Kayıt Programı (Tab Kontrol)

Bu dersimizde tab kontrollü kayıt programı yapacağız.

Bu dersimizde tab kontrollü kayıt programı yapacağız.

Öncelikle programdaki alanları içerisinde barındıran bir access veritabanı dosyası hazırlıyoruz.

İkinci olarak projemizi açıp Project menüsü, Add Reference kısmı, COMponent özelliklerinden Microsoft ActiveX Data Objects 2.7 Library özelliğini ekliyoruz.

Üçüncü olarak formumuza 1 adet TabControl ekliyoruz TabControl'ün Preferences (özellikler)'inden TabPages ayarlarını yapıyoruz. (Tab ekleme, isimlendirme , zemin rengi vb.)

Dördüncü adımda Araçlar kısmında kullanılmak üzere bir hesap makinesi resmi buluyoruz ve bir de takvim için MonthCalendar ekliyoruz.
Son olarak kodlarımızı yazıyoruz.
Public Class Form1

    Dim CON As New ADODB.Connection

    Dim Kayitlar As New ADODB.Recordset    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load

        CON.Open("Provider=Microsoft.jet.oledb.4.0;Data Source=c:kayitlar.mdb")

        Kayitlar.Open("Select * from kayitlar", CON, ADODB.CursorTypeEnum.adOpenDynamic, ADODB.LockTypeEnum.adLockOptimistic)

        TextBox1.Text = Kayitlar.Fields("TckimlikNo").Value

        TextBox2.Text = Kayitlar.Fields("AdıSoyadı").Value

        TextBox3.Text = Kayitlar.Fields("BabaAdı").Value

        TextBox4.Text = Kayitlar.Fields("ÖğrenciNo").Value

        TextBox5.Text = Kayitlar.Fields("DoğumYeri").Value

        TextBox6.Text = Kayitlar.Fields("Doğumtarihi").Value

        TextBox7.Text = Kayitlar.Fields("Açıklama").Value

        TextBox8.Text = Kayitlar.Fields("AnneAdı").Value

        TextBox9.Text = Kayitlar.Fields("CiltNo").Value

        TextBox10.Text = Kayitlar.Fields("SıraNo").Value

        TextBox11.Text = Kayitlar.Fields("AileSıraNo").Value

        ComboBox1.Text = Kayitlar.Fields("Cinsiyet").Value

        TextBox12.Text = Kayitlar.Fields("NKayıtİl").Value

        ComboBox2.Text = Kayitlar.Fields("KanGrubu").Value

        TextBox13.Text = Kayitlar.Fields("VerildiğiYer").Value

        TextBox14.Text = Kayitlar.Fields("VerildiğiTarih").Value

        ComboBox3.Text = Kayitlar.Fields("VerilmeNedeni").Value

        TextBox15.Text = Kayitlar.Fields("KayıtNumarası").Value

        TextBox16.Text = Kayitlar.Fields("KayıtlıOlduğuİlçe").Value

        TextBox17.Text = Kayitlar.Fields("GeldiğiOkul").Value

        TextBox18.Text = Kayitlar.Fields("KaydaEsasBelge").Value

        TextBox19.Text = Kayitlar.Fields("BelgeTarihi").Value

        TextBox20.Text = Kayitlar.Fields("BelgeNo").Value

        TextBox21.Text = Kayitlar.Fields("KayıtTarihi").Value

        TextBox22.Text = Kayitlar.Fields("KaydedildiğiSınıf").Value

        TextBox23.Text = Kayitlar.Fields("Adres").Value

        TextBox24.Text = Kayitlar.Fields("TelefonEv").Value

        TextBox25.Text = Kayitlar.Fields("TelefonCep").Value

        TextBox26.Text = Kayitlar.Fields("Email").Value        Label30.Text = TimeOfDay    End Sub

    Private Sub Button1_Click_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

        Kayitlar.AddNew()

        Kayitlar.Fields("TckimlikNo").Value = TextBox1.Text

        Kayitlar.Fields("AdıSoyadı").Value = TextBox2.Text

        Kayitlar.Fields("BabaAdı").Value = TextBox3.Text

        Kayitlar.Fields("ÖğrenciNo").Value = TextBox4.Text

        Kayitlar.Fields("DoğumYeri").Value = TextBox5.Text

        Kayitlar.Fields("Doğumtarihi").Value = TextBox6.Text

    End Sub    Private Sub Button2_Click_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click

