Logo Tasarımı İçin Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Logo tasarlarken nelere dikkat etmek gerekiyor? Neler önemli? Yeni başlayanlar için maddeler halinde bilen arkadaşlar cevap yazabilir mi?

<ul> <li>&Uuml;&ccedil; renkten fazla renk kullanmayın.</li> <li>Ger&ccedil;ekten gerekli olmayan her şeyi atın.</li> <li>Karakter b&uuml;y&uuml;k anneniz tarafından bile okunabilmeli</li> <li>Logo algılanabilir olmalı.</li> <li>Logo i&ccedil;in benzersiz bir şekil yaratın.</li> <li>Ailenizin ve arkadaşlarınızın logo hakkındaki g&ouml;r&uuml;şlerini umursamayın.</li> <li>Logonuzu 3&rsquo;den fazla kişi tarafından beğenildiğine emin olun..</li> <li>Populer logolardan par&ccedil;alar toplayarak bunların sizin orijinal işiniz olduğunu iddia etmeyin.</li> <li>Hi&ccedil;bir koşul altında klipart kullanmayın.</li> <li>Logo siyah beyaz da hoş g&ouml;z&uuml;kmeli.</li> <li>Logonun tersten de algılanabildiğine emin olun.</li> <li>Logonun boyutu değiştiğinde de algılandığından emin olun.</li> <li>If the logo contains an icon or symbol, as well as text, place each so that they complement one another.</li> <li>G&uuml;ncel logo tasarımı trendlerini umursamayın. Bunun yerine her zaman kullanılabilecek bir logo tasarlayın.</li> <li>Logoda &ouml;zel efekt kullanmayın (&ouml;rn; degrede, g&ouml;lge, yansıma&hellip;.).</li> <li>M&uuml;mk&uuml;nse logoyu bir karenin i&ccedil;ine sığacak şekilde tasarlayın.</li> <li>Karışık ayrıntılardan sakının</li> <li>Logonun kullanılabileceği muhtemel ortam ve yerleri g&ouml;z&uuml;n&uuml;nde bulundurun.</li> <li>Donuk ve ince yerine kalın ve g&uuml;venli olun.</li> <li>M&uuml;kemmel bir logo tasarlamayacağınızı kabul edin.</li> <li>Keskin (sharp) işler i&ccedil;in keskin, yumuşak (smooth) işler i&ccedil;in yumuşak &ccedil;izgiler kullanın.</li> <li>Logo sekt&ouml;rle ilişkili olmalı.</li> <li>Resimden logo olmaz.</li> <li>M&uuml;şterilerinizi sunumla şaşırtmalısınız</li> <li>İkiden fazla yazı karakteri kullanmayın.</li> <li>Logonun b&uuml;t&uuml;n par&ccedil;aları sağa, sola, merkeze, yukarıya veya aşağıda hizalanmalıdır.</li> <li>Logo tek par&ccedil;a g&ouml;z&uuml;kmeli.</li> <li>Logoyu d&uuml;ş&uuml;nmeden &ouml;nce logoya kimlerin bakacağını d&uuml;ş&uuml;n&uuml;n.</li> <li>Her zaman yenilik yerine işlevselliği se&ccedil;in.</li> <li>Marka ismi akılda kalıcıysa logo marka ismi olmalı.</li> <li>Logo yansıtıldığında da anlaşılabilmeli.</li> <li>B&uuml;y&uuml;k şirketler bile k&uuml;&ccedil;&uuml;k logolara ihtiya&ccedil; duyarlar.</li> <li>Sadece logoyu kullanacak işletme değil, herkes logodan hoşlanmalı.</li> <li>Hazırladığınız logoyu değişik bi&ccedil;imlerde deneyin. Daha fazla deneme daha iyiye yaklaştıracaktır.</li> <li>Logo &ccedil;eşitli zeminlerde uyumlu g&ouml;z&uuml;kmeli.</li> <li>Logo kolaylıkla tarif edilebilmeli.</li> <li>Logoda &ldquo;tagline&rdquo; kullanmayın.</li> <li>Bilgisayarda &ccedil;izmeden &ouml;nce logoyu kağıt &uuml;zerinde &ccedil;izin.</li> <li>Tasarımın basit olmasına &ouml;zen g&ouml;sterin.</li> <li>D&uuml;nya ve &ldquo;swoosh&rdquo; (nike logosu) sembol&uuml; kullanmayın.</li> <li>Logo dikkati başka tarafa &ccedil;ekmemeli.</li> <li>Sunumunda d&uuml;r&uuml;st olmalı.</li> <li>Logo g&ouml;rsel olarak orantılanmış olmalı</li> <li>Parlak neon renklerden ve karanlık, donuk renklerden ka&ccedil;ının.</li> </ul>
 • Üç renkten fazla renk kullanmayın.
