Grafiklerin Negatifini Yaratmak

Aşağıdaki kodumuzla birlikte sizde istediğiniz fotoğrafınızı php yardımı ile internet üzerinden kısa bir sürede negatifini gerçekleştirebilirsiniz.

Aşağıdaki kodumuzla birlikte sizde istediğiniz fotoğrafınızı php yardımı ile internet üzerinden kısa bir sürede negatifini gerçekleştirebilirsiniz.

Tabi bunu istediğiniz gibi geliştirebilirsiniz. Mesela resimlerinizi upload ederken bu kod yardımıyla negatif olarak FTP'nize kaydedebilrsiniz.  $im = imagecreatefromjpeg('fotografadi.jpg');

  

  header("Content-type: image/jpg");

  imagejpeg(nagatifResim($im));

  imagedestroy($im);

  

  function int2rgb($deger){

    return array(

                 'red'        =>    0xFF & ($deger >> 0x10),

                 'green'    =>    0xFF & ($deger >> 0x8),

                 'blue'        =>    0xFF & $deger

                 );

  }

  

  function negatifResim($im){

    $wid    =    imagesx($im);

    $hei    =    imagesy($im);

    $im2    =    imagecreatetruecolor($wid,$hei);

    $i=0;

    $j=0;

    $rgb    =    array(

                      'red'        =>    0,

                      'green'    =>    0,

                      'blue'    =>    0);

    $ref=0;

    

    for($i=0;$i<$wid;$i++){

        for($j=0;$j<$hei;$j++){

            $rgb    =    int2rgb(imagecolorat($im,$i,$j));

            $ref    =    imagecolorallocate($im2,255-intval($rgb['red']),255-intval($rgb['green']),255-intval($rgb['blue']));

            imagesetpixel($im2,$i,$j,$ref);

        }

    }

    return $im2;

  }

?>Yukarıdaki örneğimizi çalıştırdığımızda sizin belirlemiş olduğunuz herhangi bir resimi, fotoğrafı veya bir grafiği kısa zamanda negatif olarak gösterebilirsiniz.
  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git