        Kayitlar.MovePrevious()

        If Kayitlar.EOF Or Kayitlar.BOF Then

            Kayitlar.MoveNext()

            TextBox1.Text = Kayitlar.Fields("TckimlikNo").Value

            TextBox2.Text = Kayitlar.Fields("AdıSoyadı").Value

            TextBox3.Text = Kayitlar.Fields("BabaAdı").Value

            TextBox4.Text = Kayitlar.Fields("ÖğrenciNo").Value

            TextBox5.Text = Kayitlar.Fields("DoğumYeri").Value

            TextBox6.Text = Kayitlar.Fields("Doğumtarihi").Value

            TextBox7.Text = Kayitlar.Fields("Açıklama").Value

            TextBox8.Text = Kayitlar.Fields("AnneAdı").Value

            TextBox9.Text = Kayitlar.Fields("CiltNo").Value

            TextBox10.Text = Kayitlar.Fields("SıraNo").Value

            TextBox11.Text = Kayitlar.Fields("AileSıraNo").Value

            ComboBox1.Text = Kayitlar.Fields("Cinsiyet").Value

            TextBox12.Text = Kayitlar.Fields("NKayıtİl").Value

            ComboBox2.Text = Kayitlar.Fields("KanGrubu").Value

            TextBox13.Text = Kayitlar.Fields("VerildiğiYer").Value

            TextBox14.Text = Kayitlar.Fields("VerildiğiTarih").Value

            ComboBox3.Text = Kayitlar.Fields("VerilmeNedeni").Value

            TextBox15.Text = Kayitlar.Fields("KayıtNumarası").Value

            TextBox16.Text = Kayitlar.Fields("KayıtlıOlduğuİlçe").Value

            TextBox17.Text = Kayitlar.Fields("GeldiğiOkul").Value

            TextBox18.Text = Kayitlar.Fields("KaydaEsasBelge").Value

            TextBox19.Text = Kayitlar.Fields("BelgeTarihi").Value

            TextBox20.Text = Kayitlar.Fields("BelgeNo").Value

            TextBox21.Text = Kayitlar.Fields("KayıtTarihi").Value

            TextBox22.Text = Kayitlar.Fields("KaydedildiğiSınıf").Value

            TextBox23.Text = Kayitlar.Fields("Adres").Value

            TextBox24.Text = Kayitlar.Fields("TelefonEv").Value

            TextBox25.Text = Kayitlar.Fields("TelefonCep").Value

            TextBox26.Text = Kayitlar.Fields("Email").Value

        Else

            TextBox1.Text = Kayitlar.Fields("TckimlikNo").Value

            TextBox2.Text = Kayitlar.Fields("AdıSoyadı").Value

            TextBox3.Text = Kayitlar.Fields("BabaAdı").Value

            TextBox4.Text = Kayitlar.Fields("ÖğrenciNo").Value

            TextBox5.Text = Kayitlar.Fields("DoğumYeri").Value

            TextBox6.Text = Kayitlar.Fields("Doğumtarihi").Value

            TextBox7.Text = Kayitlar.Fields("Açıklama").Value

            TextBox8.Text = Kayitlar.Fields("AnneAdı").Value

            TextBox9.Text = Kayitlar.Fields("CiltNo").Value

            TextBox10.Text = Kayitlar.Fields("SıraNo").Value

            TextBox11.Text = Kayitlar.Fields("AileSıraNo").Value

            ComboBox1.Text = Kayitlar.Fields("Cinsiyet").Value

            TextBox12.Text = Kayitlar.Fields("NKayıtİl").Value

            ComboBox2.Text = Kayitlar.Fields("KanGrubu").Value

            TextBox13.Text = Kayitlar.Fields("VerildiğiYer").Value

            TextBox14.Text = Kayitlar.Fields("VerildiğiTarih").Value

            ComboBox3.Text = Kayitlar.Fields("VerilmeNedeni").Value

            TextBox15.Text = Kayitlar.Fields("KayıtNumarası").Value

            TextBox16.Text = Kayitlar.Fields("KayıtlıOlduğuİlçe").Value

            TextBox17.Text = Kayitlar.Fields("GeldiğiOkul").Value

            TextBox18.Text = Kayitlar.Fields("KaydaEsasBelge").Value

            TextBox19.Text = Kayitlar.Fields("BelgeTarihi").Value

            TextBox20.Text = Kayitlar.Fields("BelgeNo").Value

            TextBox21.Text = Kayitlar.Fields("KayıtTarihi").Value

            TextBox22.Text = Kayitlar.Fields("KaydedildiğiSınıf").Value

            TextBox23.Text = Kayitlar.Fields("Adres").Value

            TextBox24.Text = Kayitlar.Fields("TelefonEv").Value

            TextBox25.Text = Kayitlar.Fields("TelefonCep").Value

            TextBox26.Text = Kayitlar.Fields("Email").Value

        End If

    End Sub    Private Sub Button3_Click_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click

        Kayitlar.MoveNext()

        If Kayitlar.EOF Or Kayitlar.BOF Then

            Kayitlar.MovePrevious()

