ASP ile Bir Site Yapalım (8.Bölüm)

Bu dersimizde anketimiz ve tavsiye et bölümümüz siteye dahil edilecek. Dikkat etmenizi istediğim hususlardan birisi yazma izni konusu ve Persits Mail Bileşeninin sunucunuzda yüklü olması. Çünkü bu ikisi fonksiyonların bir çoğunun çalışmamasına neden olacaktır.

Bu dersimizde anketimiz ve tavsiye et bölümümüz siteye dahil edilecek. Dikkat etmenizi istediğim hususlardan birisi yazma izni konusu ve Persits Mail Bileşeninin sunucunuzda yüklü olması. Çünkü bu ikisi fonksiyonların bir çoğunun çalışmamasına neden olacaktır.

alt.asp dosyamızda anketi görüntüleyeceğimiz kodlarımızı oluşturduk.


<!--Sitemizin alt kısmı. Yani ilanlarımız, anket uygulamamız ve tavsiye et bölümümüz. -->

<style type="text/css">

<!--

.style2 {font-size: xx-small}

-->

</style>

       <td width="8" valign="top">&nbsp;</td>

            <td width="188" valign="top"><table width="100%" height="5" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

              <tr>

                <td height="4"></td>

              </tr>

            </table>

              <table width="182" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#ed6578">

                <tr>

                  <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

                    <tr>

                      <td height="21" background="images/menuback.jpg" class="style5"><div align="center">İlanlar</div></td>

                    </tr>

                    <tr>

                      <td height="125" align="center"><table width="170" height="75" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

                        <tr>

                          <!--İlanlarımızın olduğu alanımız. -->

                          <td height="125"><!--#include file="ilanlar.asp" --></td>

                        </tr>

                      </table></td>

                    </tr>

                  </table></td>

                </tr>

              </table>

              <table width="100%" height="5" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

                <tr>

                  <td></td>

                </tr>

              </table>

              <table width="182" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#ed6578">

                <tr>

                  <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

                      <td height="21" background="images/menuback.jpg"><div align="center" class="style5">Anket</div></td>

                    </tr>

                    <tr>

                      <td>

                      <!--Anketimiz ile ilgili işlemlerimizi yaptırıyoruz (anketoyla aspye aktarıyoruz). Genel matık olarak değerlerimizi 100 ile çarpıp toplan hite böldürdük herhalde en basit hali bu olsa gerek diye düşünüyorum. -->

                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

                        <form id="anketform" name="anketform" method="post" action="anketoyla.asp">

<%sql="select * from Anket"

Rs.Open sql, kon, 1, 3

If RS.BOF And RS.EOF Then

else 

hittoplam=rs("hit1")+rs("hit2")+rs("hit3")+rs("hit4")+rs("hit5")%>    

        

