Dropdownlist'imize bütün sistem renklerini Bind'leyelim

Merhaba arkadaşlar! Bu dersimizde "Dropdownlist kontrolümüze bütün sistem renklerini nasıl Bind yapabiliriz" ona bakacağız... isterseniz hemen dersimize geçelim...

Merhaba arkadaşlar! Bu dersimizde "Dropdownlist kontrolümüze bütün sistem renklerini nasıl Bind yapabiliriz" ona bakacağız... isterseniz hemen dersimize geçelim...

Arkadaşlar ihtiyacımız olan bir AllColors.aspx adlı web sayfası ve bu sayfanın içinde ddlColor adlı DropDownList kontorlü... Daha sonra sadece kodları yapıştırmanız yeterli olacaktır.


<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="AllColors.aspx.cs" Inherits="AllColors" %><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head runat="server">

  <title>Untitled Page</title>

</head>

<body>

  <form id="form1" runat="server">

      <div>

          <aspropDownList ID="ddlColor" runat="Server">

          </aspropDownList>

      </div>

  </form>

</body>

</html>AllColors.aspx.cs içeriği...using System;

using System.Data;

using System.Configuration;

using System.Collections;

using System.Web;

using System.Web.Security;

using System.Web.UI;

using System.Web.UI.WebControls;

using System.Web.UI.WebControls.WebParts;

using System.Web.UI.HtmlControls;

using System.Drawing;public partial class AllColors : System.Web.UI.Page

{

   protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

   {

       ArrayList arrlist = new ArrayList();

       KnownColor enumColor = new KnownColor();

       Array Colors = Enum.GetValues(enumColor.GetType());

       foreach (object clr in Colors)

       {

           if (!Color.FromKnownColor((KnownColor)clr).IsSystemColor)

               arrlist.Add(clr.ToString());

       }

       ddlColor.DataSource = arrlist;

       ddlColor.DataBind();

   }

}Kolay gelsin.
  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

• 10 yıl önce
yine tek satır açıklama yok :S :(
• 10 yıl önce
mstfcck yine açıklama yok demişsin... Bu kodun neresine açıklama yapayım. İstersen sen baştan daha basit konulardan başla göz aşinalığın biraz daha geilşsin...:kirp:

Yukarı Git