Hesap Makinesi Yapımı

Bu dersimizde Visual Basic'te hesap makinesi nasıl yapılır, onu öğreneceğiz.

Bu dersimizde Visual Basic'te hesap makinesi nasıl yapılır, onu öğreneceğiz.

[*] Button1: Temizle
[*] Button2: Kapat
[*] Button3 ve Button12'ye kadar: Klavyedeki rakamlara göre başta (7894561230) yazıyoruz.
[*] Button13: Bölme
[*] Button14: Karekök alma
[*] Button15: Çarpma
[*] Button16: Yüzde alma (ama kodları yok)
[*] Button17: Çıkartma
[*] Button18: Eşittir
[*] Button19: Toplama
[*] Button20: "," (Virgül)işareti

olarak koyuyoruz ve bunları textbox'a yazdırıyoruz.

Bildiğiniz bir hesap makinesi progpamı görünümünü yapıyoruz. Son görünümü için Başlat > Çalıştır kısmından calc yazıp arattığınız zaman karşınıza çıkacaktır.

Kodlar:


Dim Gecici As Long

    Dim Toplama As Boolean

    Dim Cikarma As Boolean

    Dim Carpma As Boolean

    Dim kare As Boolean

    Dim Bolume As Boolean

    Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click

        If TextBox1.Text = "0" Then

            TextBox1.Text = ""

        Else

            Dim deger As String = TextBox1.Text & "7"

            TextBox1.Text = deger

        End If    End Sub    Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click

        If TextBox1.Text = "0" Then

            TextBox1.Text = ""

        Else

            Dim deger As String = TextBox1.Text & "8"

            TextBox1.Text = deger

        End If    End Sub    Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button5.Click

        If TextBox1.Text = "0" Then

            TextBox1.Text = ""

        Else

            Dim deger As String = TextBox1.Text & "9"

            TextBox1.Text = deger

        End If

    End Sub    Private Sub Button6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button6.Click

        If TextBox1.Text = " 0" Then

            TextBox1.Text = ""

        Else

            Dim deger As String = TextBox1.Text & "4"

            TextBox1.Text = deger

        End If

    End Sub    Private Sub Button7_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button7.Click

        If TextBox1.Text = "0" Then

            TextBox1.Text = ""

        Else

            Dim deger As String = TextBox1.Text & "5"

            TextBox1.Text = deger

        End If

    End Sub    Private Sub Button8_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button8.Click

        If TextBox1.Text = "0" Then

            TextBox1.Text = ""

        Else

            Dim deger As String = TextBox1.Text & "6"

            TextBox1.Text = deger

        End If

    End Sub    Private Sub Button9_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button9.Click

        If TextBox1.Text = "0" Then

            TextBox1.Text = ""

        Else

            Dim deger As String = TextBox1.Text & "1"

            TextBox1.Text = deger

        End If

    End Sub    Private Sub Button10_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button10.Click

        If TextBox1.Text = "0" Then

            TextBox1.Text = ""

        Else

            Dim deger As String = TextBox1.Text & "2"

            TextBox1.Text = deger

        End If

    End Sub    Private Sub Button11_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button11.Click

        If TextBox1.Text = "0" Then

            TextBox1.Text = ""

        Else

            Dim deger As String = TextBox1.Text & "3"

            TextBox1.Text = deger

        End If

    End Sub    Private Sub Button12_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button12.Click

        If TextBox1.Text = "0" Then

            TextBox1.Text = ""

        Else

            Dim deger As String = TextBox1.Text & "0"

            TextBox1.Text = deger

        End If

    End Sub    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

        TextBox1.Focus()

        TextBox1.Text = ""

        Toplama = False

        Cikarma = False

        Carpma = False

        Bolume = False

    End Sub    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click

       

        End

    End Sub    Private Sub Form1_FormClosing(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs) Handles Me.FormClosing

        Dim a As String = "By_SeKaSoFt'a Teşekkürlerimizle!"

        Dim a1 As String = "Bizi Tercih Ettiğiniz İçin Teşekkürler!"

