Foreach ile For Arasındaki Fark

Bu örneğimizde Foreach ile For döngüsü arasındaki farkı anlatmaya çalıştım.

Merhabalar..

Bu örneğimizde Foreach ile For döngüsü arasındaki farkı anlatmaya çalıştım.

Umarım yardımcı olabilmişimdir.

İyi çalışmalar.
using System;

using System.Drawing;

using System.Collections;

using System.ComponentModel;

using System.Windows.Forms;

using System.Data;namespace ForEachNext

{

    /// <summary>

    /// 11.07.2009- H.Berat YILDIRIM

    /// </summary>

    public class Form1 : System.Windows.Forms.Form

    {

  internal System.Windows.Forms.Button button2;

  internal System.Windows.Forms.Button button1;

  internal System.Windows.Forms.ListBox listBox1;

  private Label label2;

  internal Button button3;

  private Label label1;

  private Label label3;

  private Label label4;

        

        private System.ComponentModel.Container components = null;        public Form1()

        {

        

            InitializeComponent();    

        }

        protected override void Dispose( bool disposing )

        {

            if( disposing )

            {

                if (components != null) 

                {

                    components.Dispose();

                }

            }

            base.Dispose( disposing );

        }        #region Windows Form Designer generated code

        /// <summary>

        /// Required method for Designer support - do not modify

        /// the contents of this method with the code editor.

        /// </summary>

        private void InitializeComponent()

        {

            this.button2 = new System.Windows.Forms.Button();

            this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();

            this.listBox1 = new System.Windows.Forms.ListBox();

            this.button3 = new System.Windows.Forms.Button();

            this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();

            this.label3 = new System.Windows.Forms.Label();

            this.label4 = new System.Windows.Forms.Label();

            this.SuspendLayout();

            // 

            // button2

            // 

            this.button2.Location = new System.Drawing.Point(128, 72);

            this.button2.Name = "button2";

            this.button2.Size = new System.Drawing.Size(104, 23);

            this.button2.TabIndex = 6;

            this.button2.Text = "Topla-Foreach ile";

            this.button2.Click += new System.EventHandler(this.button2_Click);

            // 

            // button1

            // 

            this.button1.Location = new System.Drawing.Point(128, 8);

            this.button1.Name = "button1";

            this.button1.Size = new System.Drawing.Size(104, 56);

            this.button1.TabIndex = 5;

            this.button1.Text = "Yüz Tane Rasgele Sayı Ekle";

            this.button1.Click += new System.EventHandler(this.button1_Click);

            // 

            // listBox1

            // 

            this.listBox1.Location = new System.Drawing.Point(8, 8);

            this.listBox1.Name = "listBox1";

            this.listBox1.Size = new System.Drawing.Size(112, 199);

            this.listBox1.TabIndex = 4;

            // 

            // button3

            // 

            this.button3.Location = new System.Drawing.Point(128, 104);

            this.button3.Name = "button3";

            this.button3.Size = new System.Drawing.Size(104, 23);

            this.button3.TabIndex = 7;

            this.button3.Text = "Topla-For ile";

            this.button3.Click += new System.EventHandler(this.button3_Click);

            // 

            // label1

            // 

            this.label1.AutoSize = true;

            this.label1.Location = new System.Drawing.Point(134, 145);

            this.label1.Name = "label1";

            this.label1.Size = new System.Drawing.Size(89, 13);

            this.label1.TabIndex = 8;

            this.label1.Text = "Sayıların Toplamı:";

            // 

            // label3

            // 

            this.label3.AutoSize = true;

            this.label3.Location = new System.Drawing.Point(158, 166);

            this.label3.Name = "label3";

            this.label3.Size = new System.Drawing.Size(35, 13);

            this.label3.TabIndex = 9;

            this.label3.Text = "label3";

            // 

            // label4

            // 

            this.label4.AutoSize = true;

            this.label4.Location = new System.Drawing.Point(134, 189);

            this.label4.Name = "label4";

            this.label4.Size = new System.Drawing.Size(93, 13);

            this.label4.TabIndex = 10;

            this.label4.Text = "H.Berat YILDIRIM";

            // 

            // Form1

            // 

            this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);

            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(240, 214);

            this.Controls.Add(this.label4);

            this.Controls.Add(this.label3);

            this.Controls.Add(this.label1);

            this.Controls.Add(this.button3);

            this.Controls.Add(this.button2);

            this.Controls.Add(this.button1);

            this.Controls.Add(this.listBox1);

            this.Name = "Form1";

            this.Text = "Foreach-For H.Berat YILDIRIM";

            this.ResumeLayout(false);

            this.PerformLayout();  }

        #endregion        [STAThread]

        static void Main() 

        {

            Application.Run(new Form1());

        }  private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)

  {

   int i; // int i değişkeni tanımladık

   Random r = new Random();  // rastgele sayi uretiyoruz

   for (i = 1 ; i <= 100 ; i++) // 1 den 100 e kadar döngü olusturup rastgele değerler  alıp listBoxlara ekliyoruz.

    listBox1.Items.Add(r.Next(1000).ToString());

  }  private void button2_Click(object sender, System.EventArgs e)

  {

   int toplam=0; // toplam = 0 diyoruz 

   foreach (string i in listBox1.Items) //ListBox1 deki string i değişkenini teker teker toplayıp ekliyoruz.

    toplam += int.Parse(i);

   label3.Text = toplam.ToString();

  }  private void button3_Click(object sender, System.EventArgs e) // burada foreach ile yapılan işlemi for... döngüsü ile yapıyoruz

  {

   int i, toplam=0; // aynı durum söz konusu

   for (i = 0 ; i<= listBox1.Items.Count - 1 ; i++) // listBoxtaki elemanların bir eksigine kadar döngümüzü birer birer artırıyoruz.

    toplam += int.Parse(listBox1.Items.ToString()); // listBoxtaki i. elemanı alıp toplam değişkenine toplayarak aktarıyoruz.

   label3.Text = toplam.ToString();

  }

    }

}


  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git