Bilişim Suçları ve Suçlarla Mücadele (Bölüm 4)

Yazımıza yazılım korsanlığı, çocuk pornografisi gibi konularla devam ediyoruz.

Kanunla Korunmuş Bir Yazılımın İzinsiz Kullanımı

"Kanunla Korunmuş Bir Yazılımın İzinsiz Kullanımı" yazılımların; yasadışı yöntemlerle kopyalanmasını, çoğaltılmasını, satılmasını, dağıtılmasının ve kullanılmasını ifade eder.

Ülkemizde 5846 no'lu Fikir ve Sanat Eseleri Kanunu (FSEK) lisanslı yazılımları satın alan kişiye bir adet kopyalama hakkı vermekte,daha fazla kopyanın yapılmasını,satılmasını,yazılımın kiralanmasını yasaklamaktadır.

Günümüzde korsan CD basımı ve dağıtılması korkunç büyüklükte boyutlara ulaşmakta,yapılan operasyonlar sonucu ele geçirilen lisanssız ürünlerin mali değerinin yüksekliği bu gerçeği ortaya koymaktadır.Tüketici (Yazılımı Satın Alan) da lisanssız çoğaltılan ürünleri ucuz olmasından dolayı tercih etmektedir. Unutmamak gerekir ki korsan yazılımları alan ve satan kişiler kanun önünde suçlu sayılmaktadır. Bu korsan yazılımlar; güvenlikli olmamakla birlikte;kullanımından doğan sorunlar karşısında herhangi bir müracaatta bulunulamamaktadır. Zira bu tür korsan yazılımlar genellikle bilgisayar ve kullanıldığı teknolojik araca zarar vermekte, tamir edilmesi imkansız sorunlara yol açmakta, bazı durumlarda boş çıkmakta, bazen de virüs barındırmaktadır.

Çoğu yazılım şirketinin yazılım korsanlığına karşı hukuki işlemlerini yürüten B.S.A.'nın (Business Software Ailliance) verdiği rakamlara göre ülkemizde lisanssız kullanımın %80'lerin üzerinde olduğu belirtilmektedir.

Yasadışı Yayınlar

Yasadışı olarak kabul edilen unsurların bilgisayar sistemleri, ağları, internet aracılığıyla yayınlanması ve dağıtılması olarak ifade edilir. Kanunun yasaklamış olduğu bu materyaller; web siteleri (sayfaları), [23]BBS'ler, elektronik postalar, haber grupları, forumlar, iletişim sağlayan her türlü araç, optik araçlar tarafından kayıt yapan tüm sistemler olarak kabul edilir.

Yasadışı yayınları üç gruba ayırmak mümkündür. Bunlardan birincisi, vatanın bölünmez bütünlüğüne aykırı olarak hazırlanmış terör içerikli internet siteleridir(sayfalarıdır). Bu tür siteleri hazırlayanların asıl amacı sansür konulmuş [yapmak istedikleri yayınları kabul edilmediğinden - bölünmez bütünlüğe aykırılık Anayasa md.3] anonim olan interneti (WWW) kullanarak kendilerine taraf toplamayı hedeflerler ve bilinen klasik yollardan ulaştıramadıkları ideolojilerini, vatanın bütünlüğünü bozacak düşüncelerini bu sayede ifade etmektedirler.[23]

Yasadışı yayınların bir diğeri ise toplumun genel ahlakına, ar ve haya duygularına aykırı düşen yayınlardır. Bunlar pornografik görüntü veya yazılar şeklinde olmaktadır. Her gün binlerce pornografik yayın internet üzerinden faaliyete geçmekte, bunların çoğu da çocuk pornografisi üzerine olmaktadır. Bu konuyu aşağıda daha ayrıntılı şekilde irdeleyeceğiz.Türkiye'de TCK (Türk Ceza Kanunu)'da 77,102,103 ve 104. maddeleriyle büyük ve çocuk pornografisi yasaklanmıştır.