        Dim a2 As String = a + Chr(13) + a1

        MsgBox(a2)

        End

    End Sub    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load        TextBox1.Focus()    End Sub    Private Sub Button19_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button19.Click

        If Toplama = True Then

            TextBox1.Text = Convert.ToString(Gecici + TextBox1.Text)

            Toplama = False

        Else

            Gecici = Convert.ToInt32(TextBox1.Text)

            Toplama = True

            TextBox1.Text = ""

        End If

    End Sub    Private Sub Button17_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button17.Click

        If Cikarma = True Then

            TextBox1.Text = Convert.ToString(Gecici - TextBox1.Text)

            Cikarma = False

        Else

            Gecici = Convert.ToInt32(TextBox1.Text)

            Cikarma = True

            TextBox1.Text = ""

        End If

    End Sub    Private Sub Button15_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button15.Click

        If Carpma = True Then

            TextBox1.Text = Convert.ToString(Gecici * TextBox1.Text)

            Carpma = False

        Else

            Gecici = Convert.ToInt32(TextBox1.Text)

            Carpma = True

            TextBox1.Text = ""

        End If

    End Sub    Private Sub Button13_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button13.Click

        If Bolume = True Then

            TextBox1.Text = Convert.ToString(Gecici / TextBox1.Text)

            Bolume = False

        Else

            Gecici = Convert.ToInt32(TextBox1.Text)

            Bolume = True

            TextBox1.Text = ""

        End If

    End Sub    Private Sub Button18_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button18.Click

        If Toplama = True Then

            TextBox1.Text = Convert.ToString(Gecici + TextBox1.Text)

            Toplama = False

        End If

        If Cikarma = True Then

            TextBox1.Text = Convert.ToString(Gecici - TextBox1.Text)

            Cikarma = False

        End If

        If Carpma = True Then

            TextBox1.Text = Convert.ToString(Gecici * TextBox1.Text)

            Carpma = False

        End If

        If Bolume = True Then

            TextBox1.Text = Convert.ToString(Gecici / TextBox1.Text)

            Bolume = False

        End If

    End Sub    Private Sub Button14_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button14.Click

        If kare = True Then

            TextBox1.Text = Convert.ToString(Gecici ^ TextBox1.Text)

            Bolume = False

        Else

            kare = Convert.ToInt32(TextBox1.Text)

            kare = True

            TextBox1.Text = ""

        End If

    End Sub

    Private Sub SayiKnt(ByVal e As KeyPressEventArgs)

        If (Microsoft.VisualBasic.Asc(e.KeyChar) < 48) _

                     Or (Microsoft.VisualBasic.Asc(e.KeyChar) > 57) Then

            e.Handled = True

        End If

        If (Microsoft.VisualBasic.Asc(e.KeyChar) = 8) Then

            e.Handled = False

        End If

    End Sub    Private Sub TextBox1_KeyDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles TextBox1.KeyDown

        If e.KeyValue = 27 Then

            TextBox1.Focus()

            TextBox1.Text = ""

            Gecici = 0

            Toplama = False

            Cikarma = False

            Carpma = False

            Bolume = False

        End If

        If e.KeyValue = 13 Then

            If Toplama = True Then

                TextBox1.Text = Convert.ToString(Gecici + TextBox1.Text)

                Toplama = False

            End If

            If Cikarma = True Then

                TextBox1.Text = Convert.ToString(Gecici - TextBox1.Text)

                Cikarma = False

            End If

            If Carpma = True Then

                TextBox1.Text = Convert.ToString(Gecici * TextBox1.Text)

                Carpma = False

            End If

            If Bolume = True Then

                TextBox1.Text = Convert.ToString(Gecici / TextBox1.Text)

                Bolume = False

            End If

        End If

        If e.KeyValue = 107 Then

            Gecici = Convert.ToInt32(TextBox1.Text)

            Toplama = True

            TextBox1.Clear()

        End If

        If e.KeyValue = 109 Then

            Gecici = Convert.ToInt32(TextBox1.Text)

            Cikarma = True

            TextBox1.Clear()

        End If

        If e.KeyValue = 111 Then

            Gecici = Convert.ToInt32(TextBox1.Text)

            Bolume = True

            TextBox1.Clear()

        End If

        If e.KeyValue = 106 Then

            Gecici = Convert.ToInt32(TextBox1.Text)

            Carpma = True

            TextBox1.Clear()

        End If

    End Sub    Private Sub TextBox1_KeyPress(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles TextBox1.KeyPress

        SayiKnt(e)

    End Sub

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

....çalışıyomu beyler denedenizmi.

Yukarı Git