Forma Şekiller Çizme

Bu derste C# ile forma şekiller çizme konusunu ele alalım.

Bu derste C# ile forma şekiller çizme konusunu ele alalım.
Public Class Form1

    Dim g As Graphics 'g isimli grafik işlemleri yapacağım değişenimi tanımlıyorum.

    Dim fontum = New Font("tahoma", 15) 'Kullanacağım yazı fontunu özellikilerini oluşturuyorum. Kullanımı: (yazı tipi,yazı boyutu)

    Dim fircam = New SolidBrush(Color.Red) 'Kullanacağım fırçayı özellikilerini oluşturuyorum. Kullanımı: (fırça rengi)

    Dim kalemim = New Pen(Color.Red, 2) 'Kullanacağım kalemin özellikilerini oluşturuyorum. Kullanımı: (kalem rengi,kalem uç kalınlığı)    Private Sub ComboBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ComboBox1.SelectedIndexChanged

        Select Case ComboBox1.Text 'Comboda seçili olan

            Case "Çember"   'Çember ise

                g = Me.CreateGraphics() 'grafik oluşturmaya başla

                g.Clear(Me.BackColor)  'Ekranı temizle

                g.DrawEllipse(kalemim, 120, 50, 80, 80) 'bundan sonraki şekilller için gerekli değerleri yazdım

                g.Dispose() 'Hafıza kaybı olmasın diye grafik oluşumundan çıkışı sağladım

            Case "Elips"

                g = Me.CreateGraphics()

                g.Clear(Me.BackColor)

                g.DrawEllipse(kalemim, 120, 50, 100, 65)

                g.Dispose()

            Case "Kare"

                g = Me.CreateGraphics()

                g.Clear(Me.BackColor)

                g.DrawRectangle(kalemim, 120, 50, 80, 80)

                g.Dispose()

            Case "Dikdörtgen"

                g = Me.CreateGraphics()

                g.Clear(Me.BackColor)

                g.DrawRectangle(kalemim, 120, 50, 100, 65)

                g.Dispose()

            Case "Yazı yaz"

                g = Me.CreateGraphics()

                g.Clear(Me.BackColor)

                g.DrawString("gorselprogramlama.com", fontum, fircam, 70, 80)

                g.Dispose()

            Case "Yay"

                g = Me.CreateGraphics()

                g.Clear(Me.BackColor)

                g.DrawArc(kalemim, 120, 80, 50, 50, 90, 250)

                g.Dispose()

            Case "Serbest Yay"

                g = Me.CreateGraphics()

                g.Clear(Me.BackColor)

                g.DrawBezier(kalemim, 100, 75, 135, 100, 170, 100, 200, 75)

                g.Dispose()

            Case "Serbest Çizim"

                g = Me.CreateGraphics()

                g.Clear(Me.BackColor)

                Dim p1() As Point = {New Point(100, 60), New Point(125, 100), New Point(150, 150), New Point(200, 50)}

                g.DrawCurve(kalemim, p1, 0.01)

                g.Dispose()

            Case "Çizgi"

                g = Me.CreateGraphics()

                g.Clear(Me.BackColor)

                g.DrawLine(kalemim, 100, 100, 300, 100)

                g.Dispose()

            Case "Çeyrek Çember"

                g = Me.CreateGraphics()

                g.Clear(Me.BackColor)

                g.DrawPie(kalemim, 100, 50, 150, 100, 200, 100)

                g.Dispose()

            Case "Çokgen"

                g = Me.CreateGraphics()

                g.Clear(Me.BackColor)

                Dim p2() As Point = {New Point(150, 60), New Point(200, 110), New Point(200, 150), New Point(150, 200), New Point(100, 150), New Point(100, 110)}

                g.DrawPolygon(kalemim, p2)

                g.Dispose()

        End Select

    End Sub

End Class


  • Etiketler;
5_rize_3 5_rize_3
Sanalkurs.net
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git