                          <tr>

                            <td colspan="3" class="style5"><div align="center"><%=rs("soru")%> </div></td>

                          </tr>

<%if rs("sec1")<>"" then%>                            

                          <tr>

                            <td width="11%" height="15"><% If session("anketoyla")= false Then %>

                            <input name="sec" type="radio" class="style2" value="sec1" /><% End If %></td>

                            <td width="69%" height="15" class="style5"><%=rs("sec1")%></td>

                            <td width="20%" height="15" class="style5">%<%=(rs("hit1")*100)hittoplam%></td>

                          </tr>                         

<%end if

if rs("sec2")<>"" then%>                              

                          <tr>

                            <td height="15"><% If session("anketoyla")= false Then %>

                            <input name="sec" type="radio" class="style2" value="sec2" /><% End If %></td>

                            <td height="15"><span class="style5"><%=rs("sec2")%></span></td>

                            <td height="15"><span class="style5">%<%=(rs("hit2")*100)hittoplam%></span></td>

                          </tr>

<%end if

if rs("sec3")<>"" then%>                              

                          <tr>

                            <td height="15"><% If session("anketoyla")= false Then %>

                            <input name="sec" type="radio" class="style2" value="sec2" /><% End If %></td>

                            <td height="15"><span class="style5"><%=rs("sec3")%></span></td>

                            <td height="15"><span class="style5">%<%=(rs("hit3")*100)hittoplam%></span></td>

                          </tr>

<%end if

if rs("sec4")<>"" then%>                              

                          <tr>

                            <td height="15"><% If session("anketoyla")= false Then %>

                            <input name="sec" type="radio" class="style2" value="sec4" /><% End If %></td>

                            <td height="15"><span class="style5"><%=rs("sec4")%></span></td>

                            <td height="15"><span class="style5">%<%=(rs("hit4")*100)hittoplam%></span></td>

                          </tr>

<%end if

if rs("sec5")<>"" then%>                              

                          <tr>

                            <td height="15"><% If session("anketoyla")= false Then %>

                            <input name="sec" type="radio" class="style2" value="sec5" /><% End If %></td>

                            <td height="15"><span class="style5"><%=rs("sec5")%></span></td>

                            <td height="15"><span class="style5">%<%=(rs("hit5")*100)hittoplam%></span></td>

                          </tr>

<%end if%>                              

<% If session("anketoyla")= false Then %>                          <tr>

                            <td colspan="3"><div align="center">

                              <input name="Submit" type="submit" class="style5" value="Oy Kullan" />

                            </div></td>

<%end if%>                                

                            </tr>

<% Rs.close

End If    %>                                

                          </form>

                        </table>             

                      </td>

                    </tr>

                        </table>

                  </td>

                </tr>

              </table>

              <table width="100%" height="5" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

                <tr>

                  <td></td>

                </tr>

              </table>              <table width="182" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#ed6578">

                <tr>

                  <td>

                   <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

                    <tr>

                      <td height="21" background="images/menuback.jpg"><div align="center" class="style5">Tavsiye Et </div></td>

                    </tr>

                    <tr>

                      <td>

                      <!--Sitemizi arkadaşlarımıza tavsiye ettirebiliriz yada genel kullanım bunun için formumuzu tavsiyeet asp sayfamıza göndercez orada gerekli işlemler gerçekleşecek. -->

                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

                        <form id="tavsiyeform" name="tavsiyeform" method="post" action="tavsiyeet.asp">

                          <tr>

                            <td width="48%"><span class="style5">&nbsp;Adınız<br />

                              &nbsp;Soyadınız:</span></td>

                            <td width="52%"><input name="ad" type="text" class="style2" id="ad" size="15" /></td>

                          </tr>

                          <tr>

                            <td><span class="style5">&nbsp;Arkadaşınızın<br />

                              &nbsp;E-maili :</span></td>

                            <td><input name="mail" type="text" class="style2" id="mail" size="15" /></td>

                          </tr>

                          <tr>

                            <td colspan="2"><div align="center">

<input name="tavsiyebtn" type="submit" class="style5" id="tavsiyebtn" value="Tavsiye Et" />

                            </div></td>

                          </tr></form>

                        </table>                                         

                      </td>

                    </tr>

                  </table></td>

                </tr>

              </table>

              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

                <tr>

                  <td height="5"></td>

                </tr>

              </table>

               </td>

          </tr>          

        </table></td>

      </tr>

      <tr>

        <td height="21" background="images/menuback.jpg">

        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

          <tr>

            <td width="24%">

            <p align="center">

                <font face="Verdana" color="#43413D"><span class="style2">designed 

                for AYSGLLHN</span></font></td>

            <td width="20%">

            </td>

            <td width="60%">

            <p align="left" class="style2"><font face="Arial" color=#808080>En iyi 1024 x 768 

            çözünürlükte görüntülenir. </font></td>

          </tr>

        </table>

        </td>

      </tr>

    </table></td>

  </tr>

</table><BR>

<TABLE align=center bgcolor=#FFFFFF>

<TR>

    <TD><font face color=#808080 size=1>Mustafa  Coskun Â©2008 Her Türlü Telif Hakkı Saklıdır</font></TD>

</TR>

</TABLE>

<!--</form>-->

<script language="javascript">

<!-- 

ap_showWaitMessage('waitDiv', 0);

//--> 

                </script>

</body>

</html>anketoyla.asp bu dosyada alt.asp den gelen değerleri veri tabanımıza işleteceğiz.


