Mailer Sınıfı

Sınıf şeklinde oluşturulmuş bir mail gönderim.


<?php // ###########################  session_start()  ###############################

   
session_start();

// #############################################################################// ########################  file error_reporting  #############################

   
error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);

// #############################################################################// ########################  Class a1_mail_sender  #############################

    
class a1_mail_sender

{

    var 
$content;

    var 
$os;

    var 
$lb;

    var 
$to;

    var 
$tname;

    var 
$from;

    var 
$reply;

    var 
$subject;

    var 
$type;

    var 
$mbody;

    var 
$hfrom;

    var 
$headers;

    var 
$idfix   'A1TRADENETWORK';

    var 
$mime    '1.0';

    var 
$charset 'UTF-8';

    var 
$labels   "<label style="font-familyVerdanaArialHelveticasans-serif;

                    
font-size9px;color#666666;border-bottom-width: 2px;

                    
border-bottom-stylesolid;border-bottom-color#00CC00;">%s</label><br />";

    
var $labele   "<label style="font-familyVerdanaArialHelveticasans-serif;

                    
font-size9px;color#666666;border-bottom-width: 2px;

                    
border-bottom-stylesolid;border-bottom-color#FF0000;">%s</label><br />";    
var $error   'Error Not Sent';

    var 
$success 'Success';

    var 
$priority '3';

    var 
$fname;

    var 
$sto;

    var 
$adminname 'username'// username

    
var $adminpass 'password'// password

    
var $filename  __FILE__;

    var 
$serversign;

    var 
$dffrom;    
/**

     * h karsiligi saat farki

     * y karsiligi yıl farkını verir

     * @var array

     */

    
var $date = array('h'=>0,'y'=>0); //    
function a1_mail_sender()

    {

        
$this->filename basename($this->filename);

    }    function 
stcd()

    {

            if (
strtoupper(substr(PHP_OS,0,3)=='WIN')) {

                
$eol="rn";

                
$this->os 'WIN';

            }elseif (
strtoupper(substr(PHP_OS,0,3)=='MAC')) {

                
$eol="r";

                
$this->os 'MAC';

            }else {

                
$eol="n";

                
$this->os 'LNX';

            }

        
$this->lb $eol;

    }    function 
mheader()

    {

        
$this->stcd();        if (!
$this->tname)

        
$this->tname $this->to;

        if (!
$this->fname)

        
$this->fname $this->from;

        
$headers  "To: "".$this->tname."" <".$this->to.">".$this->lb;

        if (
$this->reply)

        
$headers .= "Reply-To: "".$this->reply."" <".$this->reply.">".$this->lb;

        
$headers .= "Subject: ".$this->subject.$this->lb;

        
$this->dffrom = @ini_get("sendmail_from");

        @
ini_set("sendmail_from",$this->from);

        if (
$this->os=='WIN' && $this->hfrom==true)

        {

            
$headers .= "From: "".$this->fname."" <".$this->from.">".$this->lb;

            
$this->to $this->to;

        }elseif ((
$this->os=='LNX') && ($this->hfrom==true))

        {

            
$headers .= "From: "".$this->fname."" <".$this->from.">".$this->lb;

            
$this->to '';

        }else {

            
$this->to '';

        }        
$headers .= "Message-ID: <".date('YmdHis,',$this->mktime()).

        
$headers .= $this->idfix."@".$_SERVER['SERVER_NAME'].">".$this->lb;

        
$headers .= "X-Mailer: PHP v".phpversion().$this->lb;

        
$headers .= "MIME-Version: ".$this->mime.$this->lb;

        
$headers .= "Content-type: text/".$this->type."; charset=".$this->charset.$this->lb;

        
$headers .= "X-Priority: ".$this->priority.$this->lb;

        
$headers .= "Content-Transfer-Encoding: base64".$this->lb.$this->lb;

        
$this->headers $headers;

    }    function 
a1_mail_sender_m($to,$tname,$from,$reply,$subject,$type,$mbody,$hfrom,$fname,$priority='3')

    {

        
$this->to       $to;

        
$this->sto      $this->to;

        
$this->tname    $tname;

        
$this->from     $from;

