C# DataGridView Üzerinden Güncelleme

C# DataGridView üzerinden güncellemenin çoğu web sitesinde malesef anlatımı bulunmamakda. Bu derste bu önemli konuyu ele aladım.

C# DataGridView üzerinden güncellemenin çoğu web sitesinde malesef anlatımı bulunmamakda. Bu derste bu önemli konuyu ele aladım.

İnternette pek çok yerde sürekli DataGridView üzerinden güncelleme sistemi SQL'den örnekler verilmiş.

Çoğu derste Access Oledb gösterilmemiş. Çoğu kişiye yararlı olacağından eminim.

Buyurun:


using System.Data.OleDb;namespace Seminer_Takip

{

    public partial class KayıtGuncelle : Form

    {        private OleDbDataAdapter da;

        private OleDbConnection conn;

        BindingSource bsource = new BindingSource();

        DataSet ds = null;

        string sql;

        

    

        public KayıtGuncelle()

        {

            InitializeComponent();

        }

        OleDbConnection baglan=new OleDbConnection ("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=SeminerTakip1.mdb");

        private void LoadData()

        {

            string constr = "Provider=Microsoft.JET.OLEDB.4.0;Data Source=SeminerTakip1.mdb";

            conn = new OleDbConnection(constr);

            sql = "SELECT * FROM Takip";            da = new OleDbDataAdapter(sql, conn);

            conn.Open();

            ds = new DataSet();

            OleDbCommandBuilder commandBuilder = new OleDbCommandBuilder(da);

            da.Fill(ds, "Takip");

            bsource.DataSource = ds.Tables["Takip"];

            dataGridView1.DataSource = bsource;

        }        private void g_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            DataTable dt = ds.Tables["Takip"];

            this.dataGridView1.BindingContext[dt].EndCurrentEdit();

            this.da.Update(dt);

        }        private void KayıtGuncelle_Load(object sender, EventArgs e)

        {

            LoadData();

        }
Kendinize göre uyarlayın. Anlamadığınız yer olursa sorabilirsiniz.

İYİ GÜNLER DİLERİM.
  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Sql E Gore uygulamak ıstersek
Araştır Bulursun . Bu Konu Hakkında Anlamadığınız Yerlerde Yardımcı Olurum.
update de tablo ya başka veride ekleyebilirmiyiz öğrneyin yeni bi kayıt girecez her yeni ekledeğimize column2 ye otomatik yazı yacak yada combobox tan çekecek nasıl yapabiliriz bunu sizin kodlarınıza.
Mxcan Öncelikle şunu belirtmek isterim . Veriyi eklemek için update deyimi kullanılmaz. Veri eklemek için İnsert deyimi kullanmanız gerekir. Kayıt eklemeyi gerçekleştirdiğiniz taktirde Update deyimini kullanıp veri tabanındaki veriyi çekerek güncelleme işlemini yapmanız gerekir. Data Grid üzerinden seçerek herhangi veriyi değiştirme işlemini yapabilirsiniz. İnş Yeterli olmuştur . Kolay gelsin.
Merhaba, DataTable dt = ds.Tables["Takip"]; this.dataGridView1.BindingContext[dt].EndCurrentEdit(); dediğim zaman "this.dataGridView1.BindingContext[dt].EndCurrentEdit(); " bu satırda hata alıyorum bu arada debug yaparak bu atayı aldımm.. yardımcı olurmusunuz. Teşekkürler. runtime anında vhost32-clr2.exe çalışmayı durdurdu. Step into: Stepping over non-user code 'System.Data.DataSet.DataSet' Step into: Stepping over non-user code 'System.Data.DataSet.Tables.get' Step into: Stepping over non-user code 'DevExpress.XtraGrid.GridControl.BindingContext.get' A first chance exception of type 'System.ArgumentNullException' occurred in System.Windows.Forms.dll The program '[5520] odev.vshost.exe: Managed (v2.0.50727)' has exited with code -532459699 (0xe0434f4d). The program '[5520] odev.vshost.exe: Program Trace' has exited with code 0 (0x0).
Merhaba, DataTable dt = ds.Tables["Takip"]; this.dataGridView1.BindingContext[dt].EndCurrentEdit(); dediğim zaman "this.dataGridView1.BindingContext[dt].EndCurrentEdit(); " bu satırda hata alıyorum bu arada debug yaparak bu atayı aldımm.. yardımcı olurmusunuz. Teşekkürler. runtime anında vhost32-clr2.exe çalışmayı durdurdu. Step into: Stepping over non-user code 'System.Data.DataSet.DataSet' Step into: Stepping over non-user code 'System.Data.DataSet.Tables.get' Step into: Stepping over non-user code 'DevExpress.XtraGrid.GridControl.BindingContext.get' A first chance exception of type 'System.ArgumentNullException' occurred in System.Windows.Forms.dll The program '[5520] odev.vshost.exe: Managed (v2.0.50727)' has exited with code -532459699 (0xe0434f4d). The program '[5520] odev.vshost.exe: Program Trace' has exited with code 0 (0x0).
Öncelikle şunu belirtmek isterim ki programı tekrar yazdım ve herhangi bir hata alamadım. Sorununuz şundan kaynaklanıyor olabilir. 1) Tablo ismini değiştirdiniz mi ? 2)Datagridview isminiz aynı mı ? Debugla ilgili olarak Tools'dan Options'a girerek Dubuggin > General e tıkla > Enable Address Level Debugging > Pasif yap. Okeyle ve Tekrar dene eğer gine olmadı ise Tekrar aynı yerden Aktif yap yazmanda veya uygulamanda sorun vardır.
ya ben bütün kodları yazdım hiçbir hata vermiyor yalnız formu açıp kapattığımda tekrar eskisi gibi oluyor yani güncellenmiyor yardım ederseniz çok sevinirim

Yukarı Git