarının Subneti)

00001010  00001010  00001010 00000000 (Çıkan Sonuç)10                     10                          10                 

0                (Çıkan Sonuç Decimal)Bu çıkan sonuca W diyelim.


2. A bilgisayarı bu sefer yine kendi Subnet mask'iyle B bilgisayarının IP adresini AND işleminden geçirir.


00001010  00001010  00001010 00011001  (B Bilgisayarının IP'si)

11111111      11111111       11111111    00000000 (A Bilgisayarının Subneti)

00001010   00001010   00001010 00000000 (Çıkan Sonuç)

10                            10                 10                               0     (Çıkan Sonuç Decimal)Bu değere de Y diyelim. Eğer W=Y ise A bilgisayarı B bilgisayarı ile aynı networkte olduğunu anlar.

Yukarıdaki örnekte eğer W,Y'ye eşit çıkmaz sa bu durumda A bilgisayarı B bilgisayarı ile aynı network'te olmadığını anlar ve B bilgisayarına göndereceği paketi tanımlı olan default gateway adresine teslim eder.

Subnetting Hesapları

Daha önce bahsettiğimiz classların dışına çıkarak,network numaralarını verirken oluşturacağımız networklerin ihtiyaçlarını belirlememiz lazım.
Çünkü elimizdeki ip adreslerini verimli kullanabilmek için böyle hesaplamalara ihtiyacımız olacaktır.
Subnetting Hesaplamalarında bulmamız gereken değerler ve formülleri;

1) 2 üzeri X)>=Subnet sayısı bu formul vasıtası ile x değerinin minimum değeri bulunur.

2)Yeni Subnet Mask=Eski Subnet Mask+x Yukarıdaki formülde bulduğumuz x değeri yeni subnet mask hesaplanırken kullanılır.

3)Yeni subnet mask'i elde ederken aslında ne yapıyoruz host id kısmını genişletirken network id kısmını daraltıyoruz. Toplamda 4 oktet 32 bitimiz vardır Eski subnet'te 20 tane 1'imiz 12tane sıfırımız var ise yeni subnette ne olacak x sayısı kadar eksik sıfırımız olacak. (12-x) kadar yani.

4)Her subnette bulunan IP adresi sayısı =2 üzeri m-2
Bu formuldeki m değeri yeni subnet mask içerisindeki sıfırların sayısıdır.

Formülde neden -2 olduğunu tahmin etmediyseniz hemen söyliyelim
her subnette bir network ID bir de broadcast adresi olacaktır.
Bu değerler bilgisayarlara verilemeyeceği için 2 eksik hesaplanır.

5)Toplam IP Sayısı=Her subnetteki IP sayısı x Subnet Sayısı
Burada 254 host sayısına her zaman ulaşılamayabilir. Ancak yukarıda saydığımız nedenler göz önünde bulundurulduğunda kayıplar göz ardı edilebilir.

Kolay gelsin.
  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

• 9 yıl önce
A VE B bilgisayarlarının subnetleri 11111111 11111111 00000000 00000000 olması gerekmiyormu ? Otomatikman çıkan sonuçta. 10.10.0.0 olark değişir. Yanlışım varsa düzeltin lütfen.

Yukarı Git