İnternet aracılığıyla fiilen işlenen suçlardan üçüncüsü ise; bir kişiye,kuruma vb. karşı yapılan hakaret ve sövme suçudur. Bu suç türü internet üzerinden başkalarının adına uygun olmayan e-mailler göndererek kişi ya da kurumların itibarını zedelemek suretiyle olabilmektedir.

Bir başka yol ise yine kişi ya da kurumların sahip oldukları adın, lakabın web üzerinden satın alınarak,kişi aleyhine yayında bulunmak suretiyle medyana gelebilmektedir. Ülkemizde bu ve benzeri olaylar sıkça yaşanmaktadır. Gazetelere yansıyan olaylarda: Birbirini tanımayan insanların chatte küfürleşmeleri ve daha sonra buluşup birbirlerini yaralamaları, ya da bir zaman milletvekilliği yapmış bir kişinin adı ve soyadını oluşturduğu domain adını alarak pornografik site oluşturmaları gibi...

Her geçen gün gelişen iletişim araçları (internet vb.) üzerinden meydana gelen hakaret, sövme konusunda maalesef etkili bir önlem alınamamaktadır. Bu tür durumlarda kişilerin kendi çabalarıyla halletmeye çalıştıkları görülmüş, bu konuda savcılığa başvurunun az olduğu görülmüştür.Halbuki bu suç internette işlenmesi yüksek olan bir türdür. Alınabilecek önlemler, kullanıcıların daha duyarlı ve dikkatli olması, gelen e-mailleri dikkatli okuması, spam[25] mesajları derhal silmeleri, gerekirse önemli gördükleri kişi ya da kurumlarla iletişim kurarken özel bir işaret kullanarak irtibatı sağlamaları şeklinde olmalıdır.

Pornografi (Çocuk Pornografisi)

Bilgisayar (internet destekli) resim ve videolar şeklinde müstehcenlik,toplum ahlakına aykırı biçimlerin oluşturulma ile sübyancı olarak ifade edilen sapkın ve çirkin fikirlerin faaliyete geçmesi soncu "pornografi", "çocuk pornografisi" kavramı belirginleşmiştir.

WWW (World Wide Web)'in sağladığı anonimlik hakkı kullanılarak, çocuk pornografisi ile ilgili yayınlar tedbirsizce dağıtılmakta, bu dağıtım katılımcı, hızla artan peer to peer (Network)ler download linkleri (ftp,http), web siteleri ile olmakta ve çocuklara yönelik cinsel maruzlar teşhir edilmektedir.

1988 yılında 14 ülke arasında yapılan, 100 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan "Wonderland" adlı klubün piyasaya sürdüğü çocuk pornografisi türü yayınların iki yaşında bir çocuğa ait pornografik malzemesi bulundurması ne kadar "sapkın" eğilimin olduğu ve çocuk pornografisinin ulaştığı boyutları yeterince açıklamaktadır.

Bu konuda Amerikan Adalet Bakanlığı Ceza Departmanında görevli Adalet Bakan Yardımcısı ve vekili John G.Malcon'un Senato Adli Komitesine yaptığı açıklama çok çarpıcıdır: "Bu tür materyallerin çoğalması ve pornografiyle uğraşanların kendileri bu sıkı yarışmacı (!) ortamda ayırt ettirme istekleri bu kişilerin daha da saldırgan nitelikli materyaller üretmelerine yol açacaktır."

Yine Malcomn : "Eskiden itibarsız dükkanların tezgahlarının arkasındaki evrak çantalarında saklanan materyaller, şimdi bunun çok daha ötesine geçmiş ve bu tür materyaller bulmayı aklından bile geçirmeyen ve görmek de istemeyen çocukların ve yetişkinlerin erişimindeki bir bilgisayar faresine birkaç tıklamayla bir iki dakika içerisinde internet bağlantısı üzerinden kolayca elde edebiliyor." demiştir.