        
$this->reply    $reply;

        
$this->subject  $subject;

        
$this->type     $type;

        
$this->mbody    chunk_split(base64_encode(stripslashes($mbody)));

        
$this->hfrom    $hfrom;

        
$this->fname    $fname;

        
$this->priority $priority;

        return 
$this;

    }    function 
send()

    {

        
$this->mheader();

        if (!
$this->headers)

         {

            die();

            return 
false;

         }

         
$mail mail($this->to,$this->subject,$this->mbody,$this->headers);

         @
ini_set("sendmail_from",$this->dffrom);         return 
$mail;

    }    function 
status($f)

    {

        if (!
$f)

        {

            return 
$this->label(false,$this->error.' - '.$this->sto);

        }else {

            return 
$this->label(true,$this->success.' - '.$this->sto);

        }

    }    function 
label($s=true,$str)

    {

        if (
$s) {

            return 
sprintf($this->labels,$str);

        }else {

            return 
sprintf($this->labele,$str);

        }    }    function 
postform()

    {

        
$this->serversign $_SERVER['SERVER_SIGNATURE'];

        if (!
session_is_registered("session"))

        {

            
$error false;

                if (
$_POST)

                {

                    if ((
$_POST['username']==$this->adminname) &&

                        (
$_POST['password']==$this->adminpass)

                       )

                    {

                        
$session true;

                        
session_register("session");

                        
header("Location: ".$this->filename);

                    }else

                    {

                        
$error true;

                    }

                }

                
$html $this->loginform($error);

        }else {            
$html $this->mailform();        }

        return 
$html;

    }    function 
mailform()

    {

        
$html = <<<HTML

       <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"

       "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

<title>A1 Trade Network :: Mailer : Sending email page </title>

<style type="text/css">

<!--

.style1 {

    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;

    font-size: 12px;

    font-weight: bold;

}

.tdleft{

    background-color: #DFDFDF;

    border-bottom-color: #D4D4D4;

    border-bottom-style: solid;

    border-bottom-width: 2px;

    border-right-color: #DFDFDF;

    border-right-style: solid;

    border-right-width: 2px;

    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;

    font-size: 12px;

    font-weight: bold;

    width: 150px;

    height: 20px;

    padding-left: 10px;

    border-left-color: #FF9900;

    border-left-style: solid;

    border-left-width: 3px;

    vertical-align: top;

    padding-top: 2px;

}#form1 input, select, textarea {

    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;

    font-size: 12px;

    font-style: normal;

    font-weight: normal;

    color: #000000;

    background-color: #FFFFFF;

    background-attachment: fixed;

    border-bottom-color: #D4D4D4;

    border-bottom-style: solid;

    border-bottom-width: 2px;

    border-right-color: #DFDFDF;

    border-right-style: solid;

    border-right-width: 2px;

    border-top-color: #CCCCCC;

    border-top-style: outset;

    border-top-width: 2px;

    border-left-color: #CCCCCC;

    border-left-style: groove;

    border-left-width: 2px;

}

#form1 span div  {

    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;

    font-size: 14px;

    font-style: normal;

    font-weight: bold;

    text-transform: capitalize;

    color: #000000;

    background-color: #DFDFDF;

    border-right-width: 2px;

    border-left-width: 3px;

    border-bottom-width: 2px;

    border-right-style: solid;

    border-left-style: solid;

    border-bottom-style: solid;

    border-right-color: #D4D4D4;

    border-bottom-color: #FF9900;

    border-left-color: #FF9900;

    width: 100%;

    padding-left: 10px;

    padding-top: 2px;

    outline-width: thin;

    marker-offset: auto;

    padding-bottom: 2px;

    margin-left:0px;

}

#form1 div {

    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;

    font-size: 10px;

    font-style: normal;

    font-weight: normal;

    font-variant: normal;

    color: #000000;

    background-color: #FFFFCC;

    width: 250px;

    padding-right: 5px;

    padding-left: 5px;

    border-right-width: 1px;

    border-bottom-width: 1px;

    border-right-style: solid;

    border-bottom-style: solid;

    border-right-color: #DFDFDF;

    border-bottom-color: #D4D4D4;

    border-left-width: 1px;

    border-left-style: solid;

    border-left-color: #FF9900;

    line-height: 14px;

    text-align:left;

