ASP ile Bir Site Yapalım (3.Bölüm)

Bu dersimizde anasayfada haberler ve makalelerimizi yayınlayacağız. İç kısımlarda ise haber ve makale detaylarını görüntüleyeceğiz.

Bu dersimizde anasayfada haberler ve makalelerimizi yayınlayacağız. İç kısımlarda ise haber ve makale detaylarını görüntüleyeceğiz.

Evet, bu derste anasayfamız değişecek dosyaları bire bir değiştirin ve lütfen farklılıkları inceleyin, kafanıza takılan bir şey olursa sorun. Önemli olan kopyala yapıştır değil biliyorsunuz.

default.asp


<!--Yine gerekli dosyalarımızı sayfamıza taşıyoruz. -->

<!--#include file="ust.asp" -->

<div align="center">

<!--Veri tabanımıza bağlanıyoruz ve ID lerine göre sondan başa doğru sayfamıza çekiyoruz. -->

  <%

sayfala=2

sayfa=cint(request.QueryString("sayfa")) 

if sayfa="" then sayfa =0 end if 

sql="select * from Haber order by id desc"

Rs.Open sql, kon, 1, 3

If RS.BOF And RS.EOF Then%>

  <span class="style8" style="font-size: 12px">

  <!--Burası kontrol kısmımız eğer veri tabanımız boş ise kayıt yoksa sayfa hata vermemesi açısından bizim belirlemiş olduğumuz uyarı metni çıkacak. -->

  Kayıtlarımızda herhangi bir haber bulunmamaktadır...</span>

  <%else

sira=0   

git = Int((sayfa * sayfala)+ 0)

rs.Move(git)

for i=1 to sayfala 

if  not RS.eof then%>

</div>

<table width="370" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#ed6578">

  <tr>

    <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

      <tr>

        <td height="21" background="images/menuback.jpg" class="style5"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

          <tr>

            <td width="5%" class="style5"><div align="center"><img src="images/haber_k.gif" alt="" width="16" height="16" /></div></td>

<!--Başlığımızı çekiyoruz ve 40 karakterden fazla ise kesip otomatik olarak ... işareti koyduruyoruz. -->            

            <td width="72%" class="style5"> <a href="haberdetay.asp?id=<%=rs("id")%>" class="style5"><%=left(rs("baslik"),40)%>  <% If len(rs("baslik"))>40 Then response.Write("...") end if%>

            </a></td>

            <td width="23%" class="style2"><div align="right"><%= rs("tarih") %> </div></td>

          </tr>

        </table></td>

      </tr>

      <tr>

        <td>

<%if sira=0 then%>        

        <table width="98%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">

                        <tr><!--Eğer haberlere resim eklememiş iseniz default resmimiz çıkacak.  -->

                          <td><div align="justify"><img src="<%if rs("resim")<>"" then%><%= rs("resim") %><%else%>images/haber.gif<% End If %>" hspace="3" vspace="5" align="left" /><span class="style5"><%=left(rs("metin"),400)%> ...</span></div>

                            <div align="justify" class="style5"></div></td>

                            <tr align="right"><td><a href="haberdetay.asp?id=<%=rs("id")%>" class="style5">Devamı ...</a></td></tr>

                             </tr>

                              </table>

<%end if

if sira=1 then%>                      

                        <table width="98%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">

                          <tr>

                            <td><div align="justify"><img src="<%if rs("resim")<>"" then%><%= rs("resim") %><%else%>images/haber.gif<% End If %>" hspace="3" vspace="5" align="right" /><span class="style5"><%=left(rs("metin"),400)%> ...</span></div>

                            <div align="justify" class="style5"></div></td>

                            <tr align="right"><td><a href="haberdetay.asp?id=<%=rs("id")%>" class="style5">Devamı ...</a></td></tr>

                            </tr>

                              </table>

<%end if%>                        </td>

      </tr>

    </table></td>

  </tr>

</table>

<table width="100%"  border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

  <tr>

    <td height="10"></td>

  </tr>

</table>

<div align="center">

  <%

sira=sira+1

if sira=2 then sira=0

RS.MoveNext

end if

next

 

