C# İle Veri Tabanı Bağlantısı

Bu derste C# ile veri tabanı bağlantılarının nasıl yapılabileceğine dair bir ders hazırladım.

Bu derste C# ile veri tabanı bağlantılarının nasıl yapılabileceğine dair bir ders hazırladım.

Access Bağlantısı

1. Bir veri sağlayıcı eklemek


Using Sytem.data.OleDb;2. Bağlantı Değişkeni Oluşturmak

OleDbConnection con;

Bağlantı Cümlesi Oluşturmak

Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source= mydb.mdb 

Provider= Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source= mydata.mdb; Jet OLEDB: Database Password=1234563. Bağlantıyı Oluşturmak

con = new OleDbConnection (yol);Access Bağlantısı Yapmak

Veritabanına bağlantı yapmak için Connection nesnesinin Open metodu, kapatmak için Close metodu kullanılır.


con.Open();

con.Close();1. Try, Catch blokları ile bağlantı yönetimi
[*] Server'ın bulunamaması
[*] Veritabanının bulunamaması
[*] Hatalı Kullanıcı adı veye şifre

2. Bağlantının Controlü

con.State.ToString();Veri Tabanı İşlemleri

1. Grid Kontrolünü Kullanmak

Veri Sağlayıcı: Bir veri sağlayıcı eklemek


Using Sytem.Data.OleDb;Bağlantı Değişkeni : Bağlantı Değişkeni Oluşturmak


OleDbConnection con;Bağlantı Cümlesi : Bağlantı Cümlesi Oluşturmak


Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=???Sorgu Değişkeni: Veritabanı tarafından işlenecek komut kümesi

txtSorgu = "SELECT * FROM ogrenci";Ole Db Data Adapter

OleDbDataAdapter: Access veya diğer veritabanlarından çekilen verileri DataSet içerisine ve DataSet?e çevrimdışı eklenmiş verileri ilgili veritabanına aktarmak için kullanılan sınıftır.

DataAdapter in Kullanımı


da = new OleDbDataAdapter (txtSorgu, con);DATA SET;
DataSet : SQLDataAdapter nesnesinden gelen kayıtları çevrimdışı depolamak ve yönetmek için kullanılan sınıftır. DataSet tüm veri sağlayıcı sınıflar için ortaktır.

DataSet i tanımlamak

DataSet ds;DataSet in kullanımı

ds = new DataSet();DataAdapter'e bilgiler doldurulur

da.Fill(ds, "universite");DataGrid
DataSet nesnesi ile veritabanı belleğe atıldıktan sonra veriler çeşitli kontroller ile gösterilebilir veya değiştirilebilir. Bu kontrollerin en önemlisi DataGrid bileşenidir. DataGrid, veriyi satırlar ve sütunlar halinde görüntüler. DataGrid ile DataSet Tabloları kolay bir şekilde görüntülenebilir. Bu görüntü excel tablolarına benzemektedir.

DataGrid kontrolünü kullanmak için:
[*] Araç kutusu üzerindeki DataGrid kontrolu form üzerine sürükleyin.
[*] DataGrid kontrolünün DataSource özelliğini DataSet e bağlayın
[*] DataGrid kontrolünün DataMember özelliğini DataSet tablolarının herhangi birine bağlayın
[*] DataGrid kontrolünün kolonlarını düzenleyin

DataGrid'in DataSource özelliği

dataGridView1.DataSource = ds;DataGrid in DataMember özelliği ayarlanır

dataGridView1.DataMember = "universite";DataGrid in properties penceresinden ayarları yapılır
[*] Columns
[*] RowHeadersVisible
[*] ScroolBars

Kontrolleri Kullanarak Yeni Kayıt Eklemek


using system;

using system.collections.generic;

using system.ComponentModel;

using system.Data;

using system.Drawing;

using system.Text;

using system.Windows.Froms;

using system.data.oledb;

namespace kayıt ekle

(

public partial class from1 : from

(

public From1()

(

initializeComponent();

)

OleDbConnection con;

OleDbDataAdapter da;

DataSet ds;

string yol = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source= (Access dosyanızın olduğu yolu yazın)private void  Form1_Load(object sender, EventArgs e)string txtsorgu = "SELECT *  FROM GRUP";

da = new

OleDbDataAdapter (txtsorgu,con);

ds=new DataSet();

da.Fill(ds,"GRUP");dataGridView1.DataSource=ds;

dataGridView1.DataMember ="GRUP";

)OleDbCommand: Access veya diğer veritabanları üzerinde SQL komutları (Select, Insert, Delete, Update vb.) çalıştırmak için kullanılır.

[*] Command ile geriye sadece tek bir değer döndürülmektedir.

Sorgu Değişkeni
Veritabanı tarafından işlenecek komut kümesi

txtSorgu = "INSERT INTO OGRENCI (OGRENCIID,ADI) VALUES (@OGRENCIID,@ADI)";OleDbCommand
Command'ın Kullanımı:

cmd = new OleDbCommand (txtSorgu, con)Bağlantıyı Açmak

OleDbConnection ile tanımlanan bağlantı açılır

con.Open();Parametreleri Tanımlamak

OleDbCommand nesnesi çalıştıracağı komut için dışarıdan değer alabilir veya değer döndürebilir. Bunun için Parameters özelliği kullanılır.

Komutu Çalıştırmak

Tanımlanan OleDbCommand nesnesi çalıştırılır


cmd.ExecuteNonQuery();Bu sayıdaki dersimiz bu kadar. Hepinize kolay gelsin.
  • Etiketler;
Acem kızı Acem kızı
Aşkın Anahtarı Þairinin Elinde.!!
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

en çok öğrenmek istediğim veritabanına bağlanmak. hala yapamıyorum. sayın ilknur hanım! ben ofis 2010 kullanıyorum. bu anlatılanların hepsi 2003 ile yapılıyor sanırım. peki access 2010 ile nasıl bağlanacağız. hiç bir yerde bu tür bilgiye rasgelmedim. bu anlattıklarını 3-5 dakikalık videoda görsel anlatsaydın. çok iyi olurdu. teşekkürler.
Şimdi soru biraz alakasız olacak ama, hosts dosyasını değiştiren bir program nasıl yazabilirim?

Yukarı Git