 • Gerçekten gerekli olmayan her şeyi atın.
 • Karakter büyük anneniz tarafından bile okunabilmeli
 • Logo algılanabilir olmalı.
 • Logo için benzersiz bir şekil yaratın.
 • Ailenizin ve arkadaşlarınızın logo hakkındaki görüşlerini umursamayın.
 • Logonuzu 3’den fazla kişi tarafından beğenildiğine emin olun.
 • Popüler logolardan parçalar toplayarak bunların sizin orijinal işiniz olduğunu iddia etmeyin.
 • Hiçbir koşul altında klipart kullanmayın.
 • Logo siyah beyaz da hoş gözükmeli.
 • Logonun tersten de algılanabildiğinden emin olun.
 • Logonun boyutu değiştiğinde de algılandığından emin olun.
 • Güncel logo tasarımı trendlerini umursamayın. Bunun yerine her zaman kullanılabilecek bir logo tasarlayın.
 • Logoda özel efekt kullanmayın (örn; degrede, gölge, yansıma….).
 • Mümkünse logoyu bir karenin içine sığacak şekilde tasarlayın.
 • Karışık ayrıntılardan sakının.
 • Logonun kullanılabileceği muhtemel ortam ve yerleri gözününde bulundurun.
 • Donuk ve ince yerine kalın ve güvenli olun.
 • Mükemmel bir logo tasarlamayacağınızı kabul edin.
 • Keskin (sharp) işler için keskin, yumuşak (smooth) işler için yumuşak çizgiler kullanın.
 • Logo sektörle ilişkili olmalı.
 • Resimden logo olmaz.
 • Müşterilerinizi sunumla şaşırtmalısınız.
 • İkiden fazla yazı karakteri kullanmayın.
 • Logonun bütün parçaları sağa, sola, merkeze, yukarıya veya aşağıda hizalanmalıdır.
 • Logo tek parça gözükmeli.
 • Logoyu düşünmeden önce logoya kimlerin bakacağını düşünün.
 • Her zaman yenilik yerine işlevselliği seçin.
 • Marka ismi akılda kalıcıysa logo marka ismi olmalı.
 • Logo yansıtıldığında da anlaşılabilmeli.
 • Büyük şirketler bile küçük logolara ihtiyaç duyarlar.
 • Sadece logoyu kullanacak işletme değil, herkes logodan hoşlanmalı.
 • Hazırladığınız logoyu değişik biçimlerde deneyin. Daha fazla deneme daha iyiye yaklaştıracaktır.
 • Logo çeşitli zeminlerde uyumlu gözükmeli.
 • Logo kolaylıkla tarif edilebilmeli.
 • Logoda “tagline” kullanmayın.
 • Bilgisayarda çizmeden önce logoyu kağıt üzerinde çizin.
 • Tasarımın basit olmasına özen gösterin.
 • Dünya ve “swoosh” (nike logosu) sembolü kullanmayın.
 • Logo dikkati başka tarafa çekmemeli.
 • Sunumunda dürüst olmalı.
 • Logo görsel olarak orantılanmış olmalı.
 • Parlak neon renklerden ve karanlık, donuk renklerden kaçının.
Cevap Yaz

Cevap yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git