Objecive-C Bildirim Servisi - 1 (Notification)

Bildirimler (Notification) kullanıcıya uygulamanız açık olmadıgı halde uyarı vermenize olanak sağlar.Bu sunucuya düşen bir mesaj veya daha önceden belirttiginiz bir zamanda verilecek bir uyarı olabilir.

Bildirimler (Notification) kullanıcıya uygulamanız açık olmadıgı halde uyarı vermenize olanak sağlar.Bu sunucuya düşen bir mesaj veya daha önceden belirttiginiz bir zamanda verilecek bir uyarı olabilir.

Notification iki farklı kullanımı var biri sunucu taraflı diğeri ise tarih ve zaman beliterek kullanabiliyorsunuz.

Sunucu taraflı kullanım için görseller eşliginde adım adım ilerleye bileceginiz bir içerik hazırlıyorum.Bunu Objecive-C Bildirim Servisi 2(Notification) başlıgı altında yayınlayacagım karışmaması adına iki başlık altında vermek istedim.Bu içerikde sadece zamanlayıcı ile bildirim vericez.

Adım 1-

Ekte olan Notifs sınıfını yapınıza entegre ediniz. Bu sınıf bildirim için tekrar aynı kodları yazmamak adına istedigimiz yerde çağırarak gerekli parametreleri gonderip bildirim vermemizi sağlayacak.(Notifs sınıfını ekte bulabilirsiniz.)


Adım 2-

Notifs.m isimde oluşturdugumuz sınıfın içerisindeki metoda zamanı metni arkaplan resmini, uyarı sesini parametre olarak atabilirsiniz.


[[Notifs bildirim]BildirimZamanla:[NSDate dateWithTimeIntervalSinceNow:10] text:@"Sanalkurs Objective -C" action:@"View" sound:nil launchImage:nil andInfo:nil];

bildirim metodu


- (void) BildirimZamanla:(NSDate*) fireDate  

              

          text:(NSString*) alertText  

           action:(NSString*) alertAction  

              sound:(NSString*) soundfileName  

           launchImage:(NSString*) launchImage  

             andInfo:(NSDictionary*) userInfo  

   

   

 {  

   UILocalNotification *localNotification = [[UILocalNotification alloc] init];  

   localNotification.fireDate = fireDate;  

   localNotification.timeZone = [NSTimeZone defaultTimeZone];  

        

   localNotification.alertBody = alertText;  

   localNotification.alertAction = alertAction;  

        

      if(soundfileName == nil)  

      {  

           localNotification.soundName = UILocalNotificationDefaultSoundName;  

      }  

      else  

      {  

           localNotification.soundName = soundfileName;  

      }  

    localNotification.alertLaunchImage = launchImage;  

        

   self.badgeCount ++;  

   localNotification.applicationIconBadgeNumber = self.badgeCount;  

   localNotification.userInfo = userInfo;   

   [[UIApplication sharedApplication] scheduleLocalNotification:localNotification];  

   [localNotification release];  

 }


  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git