MD5 şifreleme ile Üyelik İşlemi

Bu derste kullanıcının girdiği şifreyi MD5 şifreleme sistemine göre şifreleyip veritabanına ekleyeceğiz.

Bu derste kullanıcının girdiği şifreyi MD5 şifreleme sistemine göre şifreleyip veritabanına ekleyeceğiz.

İlk olarak 3 textbox, 1 button ve 1 label ekliyoruz.


<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="Default.aspx.vb" Inherits="_Default" %><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head runat="server">

    <title>Untitled Page</title>

</head>

<body>

    <form id="form1" runat="server">

    <div>

          Üye Ol<br />

    <hr />

    

    </div>

    <br />

    Üye Adınız:

   <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>

    <br />

    <br />

    Üye Şifreniz:    <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server" 

        TextMode="Password"></asp:TextBox>

    &nbsp;<br />

    <br />

    Üye Mailiniz:

    <asp:TextBox ID="TextBox3" runat="server"></asp:TextBox>

    <br />

    <br />

    <asp:Label ID="Label1" runat="server"></asp:Label>

    <br />

    <br />

    <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Üye Ol !" />

    <hr style="height:10px;" />

</form>

 </html>Şimdi de eklediğimiz buttonun click olayına giriyoruz


Imports System.Data.OleDb

Imports System.DataPartial Class _Default    Inherits System.Web.UI.Page    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click        Dim metin As String = TextBox2.Text

        Dim sifrele As String = FormsAuthentication.HashPasswordForStoringInConfigFile(metin, "md5")        Dim bg As New OleDbConnection()

        bg.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0; Data Source=" + Server.MapPath("~/db/veriler.mdb")

        bg.Open()

        Dim cmd As New OleDbCommand("insert into Uyeler(Uye_Ad,Uye_Sifre,Uye_Mail) values('" + TextBox1.Text + "','" + sifrele + "','" + TextBox3.Text + "')", bg)

        Dim dr As OleDbDataReader

        dr = cmd.ExecuteScalar()

        bg.Close()

        Label1.Text = "Üyeliğinizi için teşekkürler..."

    End Sub

End ClassEklediğimiz bu kodlarda bizim için önemli olan bu iki satırlık kodlardı


Dim metin As String = TextBox2.Text

        Dim sifrele As String = FormsAuthentication.HashPasswordForStoringInConfigFile(metin, "md5")Bu kodlar yadımı ile textbox 2'ye girilen bilgiler MD5 şifreleme sistemine göre şifrelenip buttton1'e tıklanmasıyla veritabanına kaydedilecektir.


Diğer kodlar ise asp.nette bildiğimiz veritabanına veri eklemek için kullandığımız kodlardı.

bu benim ilk dersimdi diğer ikinci dersimde ise yaptığımız MD5 şifreyle nasıl üye girişi yapabiliriz... Hepinize iyi günler :)

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

• 8 yıl önce
Paylaşımın için teşekkürler ama;en çok uyuz olduğum şey bir yapıyı kullanırken onun hangi kütüphaneye ait olduğunu söylemeden bodoslama kodlamaya dalmaktır.Keşke çalışmanın en başında eklenecek kısımları belirtseydin: [code] using System.Web.Security;[/code] veya Basic de [code]Import System.Web.Security[/code] şeklinde mi yazılıyor bilmiyorum. Neyse teşekkürler paylaşımın için ;)

Yukarı Git