Math Sınıfı

Bu dersimizde C# ta Math sınıfının nasıl kullanıldığını ve ne işe yaradığını göreceğiz.

Bu dersimizde C# ta Math sınıfının nasıl kullanıldığını ve ne işe yaradığını göreceğiz.

İlk önce formumuza bi adet Button ve bir adet Listbox ekleyelim ve Button_Click eventine şunları yazalım.


private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            listBox1.Items.Add(Math.Abs(-8.2)); //Sayının mutlak değerini döndürür

            listBox1.Items.Add(Math.Ceiling(5.5)); //Sayıyı 5'ten büyük en küçük tamsayıya yuvarlar.

            listBox1.Items.Add(Math.Cos(20)); //Sayının cosinüsünü döndürür.

            listBox1.Items.Add(Math.Exp(5)); //Sayıyı e sayısı ile çarpar. e=2,71

            listBox1.Items.Add(Math.Floor(8.7)); //Sayıyı 8'ten küçük en büyük tamsayıya yuvarlar.

            listBox1.Items.Add(Math.IEEERemainder(10.7, 2)); // İkinci parametre 1 ise ilk para

            //metredeki ondalık sayının tam kısmını, 2 ise ondalık kısmını alır.

            listBox1.Items.Add(Math.Log10(100)); //Sayının 10 tabanında logunu alır.

            listBox1.Items.Add(Math.Max(15, 25)); //İki sayı arasındaki max sayıyı döndürür.

            listBox1.Items.Add(Math.Min(20, 35)); //İki sayı arasındaki min sayıyı döndürür.

            listBox1.Items.Add(Math.Pow(2, 3)); //İkinci parametredeki sayı ilk parametrenin 

                                               //üssü olur. 2^3=8 

            listBox1.Items.Add(Math.Sin(15)); //Sayının sinüsünü döndürür.

            listBox1.Items.Add(Math.Sqrt(25)); //Sayının karekökünü alır.

            listBox1.Items.Add(Math.Tan(10)); //Sayının tanjantını döndürür.

            listBox1.Items.Add(Math.Round(10.7));// 10.6 ya kadar sayıyı 10'a 

                                                 //10.6'dan sonra sayıyı 11'e yuvarlar.   

            listBox1.Items.Add(Math.Log(100,10)); //İkinci parametre ilk parametrenin 

                                                  //hangi log tabanında alınacağını belirler.  

        }
Bu da ekran çıktımız:Saygılarımla...
  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

sağolun

Yukarı Git