HScroll ile Forma saydamlık özelliği verme

Bu dersimizde HScroll ile forma saydamlık özelliği vermeyi görelim.

Bu dersimizde HScroll ile forma saydamlık özelliği vermeyi görelim.

Sizlere HScroll ile forma saydamlık özelliği vermeyi anlatacağım.hemen dersimize girelim.Evet, formumuza bu görüntüyü vermemiz için bir adet HScroll ekliyoruz ve properties sekmesinden max ve value seçeneklerini 255 yapıyoruz , min seçeneğini 50 yapıyoruz. sonra HScroll un içine bu kodları giriyoruz :


MakeTransparent Me.hwnd, HScroll1.Valuesonra bir adet modüle ekleyip içinede bunları yazıyoruz :


Private Declare Function SetLayeredWindowAttributes Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal crKey As Long, ByVal bAlpha As Byte, ByVal dwFlags As Long) As Long

Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" Alias "GetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long

Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As LongPrivate Const GWL_EXSTYLE = (-20)

Private Const LWA_COLORKEY = &H1

Private Const LWA_ALPHA = &H2

Private Const ULW_COLORKEY = &H1

Private Const ULW_ALPHA = &H2

Private Const ULW_OPAQUE = &H4

Private Const WS_EX_LAYERED = &H80000Public Function MakeTransparent(ByVal hwnd As Long, Perc As Integer) As Long

Dim Msg As Long

On Error Resume Next

If Perc < 0 Or Perc > 255 Then

MakeTransparent = 1

Else

Msg = GetWindowLong(hwnd, GWL_EXSTYLE)

Msg = Msg Or WS_EX_LAYERED

SetWindowLong hwnd, GWL_EXSTYLE, Msg

SetLayeredWindowAttributes hwnd, 0, Perc, LWA_ALPHA

MakeTransparent = 0

End If

If Err Then

MakeTransparent = 2

End If

End FunctionVe bu kadar artık penceremiz saydam olabilir.
  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

çok boş
hocam module nedir ben pek fazla anlamam ?
Bu programda çok sayıda hata mesajı verdi.

Yukarı Git