Oluşumundaki Biçimlere Göre Amblemler (Bölüm 6)

Oluşumundaki biçimlere sıralamak gerekirse, amblemler şu şekilde sıralanmaktadır.

Oluşumundaki biçimlere sıralamak gerekirse, amblemler şu şekilde sıralanmaktadır:

1- Formlarını Harflerden alan (Tipografik) amblemler:

Bu tür amblemler; ya firmaların resimsel anlatım mediaları bulunmayan veya resimsel anlatımda karışıklığa neden olabilir endişesiyle firma isminin baş harfinin kullanılması istenen firma amblemleridir.

Amblemler tek harften oluşmakta iseler, o harf alışılmışın dışında bir form almak zorundadır. Kullanılan alfabedeki harflerden ayrılması ve akılda kalıcılığı doğrudan bu özelliğe bağlıdır. Tasarımcı burada yeni bir harf formu arayacaktır. Bir harfin anatomik yapısı yeni bir form aramak amacıyla deforme edilebilir. Geometrik formlardan da yararlanılabilir. Çünkü geometrik formların harf imajının dışında akılda kalıcılığı daha fazladır. Ayrıca harfin siyah-beyaz değeri de geometrik formlara oranla daha zayıf kalmaktadır. Bir harfin strüktürü diğer harfte ortak kullanım öğesi olabileceği gibi, harfin espaslarından yararlanılarak ikinci bir harf de oluşturulabilir, iki harf arasındaki ortak formlar amblemde bir bütünlük sağlar. Birden fazla harften oluşan amblemlerde en önemli özellik; harflerin birbiriyle strüktür, form ve espas kombinasyonu açısından dengeli kullanılması ve alışılmışın dışında olmasıdır.
2- Firma hakkında bir imaj veren biçimlerden oluşan amblemler:

Bazı amblemler biçimleriyle firma hakkında bilgi taşırlar. Bu tür amblemlerde sembolik motiflerden faydalanılır. Kimi sembollerin yüklendiği anlamlar vardır. Bu anlamlar çoğu sektör tarafından kendilerine mal edilmiştir. Dolayısıyla bir firmaya ait amblem tasarımı yapılırken firmanın ait olduğu sektöre özgü sembollerden yararlanılır. Örneğin baykuş; akıl, bilim, bilgelik demektir ve eğitim kurumlarınca kullanılır. Dokuma mekiğinin tekstili, kitabın yayınevini, güvercinin barışı simgelemesi gibi...Ayrıca firma adı özel bir şekilden oluşmakta ise bu tür amblemlerde sembole yönelik dizaynlar yapılmaktadır. Pelikan, Üçbalık, Aslanlı, Başak, Karaca gibi.
3- Harf ve firma hakkında imaj veren (Harf ve resimsel biçimlerin bir arada kullanıldığı)amblemler

Formlarını harflerden alan ve firma hakkında imaj veren biçimlerden oluşan amblemlerin kombinasyonlarıdır. Bu tür amblemler, firma hakkında bir imaj verirken, firma adının baş harfi ile de diğer firmalardan ayrılmasını kolaylaştırır ve akılda kalma yüzdesini artırır.
4- Firma hakkında yeni bir imaj veren (soyut veya somut) amblemler