            TextBox1.Text = Kayitlar.Fields("TckimlikNo").Value

            TextBox2.Text = Kayitlar.Fields("AdıSoyadı").Value

            TextBox3.Text = Kayitlar.Fields("BabaAdı").Value

            TextBox4.Text = Kayitlar.Fields("ÖğrenciNo").Value

            TextBox5.Text = Kayitlar.Fields("DoğumYeri").Value

            TextBox6.Text = Kayitlar.Fields("Doğumtarihi").Value

            TextBox7.Text = Kayitlar.Fields("Açıklama").Value

            TextBox8.Text = Kayitlar.Fields("AnneAdı").Value

            TextBox9.Text = Kayitlar.Fields("CiltNo").Value

            TextBox10.Text = Kayitlar.Fields("SıraNo").Value

            TextBox11.Text = Kayitlar.Fields("AileSıraNo").Value

            ComboBox1.Text = Kayitlar.Fields("Cinsiyet").Value

            TextBox12.Text = Kayitlar.Fields("NKayıtİl").Value

            ComboBox2.Text = Kayitlar.Fields("KanGrubu").Value

            TextBox13.Text = Kayitlar.Fields("VerildiğiYer").Value

            TextBox14.Text = Kayitlar.Fields("VerildiğiTarih").Value

            ComboBox3.Text = Kayitlar.Fields("VerilmeNedeni").Value

            TextBox15.Text = Kayitlar.Fields("KayıtNumarası").Value

            TextBox16.Text = Kayitlar.Fields("KayıtlıOlduğuİlçe").Value

            TextBox17.Text = Kayitlar.Fields("GeldiğiOkul").Value

            TextBox18.Text = Kayitlar.Fields("KaydaEsasBelge").Value

            TextBox19.Text = Kayitlar.Fields("BelgeTarihi").Value

            TextBox20.Text = Kayitlar.Fields("BelgeNo").Value

            TextBox21.Text = Kayitlar.Fields("KayıtTarihi").Value

            TextBox22.Text = Kayitlar.Fields("KaydedildiğiSınıf").Value

            TextBox23.Text = Kayitlar.Fields("Adres").Value

            TextBox24.Text = Kayitlar.Fields("TelefonEv").Value

            TextBox25.Text = Kayitlar.Fields("TelefonCep").Value

            TextBox26.Text = Kayitlar.Fields("Email").Value

        Else

            TextBox1.Text = Kayitlar.Fields("TckimlikNo").Value

            TextBox2.Text = Kayitlar.Fields("AdıSoyadı").Value

            TextBox3.Text = Kayitlar.Fields("BabaAdı").Value

            TextBox4.Text = Kayitlar.Fields("ÖğrenciNo").Value

            TextBox5.Text = Kayitlar.Fields("DoğumYeri").Value

            TextBox6.Text = Kayitlar.Fields("Doğumtarihi").Value

            TextBox7.Text = Kayitlar.Fields("Açıklama").Value

            TextBox8.Text = Kayitlar.Fields("AnneAdı").Value

            TextBox9.Text = Kayitlar.Fields("CiltNo").Value

            TextBox10.Text = Kayitlar.Fields("SıraNo").Value

            TextBox11.Text = Kayitlar.Fields("AileSıraNo").Value

