Asp.net veri tabanı ilişkisi

Asp.net üzeirnden veri tabanına kaydetme, silme , güncelleme ve silme işlemlerini görelim.

Asp.net üzeirnden veri tabanına kaydetme, silme , güncelleme ve silme işlemlerini görelim.


<%@ Page language="c#" %>

<%@ import Namespace="System.Data" %>

<%@ import Namespace="MySql.Data.MySqlClient" %>

<%@ Import namespace="System.Text" %>

<%@ Assembly name="MySql.Data" %>

<script language="c#" runat="server">string myConnString="Server=127.0.0.1;"+"Database=ergun;"+"User ID=root;"+"Password=******;";void btn1_click(object sender, EventArgs e)

{

if(txt1.Text=="")

Response.Write("<font color=red> Bos Gecilemez </font>");

Else

{

MySqlConnection myConnection=new MySqlConnection(myConnString);

string myInsertQuery="insert into ogrenci (ogrno,bolno,ograd,ogrsoy,dogtar) values ('" + txt1.Text + "','" + txt2.Text + "','" + txt3.Text + "','" + txt4.Text +"','" + txt5.Text +"')";

MySqlCommand myCommand=new MySqlCommand(myInsertQuery,myConnection);

myConnection.Open();

myCommand.ExecuteNonQuery();

myConnection.Close();

}

}void btn2_click(object sender, EventArgs e)

{

MySqlConnection myConnection=new MySqlConnection(myConnString);

string myDeleteQuery="delete from ogrenci where ogrno='" +txt1.Text + "'";

MySqlCommand myCommand=new MySqlCommand(myDeleteQuery,myConnection);

myConnection.Open();

myCommand.ExecuteNonQuery();

myConnection.Close();

}void btn3_click(object sender, EventArgs e)

{

MySqlConnection myConnection=new MySqlConnection(myConnString);

string myUpdateQuery=" update ogrenci set ograd='" + txt3.Text + "',ogrsoy='"+ txt4.Text +"' where ogrno='"+ txt1.Text +"'";

MySqlCommand myCommand=new MySqlCommand(myUpdateQuery,myConnection);

myConnection.Open();

myCommand.ExecuteNonQuery();

myConnection.Close();

}void btn4_click(object sender, EventArgs e)

{

MySqlConnection myConnection=new MySqlConnection(myConnString);

string strSql="select * from ogrenci;";

MySqlDataAdapter myAdap=new MySqlDataAdapter(strSql,myConnection);

DataSet myDset=new DataSet();

myAdap.Fill(myDset,"ogrenci");

myDGrid.DataSource=myDset;

myDGrid.DataBind();

}

</script><form runat=server > <pre>

OgrenciNo :<asp:TextBox id=txt1 runat=server /> </br>

BölümNo :<asp:TextBox id=txt2 runat=server /> </br>

Ad :<asp:TextBox id=txt3 runat=server /> </br>

Soyad :<asp:TextBox id=txt4 runat=server /> </br>

DogumTarihi :<asp:TextBox id=txt5 runat=server /> </pre>

<asp:Button id=btn1 Text=Kaydet OnClick=btn1_click runat=server />

<asp:Button id=btn2 Text=Sil OnClick=btn2_click runat=server />

<asp:Button id=btn3 Text=Güncelle OnClick=btn3_click runat=server />

<asp:Button id=btn4 Text=Listele OnClick=btn4_click runat=server />

<aspataGrid id=myDGrid runat=server />

</form>

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

• 9 yıl önce
merhaba accesteki bir tarihi takvimde göstermek istiyorum.o tarih var ise acces te o tarıh kırmızı renk olsun bunu nasıl yapabılırım yardımıc olabılırmsın asp net c#
• 9 yıl önce
Hocam acces hiç kullanmadım. Ben mysql üzerinde çalışıyorum. Acces programını hiç bilmiyorum
• 9 yıl önce
hocam butona tıklandığında yeni bir sayfanın açılmasını nasıl sağlarım... direk form oluşturup öle mi göstermeliyim yoksa yeniden bi web sayfası mı oluşturmam gerekiyo...
• 9 yıl önce
Asp.Net üzerinden Pop up Window konusunu araştır

Yukarı Git