Harflerle yapılan amblemler genelde bir karmaşa doğurmaktadır. Aynı amblemin altına aynı harflerden oluşan bir kuruluşun ismi yazılmışsa ve uyum sağlayabilmişse, amblem; tanıtım ve hatırlama kargaşası oluşturabilir. Yapılan dizaynın orijinalliği amblemin yaşama süresini etkiler. Günümüzde kuruluşların artması ve harflerle yapılan amblemlerin çokluğu, akılda kalıcılık oranını büyük ölçüde düşürmüştür. Bu sebeple; amblem tasarımında yeni biçimlerden oluşan amblem araştırmasına yönelinmiştir. Bu amblemler; örneğin VVoolmark 'daki ve ilfort'dakiler gibi soyut ya da somut olabilirler.Soyut amblemler; Sembolize ettiği konu veya kuruluşu somut anlatım elemanları kullanmaksızın, sadece özgün bir form üretmek ve sanatsal etkileme yapmak amacı ile tasarlanan amblemlerdir. Bazen optik bir form, bazen de plastik değeri olan bir desen soyut amblemin hareket noktasını oluşturur. Şayet amblem; şirket etkinliğinin ya da ilgili ürünün ruhunu veya dinamizmini yansıtabiliyorsa soyut olsa bile bir harften daha iyi ezberlenebilir. Ortalıkta pek çok isim vardır. Pek çok kuruluş baş harflerini kullanır, yani sizin adınız veya adınızın ilk harfi sizi tanıtmaya yetmeyebilir. Ama adınız anlaşılmasa dahi, iyi tasarlanmış bir amblem kim olduğunuzu ve ne yaptığınızı açıkça söyler. Eğer simgeniz verimlilik anlamına geliyorsa, simgenin her görülüşünde şirketiniz daha verimli olacaktır. Görsel dil daha iyi ve daha hızlı çalışır, uluslararasıdır ve daha kolay ezberlenir. Amblemin en iyisi ideal kişiliği en iyi yansıtandır.


5- Firmanın adını veya kelime olarak bir yazıyı, resim şekline dönüştüren amblemler

Akılda kalıcılığı, kolay hatırlanır olması ve karmaşaya imkân vermeyen amblem türleridir. Bunlar logotype-amblem arası biçimlerdir. Örneğin amblem, hem fontun logotype'a dönüşmesini sağlayan ve bütünü bozmadan bir harfin yerini alan bir biçimdir, hem de kullanıldığı yere göre logotype'tan bağımsız olarak tek başına amblem olarak kullanılabilir. Alitaila (Air Lines italia), Ûuelle gibi. Kelime kısaltması ile yapılan amblemler de bu sınıfa dahil edilebilir. KLM-THY-TRT veya Bossa-Lassa gibi.Sabancı Kuruluşları, holdingleşen kuruluş amblemlerinin çözümlenmesinde en başarılı örneklerden biridir. Belirlenen bir yazı karakteri sonuna fontdan daire içine alınmış S ve A harfleri dişi olarak eklenmektedir. Böylece hem akılda kalıcılığı, kolay hatırlanması ve en önemli konu olan yeni kurulacak kuruluşa amblem tasarımı arama endişesi ortadan kalkmış ve tüm kuruluşlar arası ortak biçim de elde edilmiş olmaktadır.


6- İllüstratif amblemler:

Sembolize edilmek istenen konunun resimsel elemanlarla anlatımının sağlandığı, oldukça sadeleştirilmiş grafik resimlerden oluşan son derece dinamik, akılda kalıcı amblemlerdir. Hedef kitleyi hemen bilgilendirirler, illüstratif amblemlerde resmin gücü ön plana çıkmakta, tasarımın form ve renk özelliği ikinci planda kalmaktadır.
7 - Optik amblemler

Görsel etkisi oldukça güçlü tasarımlardır. Genellikle iç içe geçen elipslerden negatif ve pozitif unsurlardan oluşurlar, kolay farkedilirler ve modası kolay geçmeyen kalıcılığa sahiptirler.
8- Ayrıca bazı toplumsal ya da kentsel özelliği yansıtan amblemler de vardır.

Bunlar, önemli bir toplumsal olayın anma yıldönümü veya bir yörenin, kentin özelliklerini yansıtan amblemlerdir. Daha çok öğeyi yan yana getirme zorunluluğu, bir karışıklığa meydan vermemeli, öğeler arası ilişki uyumlu olmalıdır.

NOT: Bu yazı Zeynep Aliye tarafından derlenen "Türk Grafik Tasarımcıları - Logolar" isimli kitaptan alınmıştır. Yazının hazırlanmasında kullanılan kaynaklar son bölümde yer almaktadır. Kitabı satın almak için buraya tıklayın.
  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

:D
yazıdan çok yararlandım teşekkür ederim.

Yukarı Git