}

#form1 div a:hover {

text-decoration: none;

    color: #CC0000;

}

#form1 label div {

margin-left:2px;

}

a:active,a:visited,a:link {

    text-decoration: underline;

    color: #0066FF;

}

#form1 .inputexp {

font-weight:bold;

background-color:#CCCCCC;

border-left:3px outset #FF9600;

}

label {

    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;

    font-size: 9px;

    color: #666666;

    border-bottom-width: 2px;

    border-bottom-style: solid;

    border-bottom-color: #FF9900;

}-->

</style>

<script type="text/javascript">

function incr(forms)

{

    var frm = document.getElementById(forms);

    if(frm.rows<80){

    frm.rows = parseInt(frm.rows+3);

    }

}

function decr(forms)

{

    var frm = document.getElementById(forms);

    if(frm.rows>7)

    {

    frm.rows = parseInt(frm.rows-3);

    }

}

</script>

</head><body leftmargin="0" topmargin="0" rightmargin="0"><form id="form1" name="form1" method="post" action="
{$this->filename}"

enctype="multipart/form-data">      <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="1">

      <tr><td colspan="3" align="left"><span><a href="?logout=true"

      style="font-size:11px;">Logout</a></span></td></tr>

  <tr>

      <td colspan="3" ><div class="tdleft" style="width:100%;

      vertical-align:top; height:auto;">

    <p>From name k&#305;sm&#305;nda yazd&#305;&#287;&#305;n&#305;z

    isim g&ouml;nderilirken mail header&#305;na eklenecek olan

    de&#287;erdir.Bo&#351; b&#305;rak&#305;ld&#305;&#287;&#305;

    zaman from email adresinde yazan de&#287;er kullan&#305;lacakt&#305;r.<br />

    From E-mail k&#305;sm&#305; ise bu k&#305;s&#305;mda

    g&ouml;nderece&#287;iniz e-mail'in kim taraf&#305;ndan

    g&ouml;nderildi&#287;ini belirtece&#287;iniz girdi alan&#305;d&#305;r.

    Windows tabanl&#305; sistemlerde from alan&#305;na  </p>

  </div>  </td></tr>

    <tr>

      <td colspan="3"><span><div>Sending email page </div></span></td>

    </tr>

    <tr>

      <td class="tdleft">From Name </td>

      <td><input name="fname" type="text" id="fname"

      tabindex="1" size="50" maxlength="255" /></td>

      <td align="right" valign="top"><div>ex) A1 Trade Network

      Customer Service </div></td>

    </tr>

    <tr>

      <td class="tdleft"><span class="style1">From E-mail </span></td>

      <td><input name="femail" type="text" id="femail"

      tabindex="1" size="50" maxlength="255" /></td>

      <td align="right" valign="top"><div>ex) a1tradenetwork@gmail.com </div></td>

    </tr>

    <tr>

      <td class="tdleft">Reply-To E-mail </td>

      <td><input name="remail" type="text" id="remail"

      tabindex="2" size="50" maxlength="255" /></td>

      <td align="right" valign="top"><div>ex) info@a1tradenetwork.com </div></td>

    </tr>

    <tr>

      <td class="tdleft">Subject</td>

      <td><input name="semail" type="text" id="semail"

      tabindex="3" size="50" maxlength="50" /></td>

      <td align="right" valign="top"><div>Free B2B

      Wholesale Marketplace </div></td>

    </tr>

    <tr>

      <td class="tdleft">E-mail Group </td>

      <td><textarea name="gemail" cols="80" rows="7"