            ComboBox1.Text = Kayitlar.Fields("Cinsiyet").Value

            TextBox12.Text = Kayitlar.Fields("NKayıtİl").Value

            ComboBox2.Text = Kayitlar.Fields("KanGrubu").Value

            TextBox13.Text = Kayitlar.Fields("VerildiğiYer").Value

            TextBox14.Text = Kayitlar.Fields("VerildiğiTarih").Value

            ComboBox3.Text = Kayitlar.Fields("VerilmeNedeni").Value

            TextBox15.Text = Kayitlar.Fields("KayıtNumarası").Value

            TextBox16.Text = Kayitlar.Fields("KayıtlıOlduğuİlçe").Value

            TextBox17.Text = Kayitlar.Fields("GeldiğiOkul").Value

            TextBox18.Text = Kayitlar.Fields("KaydaEsasBelge").Value

            TextBox19.Text = Kayitlar.Fields("BelgeTarihi").Value

            TextBox20.Text = Kayitlar.Fields("BelgeNo").Value

            TextBox21.Text = Kayitlar.Fields("KayıtTarihi").Value

            TextBox22.Text = Kayitlar.Fields("KaydedildiğiSınıf").Value

            TextBox23.Text = Kayitlar.Fields("Adres").Value

            TextBox24.Text = Kayitlar.Fields("TelefonEv").Value

            TextBox25.Text = Kayitlar.Fields("TelefonCep").Value

            TextBox26.Text = Kayitlar.Fields("Email").Value

        End If

    End Sub    Private Sub Button4_Click_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click

        TextBox1.Text = ""

        TextBox2.Text = ""

        TextBox3.Text = ""

        TextBox4.Text = ""

        TextBox5.Text = ""

        TextBox6.Text = ""

        TextBox7.Text = ""

        TextBox8.Text = ""

        TextBox9.Text = ""

        TextBox10.Text = ""

        TextBox11.Text = ""

        ComboBox1.Text = ""

        TextBox12.Text = ""

        ComboBox2.Text = ""

        TextBox13.Text = ""

        TextBox14.Text = ""

        ComboBox3.Text = ""

        TextBox15.Text = ""

        TextBox16.Text = ""

        TextBox17.Text = ""

        TextBox18.Text = ""

        TextBox19.Text = ""

        TextBox20.Text = ""

        TextBox21.Text = ""

        TextBox22.Text = ""

        TextBox23.Text = ""

        TextBox24.Text = ""

        TextBox25.Text = ""

        TextBox26.Text = ""

    End Sub    Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button5.Click

        Kayitlar.Delete()

        TextBox1.Clear()

        TextBox2.Clear()

        TextBox3.Clear()

        TextBox4.Clear()

        TextBox5.Clear()

        TextBox6.Clear()

        TextBox7.Clear()

        Kayitlar.Update()

    End Sub    Private Sub Button6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button6.Click

