SEO Optimizationu

SEO Ingilizce karşılığı olan Search Engine Optimization veya Search Engine Optimizer kelimesinin karşılığıdır. Türkçe olarak Arama Motoru Optimizasyonu anlamına gelir. Site yada sayfanız için yaptığınız her türlü optimizasyon işlemin genel adıda denile bilir.

SEO (Search Engine Optimization) Nedir ?

SEO Ingilizce karşılığı olan Search Engine Optimization veya Search Engine Optimizer kelimesinin karşılığıdır. Türkçe olarak Arama Motoru Optimizasyonu anlamına gelir. Site yada sayfanız için yaptığınız her türlü optimizasyon işlemin genel adıda denile bilir.
Site veya sayfalarınızın Arama Motorları tarafından daha kolay bulunup indekslenmesı ve Arama Sonuç Sayfalarında (SERP) üst sıralarda çıkmasını sağlamak amacıyla site veya sayfalarınıza uygulanan işlemlerdir.Sitenizin içeriği ne kadar iyi olursa olsun, insanlara bunu tanıtamadıktan sonra yapılan tüm emekler, boşa gitmektedir. Sitenizi insanlara tanıtmanın en kolay yolu arama motorlarıdır.Arama motorlarındada hak ettiğiniz doğru yeri alabilmek için,
Search Engine Optimization kurallarını bilmek ve sitemize uygulamak gerekmektedir.

Her Arama motoru kendi sıralama algoritmasını geliştirmekte ve bunu bir sır gibi saklamaktadır.Özellikle Google insanların arama algoritmasını çözmesini istemediginden dolayı belli aralıklarla algoritmasını degiştirmekte ve bilinen tüm teorileri çürütmektedir.
Google webmasterlara yapması gerekenleri ve yapmaması gereken optimizasyonlarını Webmaster Guidelines sayfasında belirtmektedir.
Arama motorularında sıralamayı belirleyen 2 temel faktör vardır.Bunlar;

1- On Page Faktörler : Sayfa üzerinde (Sayfada) yapılacak optimizasyon işlemi ile bizim elimizde olan faktör.

2- Off Page Faktör : Bu da sayfa harici, bizim elimizde olmayan etken. Bu da sayfaya başka sitelerden verilen linklere bağlı etken. Pagerank faktörü dedigimiz etkendir.

On Page Faktörlerin en temeli olan meta tagları inceleyelim:


<title>SEO (Search Engine Optimization) Nedir ? </title>


Açıklaması: title : Sayfanın ana konusu yada temel açıklaması. Arama motorları için en önemli meta etiketidir. 80 karekteri geçmemesi gerekmektedir.80 karekterden sonrası ignore edilir.<br> <br> <div class="code"><pre style="margin-top: 0; display: inline; line-height: 8px; font-size: 12px;"><span style="color: #000000"><br> <meta name="description" content="meta degiskenleri"></span><br> </pre></div><br> Açıklaması: description : Sayfanın tanımı .200 karekteri geçmemesi gerekmetedir.<br> <br> <div class="code"><pre style="margin-top: 0; display: inline; line-height: 8px; font-size: 12px;"><span style="color: #000000"><br> <meta name="keywords" content="seo optimization, seo tool, search engine optimization, meta tag optimization services"></span><br> </pre></div><br> keywords : Arama motorları için sayfa içeriğini tanımlayacak sözcükler.Kelimeler arasında mutlaka virgül olması gerekmekte ve 20 kelimeyi geçmemesi gerekmektedir.Çok fazla kelime eklerseniz sitenizi spam yapıyor diye arama motorları aşağı sıralara çeker.<br> <br> Aynı kelimeyi defalarca tekrar etmekte spam sayılmaktadır.<br> "program program program " gibi yazmak yerine "program, programlar, program download, pırogram, pırogıram, pirogram" şeklinde yazım yanlışlarını yapacak kişileride düşünüp , bu kişilerinde sitenizi bulmasını sağlayıcı kelimeleri yazmak fayda getirmektedir. insanların %15 kadarlık bir kısmı yazım yanlışı yapıp arama yaptığı, arama motorları tarafından açıklanmıştır. Diyelimki online şemsiye satışı yapan bir sitesiniz.Keyword kısmına şemsiye ile ilişkili kelimelerin yanına mutlaka <strong>"şemşiye"</strong> kelimesinide eklemek gerekmektedir. Her 100 kişiden 15 kişisi <strong>şemşiye</strong> yazacaktır. Bu kişileride elinizden kaçırmamak için yada rakip sitelere kaptırmamak için mutlaka yazılmalıdır. <br> <br> <div class="code"><pre style="margin-top: 0; display: inline; line-height: 8px; font-size: 12px;"><span style="color: #000000"><br> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1254"></span><br> </pre></div><br> Açıklaması: charset=windows-1254 : tarayıcı Windows'ta Türkçe karakter seti kullanır.<br> <br> <div class="code"><pre style="margin-top: 0; display: inline; line-height: 8px; font-size: 12px;"><span style="color: #000000"><br> <meta name="abstract" content="SEO (Search Engine Optimization) Nedir"></span><br> </pre></div><br> Açıklaması: abstract : Arama motorları için sayfa içeriğini tanıtan tek bir cümle (description yerine tercih ediliyor)<br> <br> <div class="code"><pre style="margin-top: 0; display: inline; line-height: 8px; font-size: 12px;"><span style="color: #000000"><br> <meta name="author" content="Mert öğüt "></span><br> </pre></div><br> author : sayfayı hazırlayan kişi yada kurum <br> <br> <div class="code"><pre style="margin-top: 0; display: inline; line-height: 8px; font-size: 12px;"><span style="color: #000000"><br> <meta name="classification" content="Internet Marketing"></span><br> </pre></div><br> classification : Sayfanın kategorisi en fazla 2 kelime içermesi önerilir.(Politics, Finance, Business, web hosting gibi) <br> <br> <div class="code"><pre style="margin-top: 0; display: inline; line-height: 8px; font-size: 12px;"><span style="color: #000000"><br> <meta name="copyright" content= "28 şubat 2005 Gitme.net "></span><br> </pre></div><br> copyright : programın yayın hakkının sahibi<br> <br> <div class="code"><pre style="margin-top: 0; display: inline; line-height: 8px; font-size: 12px;"><span style="color: #000000"><br> <meta name="distribution" content="Global / Local"></span><br> </pre></div><br> distribution : Sayfa içeriği kime hitap ediyor (Yerel, Genel)<br> <br> <div class="code"><pre style="margin-top: 0; display: inline; line-height: 8px; font-size: 12px;"><span style="color: #000000"><br> <meta name="content-language" content="tr"></span><br> </pre></div><br> language : Sayfada kullanılan dil<br> <br> <div class="code"><pre style="margin-top: 0; display: inline; line-height: 8px; font-size: 12px;"><span style="color: #000000"><br> <meta name="rating" content="General / Mature / Adult"></span><br> </pre></div><br> rating : Sayfa içeriği kime yönelik.Eger herkese yönelikse "All" yapılmalıdır.