      id="gemail" tabindex="7"></textarea></td>

      <td align="right" valign="top"><div>Write your email list <br />

      ex) <br />

        a1tradenetwork@gmail.com<br />

        erdem@a1tradenetwork.com<br />

        a1erdem@gmail.com<br />

      </div>

      <div><a href="#" onclick="incr('gemail')" >Increase

      Size</a> <a href="#" onclick="decr('gemail')" >Decrease Size</a></div></td>

    </tr><!--<tr>

      <td class="tdleft">E-mail Group </td>

      <td><select name="ggemail" id="gemail" tabindex="4">

      </select>      </td>

      <td valign="top"><div>Select Your E-mail Group or<br />

 <a href="?newgroup=yes">Create New Group</a>  </div></td>

    </tr>

    <tr>

      <td class="tdleft">Post per page count </td>

      <td><select name="cemail" id="cemail" tabindex="5">

        <option value="1">1</option>

        <option value="5">5</option>

        <option value="10">10</option>

        <option value="20">20</option>

        <option value="30">30</option>

        <option value="40">40</option>

        <option value="50">50</option>

        <option value="100">100</option>

        <option value="150">150</option>

                  </select></td>

      <td valign="top"><div>Select   value count </div></td>

    </tr>

    -->

    <tr>

      <td class="tdleft">Priority</td>

      <td><select name="mpriority" id="mpriority" tabindex="6">

        <option value="3" selected="selected">Normal</option>

        <option value="1">Highest</option>

        <option value="5">Low</option>

                  </select></td>

      <td align="right" valign="top"><div> Select your mail priority </div></td>

    </tr>

    <tr>

      <td class="tdleft">Send Type </td>

      <td><select name="temail" id="temail" tabindex="6">

        <option value="plain" selected="selected">TEXT</option>

        <option value="html">HTML</option>

                              </select></td>

      <td align="right" valign="top"><div>

        if you want sent text mail select "text"<br />

        if other

      you must select your "html" format </div></td>

    </tr>    <tr>

      <td class="tdleft">Message</td>

      <td><textarea name="memail" id="memail"

      cols="80" rows="7" tabindex="7"></textarea></td>

      <td rowspan="2" align="right" valign="top"><div>

        <p>Write Your message </p>

        <p>yes</p>

        <p>maa</p>

      </div>

      <div><a href="#" onclick="incr('memail')" >Increase

      Size</a> <a href="#" onclick="decr('memail')" >Decrease Size</a></div>      </td>

    </tr><tr>      <td align="right"><input name="Submit2" type="reset" class="inputexp" value="Reset" /></td>

      <td ><input name="Submit" type="submit" class="inputexp" value="Submit" /></td>

    </tr>

  </table>  <label><div style="width:400px;margin-top:10px;">
{$this->serversign}</div></label>

</form></body>

</html>HTML;

    return 
$html;

    }    function 
loginform($error=false)

    {

        if (
$error)

        {

            
$errorhtml '<tr><td colspan="4">

                         <span style="width:250px;background-color:#ff0000;

                         color:#ffffff;font-weight:bold;font-family:verdana;

                         font-size:11px;">

                         Error : Please Try Login</span></td></tr>'
;

        }

        else {

            
$errorhtml '';

        }

        
$html = <<<HTML

        <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"

        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

<title>A1 Trade Network :: Mailer : Login  Page</title>

<style type="text/css">

<!--

.style1 {

    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;

    font-size: 12px;

    font-weight: bold;

}

.tdleft{

    background-color: #DFDFDF;

    border-bottom-color: #D4D4D4;

    border-bottom-style: solid;

    border-bottom-width: 2px;

    border-right-color: #DFDFDF;

    border-right-style: solid;

    border-right-width: 2px;

    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;

    font-size: 12px;

    font-weight: bold;

    width: 150px;

    height: 20px;

    padding-left: 10px;

    border-left-color: #FF9900;

    border-left-style: solid;

    border-left-width: 3px;

    vertical-align: top;

    padding-top: 2px;

}#form1 input, select, textarea {

    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;

    font-size: 12px;

    font-style: normal;

    font-weight: normal;

    color: #000000;

    background-color: #FFFFFF;

    background-attachment: fixed;

    border-bottom-color: #D4D4D4;

    border-bottom-style: solid;

    border-bottom-width: 2px;

    border-right-color: #DFDFDF;

    border-right-style: solid;

    border-right-width: 2px;

    border-top-color: #CCCCCC;

    border-top-style: outset;

    border-top-width: 2px;

    border-left-color: #CCCCCC;

    border-left-style: groove;

    border-left-width: 2px;