End If

Rs.close%> 

</div>

<!-- Makaleler kısmına geçelim -->

<div align="center">

<!--Aynı şekilde veri tabanımızdan bu kez de makalelerden verilerimizi sayfamıza çekeceğiz. -->

  <%

sayfala=2

sayfa=cint(request.QueryString("sayfa")) 

if sayfa="" then sayfa =0 end if 

sql="select * from Makale order by id desc"

Rs.Open sql, kon, 1, 3

If RS.BOF And RS.EOF Then%>

  <span class="style8" style="font-size: 12px">Kayıtlarımızda herhangi bir haber bulunmamaktadır...</span>

  <%else  

git = Int((sayfa * sayfala)+ 0)

rs.Move(git)

for i=1 to sayfala 

if  not RS.eof then%>

</div>

<table width="370" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#ed6578">

  <tr>

    <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

      <tr>

        <td height="21" background="images/menuback.jpg" class="style5"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

          <tr>

            <td width="5%" class="style5"><div align="center"><img src="images/makale_k.gif" alt="" width="16" height="16" /></div></td>

            <td width="72%" class="style5"> <a href="makaledetay.asp?id=<%=rs("id")%>" class="style5"><%=left(rs("baslik"),40)%>

                <% If len(rs("baslik"))>40 Then response.Write("...") end if%>

            </a></td>

            <td width="23%" class="style2"><div align="right"><%= rs("tarih") %> </div></td>

          </tr>

        </table>

       </td>

      </tr>

     <tr>

    <td>

   <table width="98%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">

     <tr>

       <td width="60%"><div align="justify" class="style5"><%=left(rs("metin"),400)%> ...</div></td>

         </tr>

           <tr align="right"><td><a href="makaledetay.asp?id=<%=rs("id")%>" class="style5">Devamı ...</a></td></tr>

            </table>

        </td>

      </tr>

    </table></td>

  </tr>

</table>

<table width="100%"  border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

  <tr>

    <td height="10"></td>

  </tr>

</table>

<div align="center">

  <%

RS.MoveNext

end if

nextEnd If

Rs.close

%> 

</div>

<!--Sitemizin sağ alanını sayfamıza ekliyoruz. -->

<!--#include file="alt.asp" -->


ust.asp


<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1254"%>

<!--#include file="connect.asp" -->

<!--#include file="ayaral.asp" -->

<%

Response.Expires = -1

Response.ExpiresAbsolute = Now() - 1

Response.AddHeader "pragma","no-cache"

Response.AddHeader "cache-control","private"

Response.CacheControl = "no-cache"%><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9" />

<!--Sitemizin başlığı otomatik olarak ayar tablomuzdan çekiyoruz -->

<title><%=baslik%></title>

<style type="text/css">

<!--

BODY{

CURSOR: url(mouseeffect.cur);

}

-->

<!--

body {

    margin-top: 0px;

    background-image: url('images/bgm.gif');

}

a:link {

    text-decoration: none;

}

a:visited {

    text-decoration: none;

}

a:hover {

    text-decoration: underline;

}

a:active {

    text-decoration: none;

}

h1, h2, h3, h4, h5, h6 {

    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;

}

body, td, th {

    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;

}

.style2 {color: #000000; font-size: 9px;}

.style5 {font-size: 11px;

         color: #000000;

}

.style6 {color: #000000; font-size: 9px; }

.style8 {font-size: 10px; color: #FF8300; }

-->

</style></head>

<!--Yükleniyor diye uzun sürecek işlemlerden önce kullanıcıya verdiğimiz uyarı. Kullanıp kullanmamak size kalmış. -->

<!--#include file="yukleniyor.asp" -->

<table width="780" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#ed6578">

  <tr>

    <td>

    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

      <tr>

        <td height="140" bgcolor="#ed6578">

        <!--Veri tabanından Rasgele oluşturduğumuz bannerlarımızı görüntülüyoruz." -->

<% 

sql="select * from Banner"