<!--Anketimiz için gerekli kodlamalarımızın bir kısmı. Veri tabanımız ile gereken bağlantı oluşturuyoruz ve verilerimizi istediğimiz kıstaslarda çağırıyoruz. -->

<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1254"%>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9" />

</head>

<!--#include file="connect.asp" -->

<%

idm=request.querystring("id")

if idm<>"" and not isnumeric (idm) then

Response.Redirect "hataligiris.asp"

response.end

end ifsayfam=request.querystring("sayfa")

if sayfam<>"" and not isnumeric (sayfam) then

Response.Redirect "hataligiris.asp"

response.end

end ifsec=request.Form("sec")

if sec="" then Response.Redirect Request.ServerVariables("HTTP_REFERER")  end if

sql="select * from Anket"

Rs.Open sql, kon, 1, 3

if sec="sec1" then rs("hit1")=rs("hit1")+1

if sec="sec2" then rs("hit2")=rs("hit2")+1

if sec="sec3" then rs("hit3")=rs("hit3")+1

if sec="sec4" then rs("hit4")=rs("hit4")+1

if sec="sec5" then rs("hit5")=rs("hit5")+1

Rs.Update

session("anketoyla")=true

Response.Redirect Request.ServerVariables("HTTP_REFERER")

rs.close%>

<body>

</body>

</html>tavsiyeet.asp yeni dosylarımızdan. Burada veri tabanımızda ayarlar kısmından sabit verilerimizi alıp oluşturacağımız forma ekleyerek belirlemiş olduğumuz bir e-mail adresine yollayacağız.


<!--Sitemizin ust kısmını taşıyoruz. -->

<!--#include file="ust.asp" --><table width="370" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#ed6578">

  <tr>

    <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

      <tr>

        <td height="21" valign="baseline" background="images/menuback.jpg">&nbsp;<span class="style5">Tavsiye Et </span></td>

      </tr>

      <tr>

        <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

                <tr>

                  <td>

                  <div align="center" class="style5">

                  <!--Burada basit form kullanarak veri aktarımı gerçekleştireceğiz. Gerekli doğrulamarımızı oluşturacağız. -->

<%ad=trim(request.Form("ad"))    

email=trim(request.Form("mail"))

ad=kodtemizle(ad)

email=kodtemizle(email)If Len(email) < 5 Then

bIsValid = "False"

Else

If Instr(1, email, " ") <> 0 Then

bIsValid = "False"

Else

If InStr(1, email, "@", 1) < 2 Then

bIsValid = "False"

Else

If InStrRev(email, ".") < InStr(1, email, "@", 1) + 2 Then

bIsValid = "False"

End If

End If

End If

End If

IF bIsValid = "False" THEN%><br /><br />

Email adresiniz geçersiz. Lütfen geçerli bir email adresi giriniz...<br /><br />

<%elseif ad="" then%>  

<br /><br />

Lütfen ad ve soyadınızı giriniz...<br /><br />

<%else

    msg_txt ="<meta http-equiv=""Content-Type"" content=""text/html; charset=iso-8859-9"">"

    msg_txt = msg_txt &"<meta http-equiv=""Content-Type"" content=""text/html; charset=windows-1254"">"

    msg_txt = msg_txt & "<font face=""Tahoma"" size=""2""><b>"& ad & " Size " & baslik &" sitemizi tavsiye ediyor</b>"

    msg_txt = msg_txt & "<br>----------------------------------------------------------"

    msg_txt = msg_txt & "<br><br> " & tavsiye_aciklamasi

    msg_txt = msg_txt & "<br><br><a href="&adres&" class=""style5"">"& adres &"</a> " 

    msg_txt = msg_txt & "<br><br>----------------------------------------------------------"

    msg_txt = msg_txt & "</font>"        Set WSweb = Server.CreateObject("Persits.MailSender")

    WSweb.Host = "localhost"

    WSweb.From = mail

    WSweb.AddAddress email

    WSweb.Subject = ad &" Size " & baslik &" sitemizi tavsiye ediyor"

    WSweb.Body = msg_txt

    WSweb.IsHTML = True            

    WSweb.Send

    set WSweb = Nothing

    set HTML = Nothing%>

<br /><br />

        Tavsiyeniz gönderildi. Teşekkür ederiz.

