C# İle Vize Ve Final Notu Girilen Öğrencilerin Ortalaması

Bu derste C# İle İstenilen Sayıdaki Öğrencinin Vize Ve Final Notu Girilerek Bu Öğrencilerin Ortalamalarını Hesaplayan Console Uygulamasını görelim.

Bu derste C# İle İstenilen Sayıdaki Öğrencinin Vize Ve Final Notu Girilerek Bu Öğrencilerin Ortalamalarını Hesaplayan Console Uygulamasını görelim.

C# öğrenmeye yeni başlayanlara yol göstermek amacıyla hazırlamış olduğum bu dersimizde;

Program öncelikle kaç tane öğrencinin notunu hesaplayacağınızı istemektedir. Siz kaç öğrenci için not hesabı yapacaksanız girdikten sonra, sırasıyla öğrencilerin vize ve final notları istencek ve öğrencinin ortalamaları hesaplanacaktır. Ortalama hesaplanırken öğrencinin vize notunun %40, final notunun %60?ı alınarak bu iki değer toplanır ve öğrencinin o dersteki ortalama notu hesaplanır.

Kodlarımız ;


using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;namespace Vize_Final_Hesaplama

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            int i, j, vize, final;

            double sonuc;

                    Console.WriteLine("Kaç Öğrencinin Notları Girilecek");

            i = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            Console.WriteLine("Toplam " + i + " öğreninin notu girilecek");

            for (j = 1; j <=i; j++)

            {

            bas:

                Console.WriteLine(j+". Öğrencinin Vize Notunu Gİrin");

                vize = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

                if (vize < 0 || vize > 100)

                {

                    Console.WriteLine("Vize Notu Hatalı Girildi Lütfen Tekrar Giriniz");                    goto bas;

                }

            basb:                Console.WriteLine(j+". Final Notunu Girin");

                final = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

                if (final < 0 || final > 100)

                {

                    Console.WriteLine("Final Notu Hatalı Girildi Lütfen Tekrar Giriniz");

                    goto basb;

                }                sonuc = (vize * 0.4) + (final * 0.6);

                Console.WriteLine(j+". Öğrencinin Not Ortalaması= "+sonuc);

            }

        }

        }

    }Gelelim programımızı satır satır açıklamaya;

Öncelikle değişkenleri tanımlayarak işe koyulalım, integer tipindeki değişkenlerimiz i değişkeni kaç öğrencinin notu girilecekse bu değeri atamak için kullanacağız, j değişkenini öğrenci sayısına kadar döngümüzü çalışmak amacıyla, vize ve final değişkenlerini ise öğrencilerin vize ve final notlarını atamak için kullanacağız. Double tipindeki sonuc değişkenimizi ise öğrencinin not ortalaması için kullanacağız. Kaç tane öğrencinin notu girilecekse kullanıcıdan bu değeri istiyoruz, alınan bu değeri i değişkenine aktarıyoruz ve ekrana kaç tane not hesaplanacaksa yazdırıyoruz. İstenilen sayıda not girilmesi için döngü oluşturuyoruz. For döngüsünü j=1 başlangıç değeri vererek, j nin istenilen öğrenci sayısına ( yani i değişkenine) kadara çalışmasını sağlayıp, j++ komutuyla da döngü değerimizin her seferinde 1 artmasını sağlıyoruz.

Bas adında bir etiket noktası oluşturduktan sonra ( Bu noktanın niçin kullanılacağını makalemizin ilerleyen kısmında değineceğiz)

Öğrencinin vize notunu kullanıcının girmesini istiyoruz girilen notu vize değişkenine aktardıktan sonra bu değerin 0 dan küçük yada 100 den büyük olup olmadığını kontrol ediyoruz. Eğer girilen değer 0 -100 aralığında değilse kullanıcıya bu değerin hatalı olduğu uyarısını gösteriyoruz ve goto bas; komutu sayesinde yukarıda oluşturduğumuz bas etiket noktasına programın odaklanarak vize notunun tekrar girilmesini sağlıyoruz. Basb etiket noktasını oluşturarak bu seferde final notunun hatalı girilmesi durumunda bu etiket noktasına programın odaklanmasını sağlıyoruz. Kullanıcıdan final not değerini aldıktan sonra bu değerinde 0 -100 aralığında olup olmadığını kontrol ediyoruz. 0 - 100 aralığındaki vize ve final değerlerini aldıktan sonra sonuc değişkenine vize değerinin %40 ile final değerinin %60?ını alarak öğrenci not ortalamasını buluyoruz. Bulunan bu not ortalaması kaçıncı öğrencinin ise ekrana yazdırarak programımızı bitiriyoruz.

Umarım bu ilk makalem C# öğrenmeye sıfırdan başlayan arkadaşlar için bir başlangıç olur.

Hepinize iyi çalışmalar dileyerek makalemi sonlandırıyorum.
  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

arkadaşlar olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyorum...

Yukarı Git