}

#form1 span div  {

    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;

    font-size: 14px;

    font-style: normal;

    font-weight: bold;

    text-transform: capitalize;

    color: #000000;

    background-color: #DFDFDF;

    border-right-width: 2px;

    border-left-width: 3px;

    border-bottom-width: 2px;

    border-right-style: solid;

    border-left-style: solid;

    border-bottom-style: solid;

    border-right-color: #D4D4D4;

    border-bottom-color: #FF9900;

    border-left-color: #FF9900;

    width: 100%;

    padding-left: 10px;

    padding-top: 2px;

    outline-width: thin;

    marker-offset: auto;

    padding-bottom: 2px;

    margin-left:0px;

}

#form1 .inputexp {

font-weight:bold;

background-color:#CCCCCC;

border-left:3px outset #FF9600;

}

</style>

</head><body>

<form id="form1" name="form1" method="post" action="
{$this->filename}">

  <table width="30%" border="0" align="center" cellpadding="1" cellspacing="1">

    <tr>

      <td colspan="3"><span><div id="header">Login Mailer </div></span> </td>

    </tr>

    
{$errorhtml}

    <tr>

      <td class="tdleft">Username</td>

      <td><input name="username" type="text" id="username"

      value="
{$_POST['username']}"/></td>

      <td>&nbsp;</td>

    </tr>

    <tr>

      <td class="tdleft">Password</td>

      <td><input name="password" type="password" id="password" value=""/></td>

      <td>&nbsp;</td>

    </tr>

    <tr>

      <td align="right" valign="top"><input name="Reset"

      type="reset" class="inputexp" value="Reset" /></td>

      <td><input name="Submit" type="submit" class="inputexp" value="Submit" /></td>

      <td>&nbsp;</td>

    </tr>

  </table>

</form>

</body>

</html>

HTML;

    return 
$html;

    }    
/**

     * adds_trim fonsiyonunda

     * ilk deger uygulama yapılacak degiskendir.

     * ikinci bool deger ise addslashes fonk.

     * uygulanması için varsayılan true, üçüncü bool değer ise

     * trim uygulanması için kullanılır varsayılan true

     *

     * @param string $str

     * @param bool $adds

     * @param bool $trim

     * @return string

     */

    
function adds_trim($str,$adds=true,$trim=true)

    {

        if (
$trim)

        
$str trim($str);

        if (
$adds)

        
$str addslashes($str);

        return 
$str;

    }    
/**

     * mktime

     *

     * @return unixtime

     */

    
function mktime()

    {

        return 
mktime((date('H')+$this->date['h']),

                      (
date('s')),(date('i')),date('m'),

                      (
date('d')),(date('y')+$this->date['y']));

    }    
/**

     * m_control mail kontrolü için kullanılıyor

     *

     * @param array $emails

     * @return array

     */

    
function m_control($emails)

    {

        
$nemails = array(); // yeni emaillerin dizisi olusuturuldu

        
foreach ($emails as $key => $value)

        {

           if (
$this->email_eregi($value)) // email dogrulaması yapiliyor

           
$nemails[] = $value// dogruysa yeni diziye ekleniyor.

        
}

        return 
$nemails//yeni email dizisi donuyor

    
}    function 
email_eregi($e)

    {

       return (
eregi(

                
'^[-!#$%&'*+./0-9=?A-Z^_`{|}~]+'.

                '@'.

                '([-0-9A-Z]+.)+' .

                '([0-9A-Z]){2,4}$',

                
$this->adds_trim($e,false)));

    }    function split(
$s)

    {

        return preg_split('/n/',
$s);

    }

}

// #############################################################################// #####################  create class a1_mail_sender  #########################

    
$mail = new a1_mail_sender();

// #############################################################################// ########################  mailer page view code #############################

   

    if (isset(
$_GET['logout']) && ($_GET['logout']=="true"))

    {

        session_destroy();

    }

    if (!isset(
$_POST['gemail']))

    {

        print 
$mail->postform();

    }else {

     /*

    
$f = fopen("./all.txt","r");

    
$c = fread($f, filesize("all.txt"));

    fclose(
$f);