Rs.Open sql, kon, 1, 3

If RS.BOF And RS.EOF Then

else

Randomize 

kac = Int((rs.RecordCount * Rnd)+ 0)

rs.Move(kac)%>

<img src="<%=rs("yol")%>" alt="Banner" width="780" height="142" />

<%end if

Rs.close

%></td>

      </tr>

      <tr>

        <td height="21" background="images/menuback.jpg"><table width="100%" height="21" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

          <tr>

            <td width="40%" class="style2"><div align="center"><!--Anasayfam yap, Sık Kullanılanlar ve Mail gönder alanımız." --><strong> <a onClick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('<%=adres%>');" href="<%=Request.ServerVariables("HTTP_REFERER")%>" class="style2">Anasayfa Yap</a>| <a onClick="javascript:addbookmark()" href="<%=Request.ServerVariables("HTTP_REFERER")%>" class="style2">Sık Kullanılanlara Ekle</a> | <a href="mailto:<%=mail%>" class="style2">Bize Ulaşın</a></strong></div></td>

            <td width="10%"> </td>

            <td width="6%"> </td>

            <td width="14%"> </td>

            <td width="10%" class="style2"> </td>

            <td width="16%"><div align="center" class="style2"><!--Sitede tarih görüntüleyeceğimiz alan için tarih uygulaması. --><%=now()%></div></td>

          </tr>

         </table>

        </td>

      </tr>

     <tr>

    <td height="2" bgcolor="#ed6578"></td>

      </tr>

      <tr>

        <td height="222" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><table width="780" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

          <tr>

            <td width="188" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

              <tr>

                <td height="5"></td>

                </tr>

                 </table>

                  <table width="182" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#ed6578">

                   <tr>

                    <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

                    <tr>

                      <td height="21" colspan="2" background="images/menuback.jpg"><div align="center"><span class="style5">Ana Menü </span></div></td>

                    </tr>

                    <tr><!--Basit bir if else döngüsü ile aktif pasif link uygulaması yapabiliriz. -->

                      <td width="9%"><div align="center"><% if InStr(1, gelenurl, "default.asp")>0 then %><img src="images/yesil.jpg" width="9" height="11" /><%else%><img src="images/kirmizi.jpg" width="9" height="11" /><% End If %></div></td>

                      <td width="91%" height="15" class="style5"><a href="default.asp" class="style5">Ana Sayfa </a></td>

                    </tr>

                    <tr>

                      <td><div align="center"><% if InStr(1, gelenurl, "haberler.asp")>0 then %><img src="images/yesil.jpg" width="9" height="11" /><%else%><img src="images/kirmizi.jpg" width="9" height="11" /><% End If %></div></td>

                      <td height="15" class="style5"><a href="haberler.asp" class="style5">Haberler</a></td>

                    </tr>

                    <tr>

                      <td><div align="center"><% if InStr(1, gelenurl, "makaleler.asp")>0 then %><img src="images/yesil.jpg" width="9" height="11" /><%else%><img src="images/kirmizi.jpg" width="9" height="11" /><% End If %></div></td>

                      <td height="15" class="style5"><a href="makaleler.asp" class="style5">Makaleler</a></td>

                    </tr>

                    <tr>

                      <td><div align="center"><% if InStr(1, gelenurl, "ilan.asp")>0 then %><img src="images/yesil.jpg" width="9" height="11" /><%else%><img src="images/kirmizi.jpg" width="9" height="11" /><% End If %></div></td>

                      <td height="15" class="style5"><a href="#" class="style5">İlanlar</a></td>

                    </tr>

<% if foto=true then %>                    

                    <tr>

                      <td><div align="center"><% if InStr(1, gelenurl, "fotogaleri.asp")>0 then %><img src="images/yesil.jpg" width="9" height="11" /><%else%><img src="images/kirmizi.jpg" width="9" height="11" /><% End If %></div></td>

