Checkbox ile Her Zaman Üstte Tutma

Bu derste checkbox ile her zaman üstte tutma yapalım...

Bu derste basit ama kullanışlı bir şey öğreneceğiz; checkbox ile her zaman üstte tutma yapacağız.

Şimdi, formumuza bir adet checkbox ekliyoruz ve caption'unu HerZamanÜstteTut yapıyoruz. Tabi, kendinize göre değiştirebilirsiniz.

Ve checkbox un içine:


Private Sub Check1_Click()

If Check1.Value = 1 Then

Call FormOnTop(Me.hWnd, True)

If Form1.Visible = True Then

Call FormOnTop(Form1.hWnd, True)

End If

Else

Call FormOnTop(Me.hWnd, False)

If Form1.Visible = True Then

Call FormOnTop(Form1.hWnd, False)

End If

End If

End Subyazıyoruz ve sonra bir modüle açıyoruz. Onun da içine:


Private Declare Function SetWindowPos Lib "User32" (ByVal hWnd As Long, _

ByVal hWndInsertAfter As Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal cx As Long, _

ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long

Public Sub FormOnTop(hWindow As Long, bTopMost As Boolean)

' Example: Call FormOnTop(me.hWnd, True)

Const SWP_NOSIZE = &H1

Const SWP_NOMOVE = &H2

Const SWP_NOACTIVATE = &H10

Const SWP_SHOWWINDOW = &H40

Const HWND_TOPMOST = -1

Const HWND_NOTOPMOST = -2wFlags = SWP_NOMOVE Or SWP_NOSIZE Or SWP_SHOWWINDOW Or SWP_NOACTIVATESelect Case bTopMost

Case True

Placement = HWND_TOPMOST

Case False

Placement = HWND_NOTOPMOST

End Select

SetWindowPos hWindow, Placement, 0, 0, 0, 0, wFlags

End Subyazıyoruz ve bitti artık kullanabiliriz.
  • Etiketler;
Berkay Yılmaz
Bilişim Teknolojileri - Web Tasarım bölümünde okuyor. Visual Basic, C#, C++, Flash ve Dreamveawer gibi programları kullanıyor.
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

kardeşim iyi güzel ders anlatmışında. Bu üstte tut ne demek ben anlamadım örneğin nerede kullanabiliriz.
Form'un Her Zaman Üstte durmasını ayarlamak için yapılan ayar. Bu ayar Görev Yöneticisinde de bulunmaktadır...
hmm gzelmiş beğendim tşekkürler
Caption nasıl üste tutuluyor.
Denedim bir sürü hata verdi.

Yukarı Git