Geometrik Hesaplamalar

Geometrik şekillerin alan ve çevresini hesaplayan uygulama..

Geometrik şekillerin alan ve çevresini hesaplayan uygulama..

Ekran Çıktısı:
unit Unit1;interfaceuses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls;type

TForm1 = class(TForm)

GroupBox1: TGroupBox;

KLabel1: TLabel;

kare1: TEdit;

KLabel2: TLabel;

KLabel3: TLabel;

kare2: TEdit;

kare3: TEdit;

KButton1: TButton;

GroupBox2: TGroupBox;

DLabel1: TLabel;

DLabel2: TLabel;

dikgen1: TEdit;

dikgen2: TEdit;

DButton1: TButton;

dikgen3: TEdit;

dikgen4: TEdit;

DLabel3: TLabel;

DLabel4: TLabel;

Derr1: TLabel;

GroupBox3: TGroupBox;

ULabel1: TLabel;

ULabel2: TLabel;

ucgen1: TEdit;

ucgen2: TEdit;

UButton1: TButton;

ULabel3: TLabel;

ucgen3: TEdit;

GroupBox4: TGroupBox;

CLabel1: TLabel;

CLabel2: TLabel;

CLabel3: TLabel;

cember2: TEdit;

cember3: TEdit;

cember1: TEdit;

Button1: TButton;

GroupBox5: TGroupBox;

SLabel1: TLabel;

SLabel2: TLabel;

SLabel3: TLabel;

SLabel4: TLabel;

sil1: TEdit;

sil2: TEdit;

sil4: TEdit;

sil3: TEdit;

SButton2: TButton;

procedure KButton1Click(Sender: TObject);

procedure DButton1Click(Sender: TObject);

procedure UButton1Click(Sender: TObject);

procedure Button1Click(Sender: TObject);

procedure SButton2Click(Sender: TObject);

procedure FormCreate(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;var

Form1: TForm1;

a,b,cevre,alan:integer;

ralan,rcevre:real;                     { Değişkenler tanımlanıyor.}

const

pi:real=3.14;

implementation{$R *.dfm}procedure TForm1.KButton1Click(Sender: TObject);begin//?Kare? 

a:=strtoint(kare1.text);  //Karenin bir kenar uzunluğu alınıyor.

cevre:=a*4;        //Çevresi hesaplanıyor.

alan:=sqr(a);         //?sqr()? fonksiyonu ile karenin bir kenarının karesiyle karenin alanı hesaplanıyor.

kare2.text:=inttostr(alan);          // kare2 adlı edit?e karenin alanı yazdırılıyor.

kare3.text:=inttostr(cevre);           //kare3 adlı edit?e karenin çevresi yazdırılıyor.

end;procedure TForm1.DButton1Click(Sender: TObject);

begin//?Dikdörtgen?

derr1.caption:=?;

a:=strtoint(dikgen1.text);    //Uzun kenar uzunluğu alınıyor.

b:=strtoint(dikgen2.text);    //Kısa kenar uzunluğu alınıyor.

If (b>a) Then begin                 //Bir dikdörtgende kısa kenar uzun kenardan uzun olamayacağı için bunu engellemek amacıyla kontrol ediliyor.

derr1.Font.Color:=clred;     //Uyarımızın rengini kırmızı olarak ayarladık.

derr1.caption:=?*Kısa kenar uzun kenardan büyük olmamalı!..?;   //Uyarı..

end

else begin

alan:=a*b;           //Kısa kenar uzun kenardan uzun değilse alanı hesaplanıyor.

cevre:=(a+b)*2;      //Çevresi hesaplanıyor.

dikgen3.text:=inttostr(alan); // dikgen3 adlı edit?e dikdörtgenin alanı yazdırılıyor.

dikgen4.text:=inttostr(cevre); // dikgen4 adlı edit?e dikdörtgenin çevresi yazdırılıyor.

end;end;procedure TForm1.UButton1Click(Sender: TObject);

begin//?Üçgen?

a:=strtoint(ucgen1.text);   //Dikkenar uzunluğu alınıyor.

b:=strtoint(ucgen2.text);    //Taban uzunluğu alınıyor.

ralan:=(a*b)/2;        //Üçgenin alanı hesaplanıyor.

ucgen3.text:=floattostr(ralan);    //Üçgenin alanı ucgen3 adlı edite yazdırılıyor.

end;procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin//?Çember?

a:=strtoint(cember1.text);   //Yarıçap alınıyor.

ralan:=2*pi*sqr(a);    //Alan hesaplanıyor.

rcevre:=2*pi*a;           // Çevresi hesaplanıyor.

cember2.text:=floattostr(ralan);    // cember2 adlı edit?e çemberin alanı yazdırılıyor.

cember3.text:=floattostr(rcevre); // cember3 adlı edit?e çemberin çevresi yazdırılıyor.

end;procedure TForm1.SButton2Click(Sender: TObject);begin//?Silindir?

a:=strtoint(sil1.text);    //Yarıçap alınıyor.

b:=strtoint(sil2.text);    //Yükseklik alınıyor.

ralan:=pi*sqr(a)*b;       //Alan hesaplanıyor.

rcevre:=2*pi*a*b;     //Çevre hesaplanıyor.

sil3.text:=floattostr(ralan); // sil3 adlı edit?e silindirin alanı yazdırılıyor.

sil4.text:=floattostr(rcevre); // sil4 adlı edit?e silindirin çevresi yazdırılıyor.

end;procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

begin

form1.Scaled:=false;

end;end.

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Ellerine sağlık açıklamaları ile birlikte harika olmuş. Bakalım Öğrenelim uygulayalım pekiştirelim... Teşekkürler.
Merhaba arkadaslar. Paylasmaniz icin cok sagolun. Tesekker edirem. Bene yardim ede bilersinizmi. Test kodlari lazimdi. Evvelceden tesekkurler.
Teşekkürler güzel paylaşım.
merhaba..delphide veya baska bir programda betonun dayanınlılığını ölçen bir program yazmak ıstıyorum.yardımcı olabılırmısınız acaba?

Yukarı Git