Jetman Oyunu Yapmak

Bu programda form ekranında küçük bir jetman uygulaması yapacağız.

Bu programda form ekranında küçük bir jetman uygulaması yapacağız.

Formumuza 3 timer, 3 picturebox 3 label ve birde menü strip ekliyelim. Label 1 skoru gösterecek, diğer labellerde bir şey yok, istediğinizi yazabilirsiniz.

Menü stripin ilk text'i oyun olacak. Bu text'in içinde yeni oyun ve seviye alt menüleri olacak. Seviye alt menüsünde de kolay, orta, zor alt menüleri olacak.

Picturebox1'e istediğimiz resimi koyalım. Diğer 2 picturebox'ta ise ikisi de aynı resim olmalı, siyah bir resim olabilir.

Kodlar şöyle:


using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;namespace jetman

{

    public partial class Form1 : Form

    {

        int a, b,a1,b1,a2,b2,s;

        public Form1()

        {

            InitializeComponent();

        }        private void Form1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)

        {

            timer1.Enabled = true;

            timer2.Enabled = false;

            timer3.Enabled = true;

            label1.Text = "";

        }        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

        {

            a1 = 550;

            b1 = 12;

            a2 = 850;

            b2 = 30;

            a = 76;

            b = 76;

            pictureBox1.Location = new System.Drawing.Point(a, b);

            timer1.Interval=15;

            timer2.Interval = 15;

            timer3.Interval = 50;

        }        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)

        {

            pictureBox1.Location = new System.Drawing.Point(a, b=b-2);

        }        private void timer2_Tick(object sender, EventArgs e)

        {

            pictureBox1.Location = new System.Drawing.Point(a, b = b + 2);

        }        private void Form1_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)

        {

            timer2.Enabled = true;

            timer1.Enabled = false;

        }        private void timer3_Tick(object sender, EventArgs e)

        {

            

            Random r = new Random();

            s = s + 1;

            label3.Text = s.ToString();            pictureBox2.Location = new System.Drawing.Point(a1 = a1 - 5, b1);

            if (a1 <= -30) { a1 = 550; b1 = r.Next(250);  }

            if (a >= a1 - 69 && a <= a1 + 30 && b >= b1 - 31 && b <= b1 + 80)

            { timer1.Enabled = false;

            timer2.Enabled = false;

            timer3.Enabled = false;

            MessageBox.Show("gameover");

            }

            pictureBox3.Location = new System.Drawing.Point(a2 = a2 - 5, b2);

            if (a2 <= -30) { a2 = 550; b2 = r.Next(250); }

            if (a >= a2 - 69 && a <= a2 + 30 && b >= b2 - 31 && b <= b2 + 80)

            {

                timer1.Enabled = false;

                timer2.Enabled = false;

                timer3.Enabled = false;

                MessageBox.Show("gameover");

                

            }

            if (b <= 0 || b >= 225)

            {

                timer1.Enabled = false;

                timer2.Enabled = false;

                timer3.Enabled = false;

                MessageBox.Show("gameover");

            }

        }        private void pictureBox3_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)

        {

            timer2.Enabled = true;

            timer1.Enabled = false;        }        private void pictureBox2_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)

        {

            timer2.Enabled = true;

            timer1.Enabled = false;

        }        private void pictureBox3_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)

        {

            timer1.Enabled = true;

            timer2.Enabled = false;

        }        private void pictureBox2_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)

        {

            timer1.Enabled = true;

            timer2.Enabled = false;

        }        private void ortaToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            

            timer3.Interval = 20;

        }        private void kolayToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            

            timer3.Interval = 50;

        }        private void zorToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            timer3.Interval = 1;

        }        private void yeniOyunToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            a1 = 550;

            b1 = 12;

            a2 = 850;

            b2 = 30;

            a = 76;

            b = 76;

            pictureBox1.Location = new System.Drawing.Point(a, b);

            pictureBox2.Location = new System.Drawing.Point(a1, b1);

            pictureBox3.Location = new System.Drawing.Point(a2, b2);

            timer1.Enabled = false;

            timer2.Enabled = false;

            timer3.Enabled = false;

            s = 0;

        }

    }

}

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

• 7 yıl önce
Elinize sağlık. Güzel olmuş
• 7 yıl önce
teşekkürler

Yukarı Git