Malcomn'un da bahsettiği gibi çocuk pornografisine erişmek artık deyim yerindeyse "çocuk oyuncağı" şeklinde olmaktadır. Günümüzde hızla yayılan bu tür yayınların etkisi o kadar büyüktür ki; yetişkin olmayan her beş bireyden biri bu tür cinsel tahrik,teşhir veya etkilerine maruz kalmaktadır.

Gelişmiş dünya ülkelerinde bu tür yasadışı yayınlar üzerine bir çok operasyon yapılmış,pornografik yayınların yaygınlığı bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Örnek verecek olursak: Bu tür yayınlar tüm dünya üzerinde 1996-2004 yılları arasında 42 bin civarında ve bu yayınların görüntülenmesi 27 milyonun üzerindedir. İtalya'da 1998 yılında çocuk pornografisi kanunda yasaklandıktan sonra 100 binin üzerinde pornografik yayın ele geçirilmiştir. Bu tür yayınların çoğu Amerika'da bulunmaktadır. Fakat en hızlı artış ise Rusya'da olmaktadır. 2002 yılından itibaren çocuk pornografisine yönelik yapılan web sitelerin hızla artışı %64'ün üzerinde bulunması ne kadar ilgi çektiğinin bir göstergesidir. Gerçekten yukarıdaki örneklere benzer birçok örnek gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde meydana gelmektedir ve sayısal verilerin büyüklüğü ürkütücü olmaktadır.[26]

Cinsel istismarın bir türü olan çocuk pornografisinin cezalandırma konusu olması, her şeyden önce,çocuğun ruhsal ve fiziksel gelişimini henüz tamamlamamış olması ve onun kendi cinsel davranışı üzerinde özerk bir karar verme yeteneğinin henüz gelişmemiş olmasından kaynaklanmaktadır.Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesine göre (m.9) çocuk pornografisi kavramı;

a)Cinsel anlamda müstehcen bir eyleme reşit olmayan bir kişinin katılımı;
b)Cinsel anlamda müstehcen bir eyleme reşit görünmeyen bir kişinin karılımı
c)Cinsel anlamda müstehcen bir eyleme reşit olmayan bir kişinin katılımını gösteren gerçeğe benzer görüntüleri
ifade etmektedir.Bu konuda,bu sözleşmeyi imzalayan devletler 18 yaşından küçük olanlar,reşit olmayan kişileri,çocukları ifade etmektedir.

Yine Çocuk Hakların Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 32.maddesi ve 34 maddesine göre;

a)Çocuğun yasadışı bir cinsel faaliyete girişmek üzere kandırılması veya zorlanmasını;

b)Çocukların fuhuş ya da diğer yasadışı cinsel faaliyette bulundurularak sömürülmesini

c)Çocukların pornografik nitelikteki gösterilerde ve malzemede kullanılmasını önlemek amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde gerekli her türlü önlemi alırlar.

23 Kasım 2001 tarihinde Budapeşte'de imzaya açılan Avrupa Konseyi Siber Suç sözleşmesine gire de (m.9) [27]
Taraf devletler,

a)Bir bilgisayar sistemi üzerinden dağıtmak amacıyla çocuk pornografisi üretmek
b) Bir bilgisayar sistemi üzerinden çocuk pornografisi sunmak ya da çocuk pornografisine erişim sağlamak
c) Bir bilgisayar sistemi üzerinden çocuk pornografisi dağıtmak ya da yaymak
d)Kişinin, Bir bilgisayar sistemi üzerinden kendisi ya da başkası için çocuk pornografisi temin etmesi
e) Bir bilgisayar sisteminde ya da bilgisayar verilerinin saklandığı başka cihazlarda çocuk pornografisi bulundurmak konularında kasten işlenmesi halinde,kendi mevzuatlarında suç ihdası için gerekli yasama ve diğer işlemleri yapacaktır.