<br> <br> <div class="code"><pre style="margin-top: 0; display: inline; line-height: 8px; font-size: 12px;"><span style="color: #000000"><br> <meta name="resource-type" content="document"></span><br> </pre></div><br> resource-type : Sayfa içeriğinin tipi (doküman)<br> <br> <div class="code"><pre style="margin-top: 0; display: inline; line-height: 8px; font-size: 12px;"><span style="color: #000000"><br> <meta name="robots" content="index, follow"></span><br> </pre></div><br> robots : Robotun nasıl çalışacağını belirtir<br> index / noindex : sayfayı arşive alır / almaz<br> follow / nofollow : sayfaya bağlı diğer sayfaları da tarayıp endeksler / endekslemez<br> imageindex / noimageindex : resimleri endeksle / endeksleme<br> imageclick / noimageclick : resim linklerinin endeksle / endeksleme<br> archive / noarchive : sayfayı arşivine al / alma (Google için özel)<br> all : sayfanın her şeyi arşive alınır<br> <br> <div class="code"><pre style="margin-top: 0; display: inline; line-height: 8px; font-size: 12px;"><span style="color: #000000"><br> <meta name="revisit-after" content="7 days"></span><br> </pre></div><br> revisit-after : Robot sayfayı 7 gün sonra tekrar ziyaret eder.<br> <br> <div class="code"><pre style="margin-top: 0; display: inline; line-height: 8px; font-size: 12px;"><span style="color: #000000"><br> <meta http-equiv="cache-control" content="no-cache"></span><br> </pre></div><br> cache-control: sayfa arama motoru tarafından arşivlenmez.<br> <br> <div class="code"><pre style="margin-top: 0; display: inline; line-height: 8px; font-size: 12px;"><span style="color: #000000"><br> <meta http-equiv="expires" content="14 feb 2006"><br> <br><meta http-equiv="expires" content="0"></span><br> </pre></div><br> duyurduğunuz aktivitenin tarihini belirtir. Tarihe yaklaştıkça arama motorları sayfanızı daha üst sıralarda listeler. <br> Tarih geçtiğinde artık bu sayfa listelenmez.Sitenizin özel birgün için bölümü varsa örnegin 14 şubat bu kodu kullanmanız fayda sağlar<br> <br> <div class="code"><pre style="margin-top: 0; display: inline; line-height: 8px; font-size: 12px;"><span style="color: #000000"><br> <meta http-equiv="pragma" content="no-cache"></span><br> </pre></div><br> sayfa cache'e atılmaz, her tazelendiğinde kaynağından yeniden okunur.<br> <br> <div class="code"><pre style="margin-top: 0; display: inline; line-height: 8px; font-size: 12px;"><span style="color: #000000"><br> <meta http-equiv="reply-to" content="kal@gitme.net"></span><br> </pre></div><br> sayfayla ilgili e-postaların gönderileceği adresi belirtir.<br> <br> <div class="code"><pre style="margin-top: 0; display: inline; line-height: 8px; font-size: 12px;"><span style="color: #000000"><br> <meta http-equiv="window-target" content="_top"></span><br> </pre></div><br> sayfanın bir frame içinde açılmasını engeller.<br> <br> Sitenizin standartlara uygun olup olmadıgını buradan test edebilirsiniz.<br> <br> Örümcekler ,sitenizi gezerken sayfa kodlarını yukardan başlayarak aşağıya doğru satır satır okuyup işlerler. Örümcekler özellikle kaynak kodunun üst kısmında bulunan satırları daha çok dikkate alırlar. <br> Gerçek hayatta ki bir komposizyonu düşünürseniz ,komposizyonda asıl anlatılmak istenen konu giriş bölümündedir. gelişme ve sonuç bölümleri asıl konuyu destekleyici ve daha az öneme sahip bölümlerdir.<br> <br> Arama motoru programlayıcılarıda bunu düşünüp, şu mantığı geliştirmişlerdir. Bir sayfanın asıl içeriği yada anlatılmak istenen bölümü üst bölümleridir.Bu sebeble bir sayfada yukarıdan aşağı gittikçe ve soldan sağa dogru gittikçe içeriğe verilen önemin azaldığını varsaymaktadırlar. Eger sitenizin en önemli olan bölümü olan üst taraflarına gereksiz meta tag doldurursanız sitenizin asıl <br> vurgulamak istediğiniz bölümlerine verdiginiz önemi azaltmış olursunuz.<br> <br> Google gibi büyük arama motorları zaten pek fazla önemsememektedir (bu da yine bir teori ) kesin bilinmiyor ama bir sayfa için en iyi<br> Meta tag SEO Optimization için; <br> title<br> description<br> keyword <br> charset=iso-8859-9 <br> <br> yeterli meta taglardır.Siz aksini belirtmedikçe zaten sitenideki linkleri index, follow yapmaktadırlar. Sitenizin belli bir pr degeri yoksa yada çok sık güncellenmiyorsa, siz istediginiz kadar "revisit-after=1 days" yapın arama motorları gelmiyor.
  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Teşekkürler...

Yukarı Git