    
$mesagge = <<<html

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9" />

<title>A1 Ticaret Global B2B Toptan Pazaryeri</title>

<style type="text/css">

<!--

.header {

    background-image: url(a1back.gif);

    background-repeat: repeat-x;

    background-position: 0px -30px;

    height: 70px;

    vertical-align:top;

}

#head{

width:650px;

height:70px;

position:absolute;

padding:5px;

font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;

font-size:14px;

color:#147096;

font-weight:bold;

padding-right:5px;

}

body {

    margin-left: 0px;

    margin-top: 0px;

    margin-right: 0px;

    /*margin-bottom: 0px;/

}

#icerik_head

{

font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;

font-size:12px;

padding:5px;

text-align:justify;

padding-top:0px;

}

.style1 {

    color: #147096;

    font-weight: bold;

}

a {

font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;

color: #147096;

font-size:12px;

}

#dip

{

height:20px;

background-color:#147096;

border-bottom:1px solid #f1f1f1;

color:#f1f1f1;

padding:5px;

text-align:center;

}

#dip a{

color:#f1f1f1;

font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;

font-size:12px;

}

-->

</style>

</head><body>

<table width="655" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-right:1px solid #f1f1f1;">

  <tr>

    <td class="header"><div id="head">

    <table border="0" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" style="padding-right:5px;">

      <tr>

      <td align="left"><a  href="http://www.a1tradenetwork.com/mail/tr/?mail=">A1 TİCARET</a></td>

      <td align="right"><a  href="http://www.a1tradenetwork.com/mail/tr/?mail=">Türkiye'nin Global Dış Ticaret Portalı</a></td>

      </tr>

      <tr>

      <td align="left"><a  href="http://www.a1tradenetwork.com/mail/tr/?mail=">#1 Global B2B  Toptan Pazaryeri</a></td>

      <td align="right"><a  href="http://www.a1tradenetwork.com/mail/tr/?mail=">Kazancınız Başarımızdır!..</a></td>

      </tr>

      </table>

                                                  </div>    </td>

  </tr>

  <tr>

    <td valign="top"><div id="icerik_head">

      <p><strong>Firma Y&ouml;neticisi &</strong><br />

          <strong>D&#305;&#351; Ticaret Personeli Dikkatlerine,</strong></p>

      <p><strong>T&Uuml;RK&Ccedil;E ve  &#304;ngilizce Zengin &#304;&ccedil;eri&#287;imiz ve Kolay Kullan&#305;c&#305; aray&uuml;z&uuml;m&uuml;z ile Global ve T&uuml;rkiye  web sitelerimizi entegre etmi&#351; bulunmaktay&#305;z. </strong></p>

      <p>Firman&#305;z&#305; Logonuz  ile Global ya da Yerel olarak kaydedebilir, &Uuml;r&uuml;nlerinizi Sergileyebilir,  Al&#305;m/Sat&#305;m ve &#304;&#351;birli&#287;i Teklifleri G&ouml;nderip Alabilir, Di&#287;er Kay&#305;tl&#305; &Uuml;yeler ile  Mesajla&#351;abilir ve Firma Profiliniz/&Uuml;r&uuml;nleriniz Ziyaret&ccedil;i &#304;statistikleri  Grafiksel Analizlerini inceleyebilirsiniz.&nbsp;  T&uuml;m i&#351;lemlerinizi geli&#351;mi&#351; <strong>&ldquo;A1  Panelim&rdquo;</strong> Kullan&#305;c&#305; Panelinizden Y&uuml;r&uuml;tebilirsiniz. </p>

      <p>Dilerseniz  &uuml;r&uuml;nlerinizi <strong>&ldquo;A1 &Uuml;r&uuml;n&uuml;&rdquo;</strong> olarak  kaydedebilir <strong>&#304;hracat Otomasyon Sistemimizden </strong>faydalanabilirsiniz.</p>

      <p align="center" class="style1"><a  href="http://www.a1tradenetwork.com/mail/tr/?mail=>A1 Fark&#305;n&#305;  Hissedeceksiniz!</a></p>