                      <td height="15" class="style5"><a href="#" class="style5">Fotoğraf Galerisi</a> </td>

                    </tr>

<% end if %>

<% if link=true then %>                        

                    <tr>

                      <td><div align="center"><% if InStr(1, gelenurl, "linkler.asp")>0 then %><img src="images/yesil.jpg" width="9" height="11" /><%else%><img src="images/kirmizi.jpg" width="9" height="11" /><% End If %></div></td>

                      <td height="15" class="style5"><a href="#" class="style5">Linkler</a></td>

                    </tr>

<% end if %>

<% if kim=true then %>                    

                    <tr>

                      <td><div align="center"><% if InStr(1, gelenurl, "kimiz.asp")>0 then %><img src="images/yesil.jpg" width="9" height="11" /><%else%><img src="images/kirmizi.jpg" width="9" height="11" /><% End If %></div></td>

                      <td height="15" class="style5"><a href="#" class="style5">Hakkımda</a> </td>

                    </tr>

<% end if %>

<% if zdefter=true then %>                    

                    <tr>

                      <td><div align="center"><% if InStr(1, gelenurl, "ziyaretcidefteri.asp")>0 then %><img src="images/yesil.jpg" width="9" height="11" /><%else%><img src="images/kirmizi.jpg" width="9" height="11" /><% End If %></div></td>

                      <td height="15" class="style5"><a href="#" class="style5">Ziyaretçi Defteri</a> </td>

                    </tr>

<% end if %>

<% if destek=true then %>                    

                    <tr>

                      <td><div align="center"><% if InStr(1, gelenurl, "destekleyenler.asp")>0 then %><img src="images/yesil.jpg" width="9" height="11" /><%else%><img src="images/kirmizi.jpg" width="9" height="11" /><% End If %></div></td>

                      <td height="15" class="style5"><a href="#" class="style5">Destekleyenler</a></td>

                    </tr>

<% end if %>                    

                    </table>

                  </td>

                </tr>

              </table>

              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

                <tr>

                  <td height="5"></td>

                </tr>

              </table>              

               <table width="182" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#ed6578">

                  <tr>

                    <td>

                    Üye Giriş Alanı Bölümümüz

                    </td>

                  </tr>

                </table>

                   <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

                     <tr>

                       <td height="5"></td>

                     </tr>

                   </table>

                   <table width="182" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#ed6578">

                     <tr>

                       <td>

                       Reklam Alanımız

                       </td>

                     </tr>

                   </table>

         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

                     <tr>

                       <td height="5"></td>

                     </tr>

                   </table>              

                   <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

                     <tr>

                       <td height="5"></td>

                     </tr>

                   </table>

                   </td>

            <td width="10" valign="top"> </td>

            <td width="374" valign="top"><table width="100%" height="5" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

              <tr>

                <td height="5"></td>

              </tr>

            </table>    

         </body>


yeni sayfamız makaleler.asp


<!--Yine gerekli dosyalarımızı sayfamıza taşıyoruz. -->

<!--#include file="ust.asp" -->

<div align="center">

<!--Veri tabanımıza bağlanıyoruz ve ID lerine göre sondan başa doğru verilerimizi sayfamıza çekiyoruz. -->

  <%

sayfala=3

sayfa=cint(request.QueryString("sayfa")) 

if sayfa="" then sayfa =0 end if 

sql="select * from makale order by id desc"

Rs.Open sql, kon, 1, 3

If RS.BOF And RS.EOF Then%>

      <span class="style8" style="font-size: 12px">

      <!--Burası kontrol kısmımız eğer veri tabanımız boş ise kayıt yoksa sayfa hata vermemesi açısından bizim belirlemiş olduğumuz uyarı metni çıkacak. -->

      Veri tabanında kayıtlı hiç makale yok...</span>

  <%else  

git = Int((sayfa * sayfala)+ 0)

rs.Move(git)

for i=1 to sayfala 

if  not RS.eof then%>

</div>

<table width="370" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#ed6578">

  <tr>

    <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

      <tr>

        <td height="21" background="images/menuback.jpg" class="style5"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

