Command Nesnesi ile Güncelleme Yapma

Bu Ado.net dersimizde Command Nesnesi ile güncelleme yapmayı öğreneceğiz.

Bu Ado.net dersimizde Command Nesnesi ile güncelleme yapmayı öğreneceğiz.

Öncelikle VB.net ortamını açalım. Form görüntümüzü resimdeki gibi ayarlayalım:Sonra da aşağıdaki kodları yazalım:


Imports System.Data.OleDb

Public Class Form7

Dim con As OleDbConnection

Private Sub Form7_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As

System.EventArgs) Handles MyBase.Load

con = New OleDbConnection("Provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data

source=KITAPLAR.mdb")

If (con.State = ConnectionState.Closed) Then

con.Open()

End If

Dim komut1 As New OleDbCommand("select DISTINCT KITAP FROM

KITAP", con)

Dim DA As New OleDbDataAdapter("select * FROM KITAP", con)

Dim ds As New DataSet

DA.Fill(ds, "tablo1")

DataGridView1.DataSource = ds.Tables(0)

Dim DR As OleDbDataReader

DR = komut1.ExecuteReader()

Dim dt As New DataTable

dt.Load(DR)

ComboBox1.DataSource = dt

ComboBox1.DisplayMember = "KITAP"

End Sub

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As

System.EventArgs) Handles Button1.Click

Dim komut As New OleDbCommand("update KITAP SET KITAP=? WHERE

KITAP=?", con)

Dim eski As New OleDbParameter

eski.OleDbType = OleDbType.VarChar

eski.Value = ComboBox1.Text

Dim yeni As New OleDbParameter

yeni.OleDbType = OleDbType.VarChar

yeni.Value = TextBox1.Text

komut.Parameters.Add(yeni)

komut.Parameters.Add(eski)

Dim a As Integer = komut.ExecuteNonQuery()

If a <= 0 Then

MsgBox("degisecek kayıt bulunnamadı")

Else

MsgBox(a.ToString & "adet kayıt degistirildi")

End If

End Sub

End Classİyi çalışmalar...
  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

• 11 yıl önce
cok acıklamalı yapmıssın zahmet olmus :uzul:

Yukarı Git