İki Matrisin Çarpım, Fark, Tersi vs. İşlemleri

Bu dersimizde girilen iki matrisin çarpımını, farkını, tersini, determinantını ve toplamını bulan bir program yapalım.

Bu dersimizde girilen iki matrisin çarpımını, farkını, tersini, determinantını ve toplamını bulan bir program yapalım.


class Matris{

      public:

             void matrisToplami(int[3][3],int[3][3],int[3][3]);

             void matrisFarki(int[3][3],int[3][3],int[3][3]);

             void matrisCarpimi(int[3][3],int[3][3],int[3][3]);

             void matrisTersi(int[3][3]);

             void matrisDeterminanti(int[3][3]);

             

      private:

              int a;

 void Matris::matrisToplami(int x[3][3],int y[3][3],int z[3][3]){

      int i,j,k,l;

      for(i=0;i<=2;i++){

      for(j=0;j<=2;j++)

      z[j]=x[j]+y[j];

      }

      cout<<"Girilen 2 Matrisin Toplamain";

      for(k=0;k<=2;k++){

      for(l=0;l<=2;l++)

      cout<<z[k][l]<<"t";

      cout<<"n";

      }

      }

 void Matris::matrisCarpimi(int a[3][3],int b[3][3],int c[3][3]){

      int i,j,k,l,m;   

for(k=0;k<=2;k++){

          for(i=0;i<=2;i++){

          

          for(j=0;j<=2;j++){

          c[k]=c[k]+a[j]*b[j][k];

        }

        }

        }

       cout<<"Girilen 2 Matrisin Carpimin";

      for(m=0;m<=2;m++){

      for(l=0;l<=2;l++)

      cout<<c[m][l]<<"t";

      cout<<"n";

      }

      }

 

 

  void Matris::matrisFarki( int x[3][3],int y[3][3],int z[3][3]){

     int i,j,k,l;

      for(i=0;i<=2;i++){

      for(j=0;j<=2;j++)

      z[j]=x[j]-y[j];

      }

      cout<<"Girilen 2 Matrisin Farkin";

      for(k=0;k<=2;k++){

      for(l=0;l<=2;l++)

      cout<<z[k][l]<<"t";

      cout<<"n";

      }

      }          

    void Matris::matrisTersi(int matrix[3][3]){

         int   k,l;

      int matrixTersi[3][3] ={{matrix[1][1]*matrix[2][2]-matrix[1][2]*matrix[2][1],matrix[0][2]*matrix[2][1]-matrix[0][1]*matrix[2][2],matrix[0][1]*matrix[1][2]-matrix[0][2]*matrix[1][1]},

      {matrix[1][2]*matrix[2][0]-matrix[1][0]*matrix[2][2],matrix[0][0]*matrix[2][2]-matrix[0][2]*matrix[2][0],matrix[0][2]*matrix[1][0]-matrix[0][0]*matrix[1][2]},

      {matrix[1][0]*matrix[2][1]-matrix[1][1]*matrix[2][0],matrix[0][2]*matrix[2][0]-matrix[0][0]*matrix[2][1],matrix[0][0]*matrix[1][1]-matrix[0][1]*matrix[1][0]}};

     cout<<"Girilen Matrisin Tersin";

      for(k=0;k<=2;k++){

      for(l=0;l<=2;l++)

      cout<<matrixTersi[k][l]<<"t";

      cout<<"n";

      }

}     

           

    void Matris::matrisDeterminanti(int matix[3][3]){

      int a;  

      a=(matix[0][0]*matix[1][1]*matix[2][2]+matix[1][0]*matix[2][1]*matix[0][2]+matix[2][0]*matix[0][1]*matix[1][2])-

      (matix[0][2]*matix[1][1]*matix[2][0]+matix[1][2]*matix[2][1]*matix[0][0]+matix[2][2]*matix[0][1]*matix[1][0]);

      cout<<"Girilen MAtrisin Determinanti  :";

      cout<<a<<"n";

      }

int main()

{

    

    int BosMatris[3][3]={{0,0,0},{0,0,0},{0,0,0}};

    /***************************************************************/

    cout<<"Lutfen 1.Matrisin Elemanlarni Sirasyila Giriniz"<<endl;

    int matris1[3][3];

    int i,j;

    for(i=0;i<=2;i++){

                      for(j=0;j<=2;j++){

                     cout<<i+1<<".Satir  "<<j+1<<".Stun :";

                     cin>>matris1[j];

                     

                     }

}                      

  /**********************************************************************/  

     cout<<"Lutfen 2.MAtrisin Elemanlarni Sirasyila Giriniz"<<endl;

    int matris2[3][3];

    int k,l;

    for(k=0;k<=2;k++){

                      for(l=0;l<=2;l++){

                     cout<<k+1<<".Satir  "<<l+1<<".Stun :";

                     cin>>matris2[k][l];

                     

                     }

}                                        

                      

 /***************************************************************************/                     

   Matris d;

  

   d.matrisCarpimi(matris1,matris2,BosMatris);

   d.matrisToplami(matris1,matris2,BosMatris);  

   d.matrisFarki(matris1,matris2,BosMatris);

   d.matrisTersi(matris1);        

   d.matrisDeterminanti(matris1);

              

             

                

                      

    system("PAUSE");

    return 0;

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git