          <tr>

            <td width="5%" class="style5"><div align="center"><img src="images/makale_k.gif" alt="" width="16" height="16" /></div></td>

            <td width="72%" class="style5"> <a href="makaledetay.asp?id=<%=rs("id")%>" class="style5"><%=left(rs("baslik"),40)%>

                <% If len(rs("baslik"))>40 Then response.Write("...") end if%></a>

              </td>

             <td width="23%" class="style2"><div align="right"><%= rs("tarih") %> </div>

           </td>

          </tr>

         </table>

        </td>

       </tr>

      <tr>

     <td>        

      <table width="98%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">

        <tr>

          <td width="60%"><div align="justify" class="style5"><%=left(rs("metin"),500)%> ...</div></td>

           </tr>

             <tr align="right"><td><a href="makaledetay.asp?id=<%=rs("id")%>" class="style5">Devamı ...</a>

                </td>

               </tr>

              </table>

            </td>

          </tr>

       </table>

    </td>

  </tr>

</table>

<table width="100%"  border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

  <tr>

    <td height="10"></td>

  </tr>

</table>

<div align="center">

  <%

RS.MoveNext

end if

next

sayfasayisi=(rs.RecordCount-1)sayfala %>

    <span class="style6">Sayfalar: 

<%for a=0 to sayfasayisi%>    

<span class="style6">[</span><%if sayfa<>a then%><a href="?sayfa=<%=a%>" class="style6"><%=a+1%></a></span><%else%><span class="style8"><%=a+1%></span><%end if%><span class="style6">]</span>

<%next%>

    <% End If

Rs.close%> 

</div>

<!--Sitemizin sağ alanını sayfamıza ekliyoruz. -->

<!--#include file="alt.asp" -->


Makalemizin detay sayfası olacak tabi ki: makaledetay.asp


<!--Yine gerekli dosyalarımızı sayfamıza taşıyoruz. -->

<!--#include file="ust.asp" -->

 <!--Veri tabanımıza bağlanıyoruz ve ID lerine göre sondan başa doğru verilerimizi sayfamıza çekiyoruz. --> 

 <%id=request.QueryString("id")%>

<%sql="select * from Makale where id = " &id

Rs.Open sql, kon, 1, 3

If RS.BOF And RS.EOF Then

else %>

<table width="370" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#ed6578">

  <tr>

    <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

      <tr>

        <td width="6%" height="21" background="images/menuback.jpg"><div align="center"><img src="images/makale_k.gif" width="16" height="16" /></div></td>

        <td width="74%" background="images/menuback.jpg"><span class="style5"><%= left(rs("baslik"),40) %>

            <% If len(rs("baslik"))>40 Then response.Write("...") end if%>

        </span></td>

        <td width="20%" valign="baseline" background="images/menuback.jpg" class="style5"><div align="right"><%= rs("tarih") %> </div></td>

      </tr>

      <tr>

        <td colspan="3"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

          <tr>

            <td><div align="justify" class="style5"><%=rs("metin")%> [<%=rs("yazan")%>]</div>

              <div align="center"><br />

               <!--Bu Explorer da Geri tuşunu anımsayın. Aynı fonksiyondadır. Çok yerde kullanma şansınız var. --> 

                <span class="style5">[<a href="javascript:history.go(-1);" class="style5">Geri Dön</a>] </span>                

                </div>

              </td>

            </tr>

          </table>              

        </td>

       </tr>

     </table>

    </td>

  </tr>

</table>

<% Rs.close

End If%><!--Sitemizin sağ alanını sayfamıza ekliyoruz. --><!--#include file="alt.asp" -->


haberlerimiz yeni dosyamız haberler.asp


<!--Yine gerekli dosyalarımızı sayfamıza taşıyoruz. -->

<!--#include file="ust.asp" -->

<div align="center">

 <!--Veri tabanımıza bağlanıyoruz ve ID lerine göre sondan başa doğru verilerimizi sayfamıza çekiyoruz. --> 

