Listbox Kullanımı, ve Listbox'a Veri Tabanından Veri Bağlamak.

C#'ta Listbox nesnesi nasıl kullanılır, veri tabanından alınan veriler listbx içinde nasıl kullanılır, bu derste bunu inceliyor olacağız.

C#'ta Listbox nesnesi nasıl kullanılır, veri tabanından alınan veriler listbx içinde nasıl kullanılır, bu derste bunu inceliyor olacağız.

Bu yazımda listbox'ın kullanım şekillerini bakıcağız. İçine eleman ekleyip çıkarma işlemlerinilistBox1.Items.Add("eleman1");

listBox1.Items.Add("eleman2");

listBox1.Items.Add("eleman3");

listBox1.Items.Add("eleman4");Şeklinde yapabiliyoruz. Elemanlardan herhangi birini silmek istediğimiz zaman ise


listBox1.Items.Remove("eleman3");diyebiliriz. Yada elemanın hangi sırada olduğunu biiyorsan RemoveAt komutunu kullanabiliriz. Yani


listBox1.Items.RemoveAt(2);dersem 3. elemanı siler. 0'dan başladığı için saymaya 2 sayısı üçüncü elemana denk gelir.

Peki içeriğinin hepsini temizlemek istersek o zamanda clear komutunu kullanıcağız.


listBox1.Items.Clear();Herhangi bir elemanının içeriği bize lazımsa:


listBox1.Items[2];komutu ile elde edebiliriz. Seçili olan elemanın içeriği lazımsa..


listBox1.SelectedValue.ToString();diyebiliyoruz.

Seçili olan elemanın indexi yani kaçıncı eleman olduğu lazımsa


listBox1.SelectedIndexdiyoruz.

Kullanıcı listboxun içinden bir eleman seçtiği anda bizim bundan nasıl haberimiz olur? Onun için hemen bir event yazalım load kısmına.


listBox1.SelectedIndexChanged+=new EventHandler(listBox1_SelectedIndexChanged);Bu eventi yazinca aşağıdaki fonksiyonum oluştu.


private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)

        {

         

 

        }Bu fonksiyonun içine yazdığım kodlar listboxta herhangi bir seçim işlemi yapıldığı zaman gerçekleşecek, öylese ben seçilen elemanı ekrana uyarı olarak vereyim.


private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)

        {

            MessageBox.Show(listBox1.SelectedValue.ToString());

 

        }Buraya kadar olan kısımda elemanları hep elimizle ekledik çıkardık, ben buraya veri tabanından bir veriyi ototmatik olarak bağlamak istiyorum. Bunun için linq to sql kullanıcam veriyi çekicem.


DataClasses1DataContext data = new DataClasses1DataContext();

            var p = from c in data.haritalars

                    select c;Veriyi nasıl çektiğim önemli değil, p adında bir tablom var. Ben bunu listbox'ıma nasıl bağlayacağım ona bakalım.


listBox1.DataSource = p;

listBox1.DisplayMember = "adi";

listBox1.ValueMember="no";İlk işlemde listbox'ıma veri kaynağının p tablosu olduğunu gösterdim. Daha sonra ekranda p tablosunun hangi değeri gözükeceğini seçtim. Value member ise selected value ile aldığımız değerin tablonun hangi özelliği olacağını gösterdim.

İşte bu kadar.

Kolay Gelsin...
  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

• 10 yıl önce
listboxta 1 den fazla sütunda nasıl listeleriz yani hem no hemde ad listelenecek.ve ya tablo 5 alanlı olsun listbox 5 sutunlu olacak.

Yukarı Git