RAM belek hakkında bilgi alma

Bu dersimizde RAM bellek hakında bilgi veren program yapalım.

Bu dersimizde RAM bellek hakında bilgi veren program yapalım.

[*] 1 adet textbox
[*] 1 adet button

dwMemoryLoad= Kullanılan Bellek Miktarı
ullTotalphys=toplam Bellek Miktarı
ullAvailphys=Boş bellek Miktarı
ullTotalPageFile=Toplam Page File Miktarı
ullAvailPageFile=Boş Page File Miktarı
ullTotalVirtual= Toplam Sanal Bellek Miktarı
ullAvailVirtual= Boş Sanal Bellek Miktarı
Imports System.Runtime.InteropServicesPublic Class Form1

    <DllImport("Kernel32.dll", CharSet:=CharSet.Auto, SetLastError:=True)> Public Shared Function GlobalMemoryStatusEx(ByRef IpBuffer As MEMORYSTATUEX) As <MarshalAs(UnmanagedType.Bool)> Boolean    End Function

    <StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet:=CharSet.Auto)> Public Structure MEMORYSTATUEX

        Public dwLength As UInteger

        Public dwMemoryLoad As UInteger

        Public ullTotalPhys As ULong

        Public ullAvailPhys As ULong

        Public ullTotalPageFile As ULong

        Public ullAvailPageFile As ULong

        Public ullTotalVirtual As ULong

        Public ullAvailVirtual As ULong

        Public ullAvailExtendedVirtual As ULong

    End Structure

    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

        Dim hafıza As New MEMORYSTATUEX()

        hafıza.dwLength = 64

        Dim b As Boolean = GlobalMemoryStatusEx(hafıza)

        TextBox1.Text = TextBox1.Text + "Kullanılan Bellek Mikterı= " & (hafıza.dwMemoryLoad) & vbCrLf

        TextBox1.Text = TextBox1.Text + "Toplam Bellek Miktarı= " & (hafıza.ullTotalPhys  (1024 * 1024)) & " mb" & vbCrLf

        TextBox1.Text = TextBox1.Text + "Boş Bellek Miktarı= " & (hafıza.ullAvailPhys  (1024 * 1024)) & " mb" & vbCrLf

        TextBox1.Text = TextBox1.Text + "Toplam Page File Miktarı= " & (hafıza.ullTotalPageFile  (1024 * 1024)) & " mb" & vbCrLf

        TextBox1.Text = TextBox1.Text + "Boş Page File= " & (hafıza.ullAvailPageFile  (1024 * 1024)) & " mb" & vbCrLf

        TextBox1.Text = TextBox1.Text + "Toplam Sanal Bellek Miktarı= " & (hafıza.ullTotalVirtual  (1024 * 1024)) & " mb" & vbCrLf

        TextBox1.Text = TextBox1.Text + "Boş Sanal Bellek Miktarı= " & (hafıza.ullAvailVirtual  (1024 * 1024)) & " mb"

    End Sub

End Class

  • Etiketler;
Yusuf Göksu Coşkun
Lefke Avrupa Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Güzel olmuş, ama biraz karmaşık yapmışsın. VB.NET zaten sana bu bilgileri sunuyor: [code] Dim cmp As New Devices.ComputerInfo TextBox1.Text += "Kullanılabilir Fiziksel Bellek :" & cmp.AvailablePhysicalMemory & vbCrLf TextBox1.Text += "Kullanılabilir Sanal Bellek :" & cmp.AvailableVirtualMemory & vbCrLf TextBox1.Text += "Toplam Fiziksel Bellek :" & cmp.TotalPhysicalMemory & vbCrLf TextBox1.Text += "Toplam Sanal Bellek :" & cmp.TotalVirtualMemory & vbCrLf [/code] ...
Yusuf Göksu Coşkun + arkeolog ikinizede teşekkürler
önemli değil musty2068 ...
Merhabalar bana projem için bir kaç gün içinde Ağ kartının ve Ram'in marka ve modelini gösterecek program lazım,yardımcı olursanız sevinirim.

Yukarı Git