Excel'de bir metinden rakamları çekmek

Harf rakam karışık halde bulunan 1 veya birden çok hücrede yanyana bulunan rakamları birleştirerek rakam grupçukları oluşturur

Harf rakam karışık halde bulunan 1 veya birden çok hücrede yanyana bulunan rakamları birleştirerek rakam grupçukları oluşturur, yani sadece metin içindeki rakamları ayıran makro kodu.


Sub rakamayir()

--- değişkenleri tanımla---

Dim dizi(750)

Dim dizison(750)

Dim durum As Boolean

Dim A, b, d, i, j, bos

Dim dd, ddd, f, ff, fff, k, kk, kkk, sayi

Dim c As Range

Columns(1).ClearContents

‘---seçili her hücredeki rakamları seç ve ayır---

For Each c In Range(Selection.Address)

    For k = 1 To Len(c)

        kk = Mid(c, k, 1)

        If Asc(kk) > 47 And Asc(kk) < 58 Then

            sayi = sayi & kk

            durum = True

        Else

            If durum = True Then

                durum = False

                dizi(i) = Val(sayi)

                i = i + 1

                sayi = Empty

            End If

        End If

    Next k

&#8216;--- ayrılan sayı grupçuklarını dizi() adlı dizi değişkenine at---

        If durum = True Then

            durum = False

            dizi(i) = Val(sayi)

            i = i + 1

            sayi = ""

        End If

Next --- dizi() değişkenine atanan rakamları sırala---

For d = 0 To i

    For dd = 0 To i

        If dizi(d) < dizi(dd) Then

            bos = dizi(d)

            dizi(d) = dizi(dd)

            dizi(dd) = bos

        End If

    Next

Next--- yeni bir dizi oluşturarak önceki dizide tekrar eden rakamlardan kurtuluyoruz, yeni dizide önceki dizideki rakamlar  birer kez alınmış oluyor, tekrar önleniyor---

dizison(0) = dizi(0)

For k = 0 To i

    If dizison(iii) <> dizi(k) Then

        dizison(iii + 1) = dizi(k)

        iii = iii + 1

    End If

Next--- işin en tatlı yeri, ulaşmak istediğimiz sonuca ulaştık artık çıktıyı istediğimiz yere yansıtabilir, bu sonuçları dilediğimiz şekilde kullanabiliriz. Biz sonucu Excel hücrelerine yazdırıyoruz---

For i = 0 To iii

Cells(i + 1, 1) = "DSİ. " & dizison(i)

Next--- Çalışmaya devam edersen, çok ilerleyeceksin---

End Sub

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

SAYFAYA DSİ YAZIYOR
bu kod hata veriyor çalışmıyor :)

Yukarı Git