  <%

sayfala=3

sayfa=cint(request.QueryString("sayfa")) 

if sayfa="" then sayfa =0 end if 

sql="select * from haber order by id desc"

Rs.Open sql, kon, 1, 3

If RS.BOF And RS.EOF Then%>

  <span class="style8" style="font-size: 12px">

  <!--Burası kontrol kısmımız eğer veri tabanımız boş ise kayıt yoksa sayfa hata vermemesi açısından bizim belirlemiş olduğumuz uyarı metni çıkacak. -->

  Kayıtlarımızda hic haber bulunmamaktadır...</span>

  <%else

sira=0   

git = Int((sayfa * sayfala)+ 0)

rs.Move(git)

for i=1 to sayfala 

if  not RS.eof then%>

</div>

<table width="370" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#ed6578">

  <tr>

    <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

      <tr>

        <td height="21" background="images/menuback.jpg" class="style5"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

          <tr>

            <td width="5%" class="style5"><div align="center"><img src="images/haber_k.gif" alt="" width="16" height="16" /></div></td>

            <td width="72%" class="style5"> <a href="haberdetay.asp?id=<%=rs("id")%>" class="style5"><%=left(rs("baslik"),40)%>

                <% If len(rs("baslik"))>40 Then response.Write("...") end if%>

            </a></td>

            <td width="20%" valign="baseline" background="images/menuback.jpg" class="style5"><div align="right"><%= rs("tarih") %> </div></td>

          </tr>

         </table>

        </td>

       </tr>

      <tr>

    <td>

<%if sira=0 then%>        

        <table width="98%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">

                        <tr>

                          <td><div align="justify"><img src="<%if rs("resim")<>"" then%><%= rs("resim") %><%else%>images/haber.gif<% End If %>" hspace="3" vspace="5" align="left" /><span class="style5"><%=left(rs("metin"),400)%> ...</span></div>

                            <div align="justify" class="style5"></div></td>

                          </tr>

                          <tr align="right"><td><a href="haberdetay.asp?id=<%=rs("id")%>" class="style5">Devamı ...</a></td></tr>

                      </table>

<%end if

if sira=1 then%>                      

                        <table width="98%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">

                          <tr>

                            <td><div align="justify"><img src="<%if rs("resim")<>"" then%><%= rs("resim") %><%else%>images/haber.gif<% End If %>" hspace="3" vspace="5" align="right" /><span class="style5"><%=left(rs("metin"),400)%> ...</span></div>

                            <div align="justify" class="style5"></div></td>

                            <tr align="right"><td><a href="haberdetay.asp?id=<%=rs("id")%>" class="style5">Devamı ...</a></td></tr>

                            </tr>

                        </table>

<%end if%>                        </td>

      </tr>

     </table>

    </td>

  </tr>

</table>

<table width="100%"  border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

  <tr>

    <td height="10"></td>

  </tr>

</table><div align="center">

  <%

sira=sira+1

if sira=2 then sira=0

RS.MoveNext

end if

next

sayfasayisi=(rs.RecordCount-1)sayfala %>

    <span class="style6">Sayfalar: 

<%for a=0 to sayfasayisi%>    

<span class="style6">[</span><%if sayfa<>a then%><a href="?sayfa=<%=a%>" class="style6"><%=a+1%></a></span><%else%><span class="style8"><%=a+1%></span><%end if%><span class="style6">]</span>

<%next%>

    <% 

End If

Rs.close%> 

</div>

<!--Sitemizin sağ alanını sayfamıza ekliyoruz. -->

<!--#include file="alt.asp" -->


haberlerimizi görüntüleyeceğimiz detay sayfamız haberdetay.asp


<!--Yine gerekli dosyalarımızı sayfamıza taşıyoruz. -->

<!--#include file="ust.asp" -->

 <!--Veri tabanımıza bağlanıyoruz ve ID lerine göre sondan başa doğru verilerimizi sayfamıza çekiyoruz. --> 