Ülkemizde TCK madde 103'e göre;      (1) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. cinsel istismar deyiminden; 

          a) On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü  cinsel davranış, 

          b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar, anlaşılır.Yine TCK madde 226'da;

(1)
a) Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren ya da bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten,
b) Bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten,
c) Bu ürünleri, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arz eden,
d) Bu ürünleri, bunların satışına mahsus alışveriş yerleri dışında, satışa arz eden, satan veya kiraya veren,
e) Bu ürünleri, sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla bedelsiz olarak veren veya dağıtan,
f) Bu ürünlerin reklamını yapan, Kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(4) Şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(5) Üç ve dördüncü fıkralardaki ürünlerin içeriğini basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların görmesini, dinlemesini veya okumasını sağlayan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(6) Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(7) Bu madde hükümleri, bilimsel eserlerle; üçüncü fıkra hariç olmak ve çocuklara ulaşması engellenmek koşuluyla, sanatsal ve edebi değeri olan eserler hakkında uygulanmaz.

demektedir.

SONUÇ

Hızla gelişen teknoloji ve teknolojinin getirmiş olduğu imkanlar insanoğlunun yaşamını kolaylaştırmakta,rahatça alışveriş,ticaret,devlet üzerindeki işlemlerini,bankacılık işlemlerini vs. yapabilme imkanı sağlamaktadır.Geçmişten günümüze kadar insanlar her zaman gelişim içerisinde olmuş,farklı kavramları elde etme çabasına girmiştir.

Emek harcanarak,çalışmanın ürünü sonucunda ekonomik seviyelerini dengede tutmak isteyenlerin yanında,kısa yoldan gelir sağlamak isteyenler; "Bilişim Teknolojileri" üzerinde de faaliyet göstermeye başlamış ve genelde gelişmiş ve gelişmekte olan devletlerin sıkıntısı(başbelası) olmuştur.

"Bilişim" kavramının beraberinde getirmiş olduğu "Bilişim Suçları" kavramı adını her geçen gün biraz daha belirginleştirmektedir. Teknolojinin getirmiş olduğu araçlar vasıtasıyla (bilgisayar-internet, GSM cihazları, poss makineleri, kredi kartları vs.) işlenen bilişim suçları ulusal çözümlenebilecek bir suç kavramından çok uluslararası çözümlenebilecek bir oluşumdur. Bu bağlamda devletler arası "Bilişim Suçları" konulu sözleşmelere azami derecede ilgi gösterilmeli ve suç üzerine birlikte gidilmesi gerekmektedir.

"Bilişim Suçları" genel bağlamda bilgisayar üzerinde meydana geldiği için sözleşmelerde dikkat çeken hususlar da bilgisayar destekli olmakta; bu bağlamda sözleşmeler genel olarak 6(altı) başlık altında toplanmaktadır.Bu suçlar; "Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisiz Erişim ve Dinleme", "Bilgisayar Sabotajı", "Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık", "Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik", "Kanunla Korunmuş Bir Yazılımın İzinsiz Kullanımı", "Diğer Suçlar (Kanunsuz Yayınlar,Pornografik Yayınlar,Hakaret ve Sövme) olarak belirlenmiştir. Ayrıca ileri teknoloji suçları, bilinen suç tiplerinden farklılık arz etmektedir. Çünkü elektronik cihazlar, bilgisayarlar ve diğer ileri teknoloji ürünleri kullanılarak daha kolay ve ucuz suç işlenebilmektedir. Bu da; ileride bu suçlar ile daha açık karşılaşacağımız anlamına gelmektedir. [ Phishing,Fakemail Yöntemi,Pornografik Yayınlar, Vatan Bütünlüğünü Bölmeye Yönelik Yayınlar, Virüsler, Casus Yazılımlar Vb. ]

