Sayısal Loto

Bir ile kırkdokuz arasından rastgele seçilen altı sayı ile sayısal loto örneği...

Bir ile kırkdokuz arasından rastgele seçilen altı sayı ile sayısal loto örneği...


<?php for ($i=1;$i<=6;$i++)

{

  
$sayi=rand(1,49);

  print 
$i.".sayi:".$sayi;

  echo 
"<br>";}?> ?>

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

• 7 yıl önce
kod aşağıdaki gibi olursa daha doğru olacak zira verdiğiniz kodda tekrar sayı ekrana yazıyor. [code] <?php /** * $sayilar adında dizi * değişkeni oluşturuluyor. */ $sayilar = array(); /** * sayilar dizisi 6 elemanlı * olana kadar döngü çalışır. */ while (count($sayilar) < 6) { /** * $sayi adında karışık sayı verecek değişken */ $sayi = rand(1,49); /** * oluşturulan karışık sayı sayilar * dizisinde olup olmadığına bakılıyor. * aynı sayı iki kere yazılmaz. */ if (in_array($sayi,$sayilar) === FALSE) { /** * eğer dizi içerisinde o sayı yoksa * diziye eklenir. */ array_push($sayilar,$sayi); } } /** * tahmini yapılan sayılar küçükten * büyüğe sıralanıyor. */ array_multisort($sayilar,SORT_ASC); /** * sayıların aralarına - işareti konularak * ekrana yazılıyor. */ echo join("-",$sayilar); /** * işlem bitiyor. */ ?> [/code]

Yukarı Git