Asp.net veri tabanı ilişkisi

Asp.net üzeirnden veri tabanına kaydetme, silme , güncelleme ve silme işlemlerini görelim.

Asp.net üzeirnden veri tabanına kaydetme, silme , güncelleme ve silme işlemlerini görelim.


<%@ Page language="c#" %>

<%@ import Namespace="System.Data" %>

<%@ import Namespace="MySql.Data.MySqlClient" %>

<%@ Import namespace="System.Text" %>

<%@ Assembly name="MySql.Data" %>

<script language="c#" runat="server">string myConnString="Server=127.0.0.1;"+"Database=ergun;"+"User ID=root;"+"Password=******;";void btn1_click(object sender, EventArgs e)

{

if(txt1.Text=="")

Response.Write("<font color=red> Bos Gecilemez </font>");

Else

{

MySqlConnection myConnection=new MySqlConnection(myConnString);

string myInsertQuery="insert into ogrenci (ogrno,bolno,ograd,ogrsoy,dogtar) values ('" + txt1.Text + "','" + txt2.Text + "','" + txt3.Text + "','" + txt4.Text +"','" + txt5.Text +"')";

MySqlCommand myCommand=new MySqlCommand(myInsertQuery,myConnection);

myConnection.Open();

myCommand.ExecuteNonQuery();

myConnection.Close();

}

}void btn2_click(object sender, EventArgs e)

{

MySqlConnection myConnection=new MySqlConnection(myConnString);

string myDeleteQuery="delete from ogrenci where ogrno='" +txt1.Text + "'";

MySqlCommand myCommand=new MySqlCommand(myDeleteQuery,myConnection);

myConnection.Open();

myCommand.ExecuteNonQuery();

myConnection.Close();

}void btn3_click(object sender, EventArgs e)

{

MySqlConnection myConnection=new MySqlConnection(myConnString);

string myUpdateQuery=" update ogrenci set ograd='" + txt3.Text + "',ogrsoy='"+ txt4.Text +"' where ogrno='"+ txt1.Text +"'";

MySqlCommand myCommand=new MySqlCommand(myUpdateQuery,myConnection);

myConnection.Open();

myCommand.ExecuteNonQuery();

myConnection.Close();

}void btn4_click(object sender, EventArgs e)

{

MySqlConnection myConnection=new MySqlConnection(myConnString);

string strSql="select * from ogrenci;";

MySqlDataAdapter myAdap=new MySqlDataAdapter(strSql,myConnection);

DataSet myDset=new DataSet();

myAdap.Fill(myDset,"ogrenci");

myDGrid.DataSource=myDset;

myDGrid.DataBind();

}

</script><form runat=server > <pre>

OgrenciNo :<asp:TextBox id=txt1 runat=server /> </br>

BölümNo :<asp:TextBox id=txt2 runat=server /> </br>

Ad :<asp:TextBox id=txt3 runat=server /> </br>

Soyad :<asp:TextBox id=txt4 runat=server /> </br>

DogumTarihi :<asp:TextBox id=txt5 runat=server /> </pre>

<asp:Button id=btn1 Text=Kaydet OnClick=btn1_click runat=server />

<asp:Button id=btn2 Text=Sil OnClick=btn2_click runat=server />

<asp:Button id=btn3 Text=Güncelle OnClick=btn3_click runat=server />

<asp:Button id=btn4 Text=Listele OnClick=btn4_click runat=server />

<aspataGrid id=myDGrid runat=server />

</form>

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

merhaba accesteki bir tarihi takvimde göstermek istiyorum.o tarih var ise acces te o tarıh kırmızı renk olsun bunu nasıl yapabılırım yardımıc olabılırmsın asp net c#
Hocam acces hiç kullanmadım. Ben mysql üzerinde çalışıyorum. Acces programını hiç bilmiyorum
hocam butona tıklandığında yeni bir sayfanın açılmasını nasıl sağlarım... direk form oluşturup öle mi göstermeliyim yoksa yeniden bi web sayfası mı oluşturmam gerekiyo...
Asp.Net üzerinden Pop up Window konusunu araştır

Yukarı Git