Programın Hata Vermemesi İçin (try, Catch komutu)

Bu dersimizde oluşabilecek hataları önceden engelleme konusunu ele alalım.

Bu dersimizde oluşabilecek hataları önceden engelleme konusunu ele alalım.

Program yazarken bazı yanlışlıklarla istenmeyen hatalar oluşuyor. Oluşabilecek hataları önceden tesbit edip önlemek gerekir.

Nasıl mı hata oluşur?

Örneğin; hesap makinesi yaptık diyelim; bunu da byte olarak ayarladık. Yani 256'dan fazla değer girilmeyecek, kullanıcı fazla bir değer girdi
diyelim, doğal olarak program hata verecek. Bunu önlemek için try, Catch komutunu kullanırız.


Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

        Try

            Dim x, y, z As Byte

            x = TextBox1.Text

            y = TextBox2.Text

            z = x + y

            Label4.Text = z

        Catch

            MsgBox("256 dan az degerleri toplayın..") 'buraya mesaj vermek istediğiniz hataları giriniz'

        End Tr'

    End Sub  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

• 11 yıl önce
slm ben romco11 ben v.bsicten bağlantılı veri tabanın dan kayıt silme yi arıyorum
• 11 yıl önce
Private Sub Command1_Click() K = MsgBox("Kayit Silinsinmi?", vbYesNo + vbQuestion) If K = vbYes Then Adodc1.Recordset.Delete Adodc1.Refresh Adodc1.Refresh End If MsgBox ("Kayit Basariyla Silindi"), vbInformation End Sub

Yukarı Git