        <br /><br />

<%

end if%>                  

                  </div></td>

                  </tr>

            </table></td>

      </tr>

    </table></td>

  </tr>

</table>

<!--Sitemizin alt kısmı. Yani ilanlarımız, anket uygulamamız ve tavsiye et bölümümüz. -->

<!--#include file="alt.asp" -->Gelecek dersimizde projemiz tamamlanmış olacak, geriye sadece admin panelimiz kaldı arkadaşlar kolay gelsin.

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Güzel ve hızlı bir anlatım içindesin yaklaşık 2 hafta gibi kısa bir sürede site yapımını gördük Emegine saglık teşekkürler...
"teşekkür ve bir soru daha" Dediğin gibi izinleri verdim gayet güzel açıldı. Teşekkürler. Yalnız sayflar üzerinde (dreamweaver programını kullanıyorum) değişiklik yapmak istediğimde kilitli sayfa diyor. Bu sorunları nasıl çözebilirim. Sayfayı bir okul sitesine dönüştürmeyi düşünüyorumda:)
Rica ederim ShyRain sanırım okulların kapanması da yakındır. Kardeşlerimiz bitirmişlerse büyük bir sevinçle sitelerini sunabilirler. Ama tabi birde yönetim ve genel bilgi kısmı kaldı onuda verirsem benim üzerimden kalkıp onların üzerine geçecek. Kolay gelsin...
Aslında kilitli kısmı include olmasından ötürü yani o sayfada çalışma yapamassın includları kapatırsan tırnaklar arasında çok kolay çalışırsın ben çok nadir dw kullandığım için diyorum. Kolay gelsin.
evet söylediğini yaptım oldu teşekkürederi. Birde ben dediğim gibi bunu biraz daha geliştirmek istiyorum. Okul için personel sayfası koyup orda admin panelinden personel resimlerini bir sayfada direk yüklemek istiyorum. bu konudada yardımcı olabilriseniz sevinirim.
merhaba ben bişey soormak istiyorum bir html sayfasındaki arka plan resminin ebatlarıyla oynamak istiyorum bunu nasıl yapa bilirim bana yardım edermısın
gardelife buradaki dersleri okursan sevinirim bütün background özellikleri hakkında bilgi edinebileceksin kolay gelsin. http://www.w3schools.com/css/css_background.asp
Ellerine saglık Söyleyecegim bir şey var.Siz şimdi bu kodları bizim için yazmışsınız iyi hoş.Ama ben kendi adıma: kodlara bakınca bisey anlayamadım. Çünkü benim amacım kodları sayfaya kopyalıyıp bakın yaptım demek değil . Benim amacım ögrenmek TEŞEKKÜRLER ELLERİNE SAÐLIK
gurkanbahar o yüzden kodların ne işe yaradığına dair açıklamalar verdim. Birde ilk bölümü oku Programcılık Bölümündeki insanlar, yani biraz bilgisi olan insanlar için. Neyi nerde nasıl kullancaklarını bilsinler diye. Anlamayanda sorsun öğrensin diye. Copy + Paste bir yere kadar olur. Kolay gelsin anlamdığın yeri sor yardımcı oluruz.
Dediğiniz çok doğru copy-paste bir yere kadar. İnsan anladıkça inanılmaz zevkli bir hal alıyor üstelik. Videolu derslerde sunarsanız inanın mantığını çok daha iyi anlarız. Yazılarınızı her gün takip ediyorum. Umarım videolarda gelir.
anket ve üye kayıt çalışmıyor veri tabanında anket görünmüyor...iyi çalışmalar
hocam sql olayını nasıl halletmem gerekecek
teşekkürler...

Yukarı Git