SQL Dersleri -Tablolar-

SQL derslerine tablolarla devam ediyoruz. Bu dersimizde tabloların genel yapısını ve kullanımları hakkında bilgiler paylaşacağım.

SQL derslerine tablolarla devam ediyoruz. Bu dersimizde tabloların genel yapısını ve kullanımları hakkında bilgiler paylaşacağım.Veritabanı derslerime 2. bölümden devam ediyorum. Bu dersimizde SQL'de tablo yapısını ve tablolarla çalışmayı göstereceğim. Benim en sevdiğim konulardan birisidir bu. Gerçekten yapması çok keyifli, denediğinizde sizde bunu göreceksiniz. :) Çok uzatmadan hemen başlayalım.

Tablo Nedir?

Tablo, çalışanlar veya ürünler gibi belirli bir konuyla ilgili veriler içerir. Tablodaki her kayıt, belirli bir çalışan gibi tek öğe hakkında bilgiler içerir. Kayıtlar ad, adres ve telefon numarası gibi alanlardan oluşur. Kayıt genellikle satır olarak, alan da genellikle sütun olarak bilinir. ( bkz. microsoft )

TablolarYukarıdaki listede örnek tablo mevcuttur.

1. Sütunda Ürün Numarası var ve 4 karakterlik bilgi mevcut
2. Sütunda Ürün adı var ve değişken uzunlukta metin mevcut
3. Sütunda Miktarı var ve sayısal bilgi mevcut
4. Sütunda fiyatı bilgisi mevcut ve ondalıklı sayı var
6.Sütunda İşlemTarihi var ve tarihsel bir bilgi mevcut

1. sütunda sayı olmasına rağmen metin alan olduğu düşünüldü, çünkü bu alan üzerinde herhangi bir matematiksel hesaplama olma olasılığı yok. (toplama, çıkartma, çarpma vs.)

Ama miktar ve fiyat sütunlarında hesaplama olabilir. Bu nedenle sayısal veri tipi seçildi.

Veritabanındaki tablonun yapısı da Excel tablosu ile benzer yapıdadır.
Veritabanındaki sütunlara kolon (column) diyeceğiz.
Veritabanındaki tablonun her satırına kayıt (record) denir.
Satır = row

5.Sutunda Birimi var ve 5 karakterlik veri mevcut
Tablonun her bir hücrene alan (field) denir.


Yukarıdaki bilgilerden faydalanarak veri tiplerini belirleyelim.

1.Sütuna Ürün No ismi urun_no ismi vereceğiz. Veritipi char(4)
2.Sütuna Ürün Adı ismi yerine urun_adi kullanacağız. Veritipi varchar (30)
3.Sütun miktarı ismi yerine miktari kullanacağız ve veritipi int
4.Sütun Fiyatı yerine fiyati kullanacağız ve veritipi olarak decimal(7,2)
5. Sütun Birimi yerine birimi kullanacağız ve veritipi char(5)
6.Sütun İşlem Tarihi yerine islem_tarihi kullanacağız ve veritipi olarak datetime
Her sütunun yada kolonun bir veritipi vardır. Bu tiplerin isimleri farklı veritabanı sistemlerinde farlı olabilir. Kapasiteleri farklı olabilir.

Access ile karşılaştırırsak.

Char tipi türkçede metin maks 255 karakter olabilir. Sql serverda bu değer 8000 dir.

Örnek Yapalım

Yukarıdaki tabloya göre veritabanını ve tablomuzu oluşturuyoruz.