<%id=request.QueryString("id")%>

<%sql="select * from Haber where id = " &id

Rs.Open sql, kon, 1, 3

If RS.BOF And RS.EOF Then

else %>

<table width="370" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#ed6578">

  <tr>

    <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

      <tr>

        <td width="6%" height="21" background="images/menuback.jpg"><div align="center"><img src="images/haber_k.gif" alt="h" width="16" height="16" /></div></td>

        <td width="74%" background="images/menuback.jpg"><span class="style5"><%= left(rs("baslik"),40) %>

            <% If len(rs("baslik"))>40 Then response.Write("...") end if%>

        </span></td>

        <td width="20%" valign="baseline" background="images/menuback.jpg" class="style5"><div align="right"><%= rs("tarih") %> </div></td>

      </tr>

      <tr>

        <td colspan="3"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

          <tr>

            <td><div align="justify" class="style5">        

             <img src="<%if rs("resim")<>"" then%><%=rs("resim") %><% Else %>images/haber.gif<% End If %>" hspace="5" vspace="5" align="left" /> <%=rs("metin")%> [<%=rs("yazan")%>]</div>

              <div align="center"><br />

               <!--Bu Explorer da Geri tuşunu anımsayın. Aynı fonksiyondadır. Çok yerde kullanma şansınız var. --> 

                <span class="style5">[<a href="javascript:history.go(-1);" class="style5">Geri Dön</a>] </span>

                </div>

              </td>

            </tr>

         </table>              

       </td>

      </tr>

    </table>

   </td>

  </tr>

</table>

<% Rs.close

End If%><!--Sitemizin sağ alanını sayfamıza ekliyoruz. --><!--#include file="alt.asp" -->


Şimdi projemizin son hali resimlerdeki gibi ise kodlarımız hatasız çalışıyor demektir. Alacağınız hataları paylaşırsanız dersimiz daha verimli olur. Kolay gelsin.  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

• 12 yıl önce
hmmm gerçekten Güsel:kirp:
• 12 yıl önce
hocam haberdetay.asp calismiyor sanirim bi bakarsaniz sevinirim
• 12 yıl önce
Hata yazarmısın? best89
• 12 yıl önce
Aldığınız hatayı yazarsanız cevap yazma şansımız olur.
• 12 yıl önce
çok teşekkür ederiz vallahi çok gerekli bi döküman yanlız php sicript içinde bi ders hazırlarsanız memnun oluruz
• 12 yıl önce
PHP konusunda sitemizde Dr.Weaver dan talepte bulunursanız fırsat buldukça ilgilenecektir. Kolay gelsin.
• 11 yıl önce
Hocam bu dersin birde image lerini verseydin iyi olurdu. Genede eline sağlık çok güzel oldu
• 11 yıl önce
Aynı hatayı bende aldım.
• 10 yıl önce
iyi günler ben ana sayfadaki haber ve makale sayısını artırmak istiyorum ne yapabilirim...
• 10 yıl önce
çok güzel gidiyor bayağı zevkliymiş bu asp şimdiye kadar canıma okuduydu çok sağolasın:D
• 9 yıl önce
hocam ayaral.asp nerde
• 8 yıl önce
Sayın hocam size bir sorum olacak eğer cevaplarsanız çok sevinirim? http://www.sanalkurs.net/asp-ile-bir-site-yapalim-3bolum-2109.html dersinizde detay kısımını bir türlü beceremedim. Ben dualar.asp şeklinde yaptım. Ayrıca dua.asp sayfasıda yaptım. Dualar.asp'den detay.asp olarak = dua.asp şeklinde vermek istedim. Yani; detay.asp yerine dua.asp sayfası oluşturdum. Benim sorunum dua.asp?id= çalışmıyor. Neyapmam lazım. Lütfen yardımcı olun. dua.asp?id= bağlantı kuramıyorum. Lütfen yardımcı olun.

Yukarı Git