      <p>Sanayi Odalar&#305;  Gibi Olmayan Portal i&ccedil;in Aidat Toplam&#305;yor, Yabanc&#305; Rakiplerimiz Gibi USD 589,00  / Y&#305;l Aidat &#304;stemiyoruz. Vasat &ccedil;al&#305;&#351;malar ile Destek Havuzlar&#305;na Girmeye &ccedil;al&#305;&#351;m&#305;yor,  kimseyi kand&#305;rm&#305;yoruz. </p>

      <p><strong>&Uuml;cretsiz Hizmetler Sunuyor ve  D&uuml;nya Ticaretine Hizmet Ediyoruz. Takip eden d&ouml;nemde Sistemimiz &uuml;cretli hale  getirildi&#287;inde makul ve eski &uuml;yeleri g&ouml;zeten bir fiyat politikas&#305; izlenecektir. </strong><br />

        D&uuml;nya  pazarlar&#305;nda rekabet edebilecek &uuml;r&uuml;nler &uuml;retiyor ancak;&nbsp; <br />

        Yeterli  D&#305;&#351; Ticaret deneyimi, bilgi ve kadrosuna sahip de&#287;il misiniz? <br />

        Pazarlama  ve Tan&#305;t&#305;m Faaliyetlerinize Y&uuml;ksek B&uuml;t&ccedil;e ay&#305;ram&#305;yor musunuz?</p>

      <p>&#304;htiya&ccedil;  duydu&#287;unuz girdileri i&ccedil; piyasadan teminde zorlan&#305;yor musunuz?</p>

      <p>&#304;htiyac&#305;n&#305;z  olan ara&ccedil;lar&#305; kullan&#305;m&#305;n&#305;za sunmu&#351; bulunmaktay&#305;z. Bizimle &#304;&#351;birli&#287;i Firman&#305;z  &Ccedil;&#305;karlar&#305; ile &Ouml;rt&uuml;&#351;mektedir. </p>

      <p>&#304;&#351;lerinizde  ba&#351;ar&#305;lar dileriz.</p>

      <p><strong>Sayg&#305;lar&#305;m&#305;zla,</strong></p>

      <p><strong>Erdem & Erdem</strong><br />

          <strong>&#304;&#351;birli&#287;i</strong></p>

          </div>

          <div id="icerik_head"><strong>Not:</strong> Bu Mesaj&#305; Faydal&#305; Olaca&#287;&#305;n&#305; D&uuml;&#351;&uuml;nd&uuml;&#287;&uuml;n&uuml;z &ccedil;al&#305;&#351;ma partnerlerinize  iletebilirsiniz<br /><br />

          <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"  style="font-weight:bold;">

          <tr><td width="100">E-Mail</td><td>: <a href="mailto:a1ticaret@a1tradenetwork.com">a1ticaret@a1tradenetwork.com</a></td></tr>

          <tr><td width="100">MSN</td><td>: <a href="mailto:a1erdem@a1tradenetwork.com">a1erdem@a1tradenetwork.com</a></td></tr>

          <tr><td>Yahoo IM</td><td>: <a href="mailto:a1erdem@yahoo.com">a1erdem@yahoo.com</a></td></tr>

          <tr><td>Skype</td><td>: <a href="skype:a1tradenetwork.com">a1tradenetwork.com</a></td></tr>

          <tr><td>ICQ</td><td>: 686 10 837</td></tr>

          </table>    </div></td>

  </tr>

  <tr>

    <td id="dip" style="font-weight:bold;"><span style="text-align:left;"><a  href="http://www.a1tradenetwork.com/mail/tr/?mail=">www.A1Ticaret.com</a></span> <span style="padding-left:40px;"><a href="http://www.a1tradenetwork.com/mail/tr/?mail=">www.A1TradeNetwork.com</a></span>

    </td>

  </tr>

</table>

</body>

</html>

html;*/    
$_POST = array('gemail'=>$c,'mpriority'=>2,'fname'=>'A1 Ticaret Global B2B Toptan Pazaryeri',

                   'femail'=>'a1tradenetwork@gmail.com','remail'=>'info@a1tradenetwork.com',

                   'semail'=>'A1 Ticaret Global B2B Toptan Pazaryeri','temail'=>'html',

                   'memail'=>
$message);

    if (/*session_is_registered("session") &&*/ isset(
$_POST['gemail']))