        Kayitlar.Fields("TckimlikNo").Value = TextBox1.Text

        Kayitlar.Fields("AdıSoyadı").Value = TextBox2.Text

        Kayitlar.Fields("BabaAdı").Value = TextBox3.Text

        Kayitlar.Fields("ÖğrenciNo").Value = TextBox4.Text

        Kayitlar.Fields("DoğumYeri").Value = TextBox5.Text

        Kayitlar.Fields("Doğumtarihi").Value = TextBox6.Text

        Kayitlar.Fields("Açıklama").Value = TextBox7.Text

        Kayitlar.Fields("AnneAdı").Value = TextBox8.Text

        Kayitlar.Fields("CiltNo").Value = TextBox9.Text

        Kayitlar.Fields("SıraNo").Value = TextBox10.Text

        Kayitlar.Fields("AileSıraNo").Value = TextBox11.Text

        Kayitlar.Fields("Cinsiyet").Value = ComboBox1.Text

        Kayitlar.Fields("NKayıtİl").Value = TextBox12.Text

        Kayitlar.Fields("KanGrubu").Value = ComboBox2.Text

        Kayitlar.Fields("VerildiğiYer").Value = TextBox13.Text

        Kayitlar.Fields("VerildiğiTarih").Value = TextBox14.Text

        Kayitlar.Fields("VerilmeNedeni").Value = ComboBox3.Text

        Kayitlar.Fields("KayıtNumarası").Value = TextBox15.Text

        Kayitlar.Fields("KayıtlıOlduğuİlçe").Value = TextBox16.Text

        Kayitlar.Fields("GeldiğiOkul").Value = TextBox17.Text

        Kayitlar.Fields("KaydaEsasBelge").Value = TextBox18.Text

        Kayitlar.Fields("BelgeTarihi").Value = TextBox19.Text

        Kayitlar.Fields("BelgeNo").Value = TextBox20.Text

        Kayitlar.Fields("KayıtTarihi").Value = TextBox21.Text

        Kayitlar.Fields("KaydedildiğiSınıf").Value = TextBox22.Text

        Kayitlar.Fields("Adres").Value = TextBox23.Text

        Kayitlar.Fields("TelefonEv").Value = TextBox24.Text

        Kayitlar.Fields("TelefonCep").Value = TextBox25.Text

        Kayitlar.Fields("Email").Value = TextBox26.Text

        Kayitlar.Update()

    End Sub    Private Sub Button7_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button7.Click

        Kayitlar.AddNew()

        Kayitlar.Fields("AnneAdı").Value = TextBox8.Text

        Kayitlar.Fields("CiltNo").Value = TextBox9.Text

        Kayitlar.Fields("SıraNo").Value = TextBox10.Text

        Kayitlar.Fields("AileSıraNo").Value = TextBox11.Text

        Kayitlar.Fields("Cinsiyet").Value = ComboBox1.Text

        Kayitlar.Fields("NKayıtİl").Value = TextBox12.Text

        Kayitlar.Fields("KanGrubu").Value = ComboBox2.Text

        Kayitlar.Fields("VerildiğiYer").Value = TextBox13.Text

        Kayitlar.Fields("VerildiğiTarih").Value = TextBox14.Text

        Kayitlar.Fields("VerilmeNedeni").Value = ComboBox3.Text

        Kayitlar.Fields("KayıtNumarası").Value = TextBox15.Text

        Kayitlar.Fields("KayıtlıOlduğuİlçe").Value = TextBox16.Text

    End Sub    Private Sub Button8_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button8.Click

        Kayitlar.AddNew()

        Kayitlar.Fields("GeldiğiOkul").Value = TextBox17.Text

        Kayitlar.Fields("KaydaEsasBelge").Value = TextBox18.Text

        Kayitlar.Fields("BelgeTarihi").Value = TextBox19.Text

        Kayitlar.Fields("BelgeNo").Value = TextBox20.Text

        Kayitlar.Fields("KayıtTarihi").Value = TextBox21.Text

        Kayitlar.Fields("KaydedildiğiSınıf").Value = TextBox22.Text

        Kayitlar.Fields("Adres").Value = TextBox23.Text

        Kayitlar.Fields("TelefonEv").Value = TextBox24.Text

        Kayitlar.Fields("TelefonCep").Value = TextBox25.Text

        Kayitlar.Fields("Email").Value = TextBox26.Text

    End Sub       Private Sub PictureBox1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles PictureBox1.Click

        MsgBox("aksu_mustafa@hotmail.com - Teşekkürler")

        End

    End Sub    Private Sub PictureBox2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles PictureBox2.Click

        System.Diagnostics.Process.Start("C:windowssystem32calc.exe")

    End Sub

End Class

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

merhaba mustafa bey benimde böyle bir dönem ödevim var öğretmen kayıt programı fakat veri uygulamalarında eksiğim var bana yardımcı olurmusunuz seymaozel_06_15@hotmail.com
merhaba şeyma. Eğer ki projen hakkında ayrıntılı bilgi verebilirsen yardımcı olabileceğimi sanıyorum. mail adresim programın içerisinde var buradan bana isterseniz ulaşabilirsiniz.
Elinize sağlık hocam

Yukarı Git