CREATE DATABASE Deneme

Go

-- Oluşturduğumuz veritabanını seçiyoruz

Use Deneme

Go

-- Deneme veritabanında tabloyu oluşturuyoruz

CREATE TABLE urun (

    urun_no char(4),

    urun_adi varchar(30),

    miktari int,

    fiyati decimal(7,2),

    birimi char(5),

    islem_tarihi datetime

)

goSQL Server'da veri tipleri

Sayısal Veri Tipleri (Tam Sayı):

BIT : sadece 0 ve 1 değerini alabilir (1 byte yer kaplar)
TINYINT : 0 ile 255 arası sayı olabilir (1 byte)
SMALLINT : -32168 ile +32167 arası tamsayı olabilir (2 byte)
INT : -2,147,483,648 ile +2,147,483,647 arası tam sayı olabilir.(4 byte)
BIGINT : -263 ile +263-1 arası tamsayı (8 byte)

Ondalık Sayı Tipleri:

Money : parasal işlemlerde kullanılır. Virgülden 4 basamak vardır. -922,337,203,683,477.5808 ile +922,337,203,685,477.5808 arası reel sayı(8 byte)
Smallmoney : kısa para birimi -214,768.3648 ile +214,768.3648 arası sayı
Float veri tipi : tek duyarlıklı ondalık sayı tipi, bunu siz araştırın.

Tarih-Zaman Veri Tipleri:

Datetime : 01-01-1753 ile 31-12-9999 arası tarihler yazılabilir . bu birim içinde zaman da vardır. Zaman milisaniye hassasiyetinde girilebilir.
Format : YYYY-AA-GG HHD:SS (Yıl-Ay-Gün Saatakika:Saniye)
Smalldatetime : 01-01-1900 ile 06-06-2079 arası tarihler ve dakika hassasiyetinde zaman

Karakter Veri Tipleri:

Char : 1-8000 arasında karakter tanımlanabilir. Sabit uzunluktadır. Hafızada belirtilen rakam kadar yer kaplar.
Varchar : 1-8000 arasında karakter tanımlanabilir. Değişken uzunluktadır. İçinde karakter sayısın bir fazla byte yer kaplar. İsim gibi çok değişen karakter alanlarda kullanılır. Çok az değişen yerlerde char, çok değişken yerlerde varchar veritipi seçilir.
Text : 230 karaktere kadar olabilir. Değişken uzunluktadır. Nchar, nvarchar, ntext veri tipleri ve yukarıdakiler benzer yalnız içine Unicode karakter yazılır, her karakter 2 byte yer kaplar.

KISITLAMALAR

NOT NULL Kısıtlaması : Bu kısıtlama uygulanmı kolonda mutlaka veri girilmelidir aksi takdirde veritabanı hata mesajı verir.
urun_no char(4) not null
urun_no kolonu char(4) tipinde ve not null kısıtlaması uygulanmıştır. urun_no ?ya mutlaka veri girmeliyiz.

ÖRNEK:


CREATE TABLE urun(

urun_no char(4) not null ,

urun_adi varchar(30),

miktari int,

fiyati decimal(7,2),

birimi char(5),

islem_tarihi datetime

)Bu durumda Ürün_No alanına mutlaka veri girmemiz gerekmektedir.


PRIMARY KEY : (Birincil anahtar) kısıtlaması:
Her tabloda sadece bir adet tanımlanabilir.
Özelliği : tekrara izin vermez. Örneğin urun_no olarak 1001 mevcut ise tekrar 1001 nolu ürüne izin vermez. NULL değere izin vermez.
Mutlaka veri girilmeli ve tekrar olmamalı. NOT NULL kısıtlaması ile birlikte kullanılır.

KULLANIMI:
urun_no char(4) PRIMARY KEY NOT NULL

Tablo kodu içine yukarıdakini yerleştirelim.


CREATE TABLE urun(

    urun_no char(4) primary key not null ,

    urun_adi varchar(30),

    miktari int,

    fiyati decimal(7,2),

    birimi char(5),

    islem_tarihi datetime

)
Neler Öğrendik?

Tablo yapısını ve tablolarla çalışmayı

Neler Öğreneceğiz?

Tablolar hakkında detaylı örnekler ve tanımlar yapacağız.
  • Etiketler;
Mottcalem Mottcalem
Don't tell me, what i can't do!!!...
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git