Basit Bir Datalist Örneği

Bu örneğimizde basit bir datalist örneği sizlere sunuyorum. Biraz temelinizin olması konuyu anlamınızı sağlar.

Merhabalar arkadaşlar,

Bu örneğimizde basit bir datalist örneği sizlere sunuyorum. Biraz temelinizin olması konuyu anlamınızı sağlar. Bu konuya bakmadan önce SanalKURS.NET'teki ASP.NET üzerinde veritabanı işlemleri isimli makaleyi gözden geçirmeniz konuyu anlamıza yardımcı olacaktır.

İyi günler, iyi çalışmalar..

Default.aspx.cs Kodları


using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Web;

using System.Web.UI;

using System.Web.UI.WebControls;

using System.Data;

using System.Data.OleDb; // ekleyin..public partial class _Default : System.Web.UI.Page

{

    OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0; Data Source=|DataDirectory|veritabani.mdb ");//ekleyin.

    OleDbCommand komut = new OleDbCommand();  // ekleyin.

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

    {    }

    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)

    {

        baglanti.Open(); // baglantiyi aciyoruz.

        komut.Connection = baglanti; // baglanti ile komut arasında baglantı olusturuyorum

        komut.CommandText = "Insert Into tablom(adi,url) Values(@TextBox1,@TextBox2)"; // TextBox1 ve TextBox2 deki verileri veritabanımdaki URL ve ADI alanlarına ekliyorum(parametreli)!

        komut.Parameters.AddWithValue("TextBox1.Text", TextBox1.Text); // parametreli değerli değer ile ekletiyorum..

        komut.Parameters.AddWithValue("TextBox2.Text", TextBox2.Text);//aynı işlem söz konusu

        komut.ExecuteNonQuery(); // Veri INSERT işleminin kaydını alıyorm.

        baglanti.Close(); // Baglantiyi kapatıyorum

        Response.Redirect("Linkler.aspx"); // Linkler.aspx 'e yönlendiriyorm

    }

}Linkler.aspx Kaynağı Kodları


<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Linkler.aspx.cs" Inherits="Linkler" %><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head runat="server">

    <title></title>

    <style type="text/css">

        .style1

        {

            font-family: Verdana;

            font-size: xx-small;

        }

        </style>

</head>

<body>

    <form id="form1" runat="server">

    <div class="style1">

    

        Linkler:<br />

        <br />

        <aspataList ID="DataList1" runat="server" CellPadding="4" DataKeyField="id" 

            DataSourceID="AccessDataSource1" ForeColor="#333333">

            <AlternatingItemStyle BackColor="White" ForeColor="#284775" />

            <FooterStyle BackColor="#5D7B9D" Font-Bold="True" ForeColor="White" />

            <HeaderStyle BackColor="#5D7B9D" Font-Bold="True" ForeColor="White" />

            <ItemStyle BackColor="#F7F6F3" ForeColor="#333333" />

            <ItemTemplate>

                id:

                <asp:Label ID="idLabel" runat="server" Text='<%# Eval("id") %>' />

                <br />

                site:

                <asp:Label ID="siteLabel" runat="server" Text='<%# Eval("adi") %>' />

                <br />

                url:

                <asp:Label ID="urlLabel" runat="server" Text='<%# Eval("url") %>' />

                <br />

                <br />

            </ItemTemplate>

            <SelectedItemStyle BackColor="#E2DED6" Font-Bold="True" ForeColor="#333333" />

        </aspataList>

        <asp:AccessDataSource ID="AccessDataSource1" runat="server" 

            DataFile="~/App_Data/veritabani.mdb" SelectCommand="SELECT * FROM [tablom]">

        </asp:AccessDataSource>

    

    </div>

    </form>

</body>

</html>

  • Etiketler;
H. Berat Yıldırım
1989 Isparta doğumlu.İstanbul'da yaşıyor. Yaklaşık 7 sene kadar internet üzerinde freelance ve firma olarak birçok kurumsal ve bireysel web sitesi projelerinde yer aldı. Bir dönem 3 arkadaşı ile birlikte Ebitech Bilişim Çözümleri isminde firmaları ile hizmet verdiler. <p>2008 yılından bu yana da İstanbul Arel Üniversitesi'nde Matematik - Bilgisayar (İngilizce) + İşletme eğitimine devam ediyor. <p>Şu an ASP.NET, ASP, C#, Dreamweaver, SQL Server üzerine projeler üretiyor ve vakit buldukça makaleler yazıp dersler veriyor.
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git