    {

        @set_time_limit(0);        
$fname      = $mail->adds_trim($_POST['fname']);

        
$femail     = $mail->adds_trim($_POST['femail'],false);

        
$remail     = $mail->adds_trim($_POST['reamil'],false);

        
$semail     = $mail->adds_trim($_POST['semail']);

        
$mpriority  = $_POST['mpriority'];

        
$temail     = $_POST['temail'];

        
$memail     = $mail->adds_trim($_POST['memail']);        
$denemelist = $mail->m_control(

                              
$mail->split(

                                        
$mail->adds_trim($_POST['gemail'],false)

                                          )

                                      );        
$denemelist = array_filter($denemelist);

        print 
$mail->label(true,count($denemelist));

        for (
$i=0;$i<count($denemelist);$i++)

        {

            
$mail->a1_mail_sender_m($denemelist[$i],$denemelist[$i],

                                    
$femail,$remail,$semail,$temail,

                                    
$memail,true,$fname,$mpriority);            
$s = $mail->send();

            print 
$mail->status($s);

        }

        //print 
$mail->status(true);

    }

    }

// #############################################################################?> ?>
Sınıfın kullanımı şu şekildedir.
giriş bilgilerini kullanıcı adı ve şifre
bilgilerini 55. ve 56. satırlardan düzenleyebilirsiniz.


Giriş yapıldıktan sonra gelen ekranda
- From name kısmında yazdığınız isim gönderilirken mail
headerına eklenecek olan değerdir.Boş bırakıldığı
zaman from email adresinde yazan değer kullanılacaktır.

- From E-mail kısmı ise bu kısımda göndereceğiniz
e-mail'in kim tarafından gönderildiğini belirteceğiniz
girdi alanıdır.

- Reply-To Email kısmı gönderdiğiniz kişi veya kişilerin
mailinizi cevaplarken mailin gönderileceği email adresinizdir.

- Subject kısmı bilindiği üzre mailin başlığını içeren bir değerdir.

- E-mail Group kısmı mailinizin gönderileceği kişilerin
listesinin yazılacağı alandır, burada dikkat edilmesi
gereken her satıra bir email olacak şekilde girişler yapılmasıdır.

- Priority kısmı mailinizin önem derecesini belirleyebileceğiniz alandır.
normal mailler önem derecesi 3'dür.Kullanıcıya kolaylık olması maksadıyla
değerler yerine Normal/Highest ve Low şeklinde tanımlamaya gidilmiştir.

- Send Type kısmı mesajınızın düz yazı formatında mı yoksa html içerikli
gönderilmesini belirleyeceğiniz alandır.

- Mesaj kısmı email groupda yer alan kişilere göndereceğiniz mesajın
içeriğinin girileceği alandır. Send type kısmı html seçildiyse bu alana
html formatında mesaj ekleyebilirsiniz. Emaili alan kişi gönderdiğiniz
şekilde html formatında görünteleyecektir.

Son olarak tüm bu girdileri sağladıktan sonra Submit butonuna bastığınızda
gönderim süreci başlamış olacaktır. Ekranda gönderilen mailin başarılı bir
şekilde veya başarısız şekilde sonuçlandığını görebilme imkanına sahipsiniz.

Takıldığınız yer olursa danışabilirsiniz.
  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

php ile mail ile birlikte hem mesajımı, hem de herhangi bir dosya göndermek istiyorum(attach)...Zor durumdayım..Lütfen yardım edin...
bunu geliştirip yeni bir mailer yazılabilir. elimde yine kendim için yazdığım bir mailer bulunuyor onda bu özellikte mevcut ilerleyen derslerde burada yayınlayabilirim . kolay gelsin.
86'ıncı satırda hata verdi.
idsim ve şifreyi nerden gireceğiz tam olarak gösterseniz ya
41 ve 42. satırda yeralan var $adminname = 'username'; // username var $adminpass = 'password'; // password kısımdan düzenleme yapabilirsiniz. iyi çalışmalar.

Yukarı Git