Yukarıda bahsedilen suçlar ve bunlar haricinde meydana gelebilecek muhtemel "Bilişim Suçları" ile mücadelede başarıya ulaşılması için kullanıcılar, ISS VE GSM operatörleri, Bilgi İşlem Yöneticileri ve teknoloji ile sürekli ilişki içerisinde olan personelin eğitimi yapılmalı,suçların işlenmesini önlemek için elektronik cihaz kullanan herkesin duyarlı olması konusunda paneller,duyurular,seminerler düzenlenmelidir. Ve "Bilişim Suçları'nın caydırıcı olması için ceza hukuki bağlamında da gerekli düzenlemeler ve detaylı suç kavramları ortaya konulmalıdır.
[23] - Bulletin Board System, Türkçesiyle Bilgisayarlı Bilgi Sistemi'nin kısaltması olarak kullanılır.
[24] - http://www.hp.uab.edu/image_archive/ug/ | http://f27.parsimony.net/forum66647/
[25] - http://antispam.ege.edu.tr/SPAMnedir.pdf ,gerçek bağlamda Amerikalı Konserve firmasının ismidir.İstenmeyen mesaj anlamındadır.
[26] - İstatistikler ve Veriler İçin Bknz. http://www.buldun.com/modules.php?name=AvantGo&file=article&sid=243
[27] - Bkz: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/projets/FinalCybercrime.htmBu yazının hazırlanmasında faydalanılan kaynaklar:

1-) ÖZDEMİR Mehmet, Bilişim Suçları ve Mücadelede Taşra Teşkilatında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri, http://www.caginpolisi.com.tr/24/43-44-45-46.htm

2-) ÇANKAYA Ayhan, Bilişim Suçları

3-) BEYHAN Cem, Bilişim Suçları İle Etkin Mücadele Yöntemleri

4-) İzmir Barosu Basın Yayın kurulu,Internet Servis Sağlayıcısının Cezai Sorumluluğu

5-) DOKURER Semih, Ülkemizde Bilişim Suçları ve Mücadele Yöntemleri

6-) İstanbul Emniyet Müdürlüğü,Phishing Yöntemi

7-) İLBAS Çığır, Bilişim Çağının Kriminal Örgütleri "e-mafya"

8-) ANALAY Cengiz (Stj.Av.), GÜLŞEN Recep (Dr.) Bilişim Suçları İçinde Çocuk Pornografisi ve Mücadele Yöntemleri

9-) Mavituna Ferruh,Casus Yazılımlar Nedir,Ne Değildir?

10-) ŞEKER Güven, Bilişim Suçlarının Delillendirilmesinde Amerikan Uygulması ve Ülkemizdeki Durum

11-) YAVUZCAN Emrah,İstenmeyen Mektup "SPAM"

12-) DOKURER,Semih - "Ülkemizde Bilişim Suçları ve Mücadele Yöntemi",

13-) http://www.bayar.edu.tr/baum/dokumanlar/bilisimsuclari.pdf

14-)http://www.bilisimterimleri.com/?arananterim=bilişim&dil=tr

15-)http://www.iem.gov.tr/iem/?idno=147

16-)http://isp-planet.com/services/ids/forescout.html

17-)http://virgolamobile.50megs.com/spyware/spyware.htm
http://www.spywareguide.com/product_search.php
http://www.safer-networking.org/index.php?lang=en&page=knowledgebase/threats

18-)http://www.ankahukuk.com/index.php?option=content&task=view&id= 21&Itemid=2

19-)Türk Ceza Kanunu

20-) http://www.olympos.org/article/articleview/261/1/10-Yılmaz,Murat

21-) Fakemail- http://members.lycos.co.uk/darkyangel/fake/ (Fake Adresi)

22-)http://conventions.coe.int/Treaty/EN/projets/FinalCybercrime.htm

23-) İstatistikler ve Veriler İçin Bknz. http://www.buldun.com/modules.php?name=AvantGo&file=article&sid=243

24-) http://www.baskent.edu.tr/~cigir/emafya.htm

25-) Özdilek,Ali Osman(Av.)http://www.tbmpd.org.tr/modules.php?name=Sections&op= viewarticle&artid=10&page=1
  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

• 12 yıl önce
böyle bi konuya deyindiğiniz ve okurları bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim...

Yukarı Git