Form'un Kapanmasını Engellemek

Bu derste formdaki "X" kapat işaretini engellemeyi öğrenelim.

Bu derste formdaki "X" kapat işaretini engellemeyi öğrenelim.

Public Class Form1'in altına şunları yazın.


Protected Overrides ReadOnly Property CreateParams() As CreateParams

        Get

            Dim cp As CreateParams = MyBase.CreateParams

            Const CS_NOCLOSE As Integer = &H200

            cp.ClassStyle = cp.ClassStyle Or CS_NOCLOSE

            CS_NOCLOSE.ToString.Trim()

            Return cp

        End Get

    End Property

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Neden bu kadar uğraşıyorsun ki? Formun closing kısmına e.Cancel = True yazman yeterli :)

Yukarı Git