ASP ile Bir Site Yapalım (2.Bölüm)

Sitemizin genel çatısını oluşturarak başlıyoruz. Ben IIS kurulu olduğunu varsayıyorum, kurulu olmayan arkadaşlar ASP Konu başlıklı kısımdan Explorer 7 IIS sorunu kısmından faydalanabilir.

Sitemizin genel çatısını oluşturarak başlıyoruz. Ben IIS kurulu olduğunu varsayıyorum, kurulu olmayan arkadaşlar ASP Konu başlıklı kısımdan Explorer 7 IIS sorunu kısmından faydalanabilir.

default.asp bizim ana sayfamız olacak. Daha çok include yöntemlerinden faydalanacağız.


<!--#include file="ust.asp" -->

<div align="center">

  Bu alana iki adet haber getireceğiz, iki adet de makale... 

  </div>

<!--#include file="alt.asp" -->connect.asp veri tabanımız ile sayfalarımızı ilişkilendireceğimiz kısım:


<!--Veri Tabanımızın Fiziksel Yol adresi. -->

<% 

Set kon = CreateObject("ADODB.Connection")

Set rs = server. CreateObject("ADODB.Recordset") 

kon.Open ("DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ="& Server.MapPath("db/sanalkurs.mdb")) 

%>ust.asp sitemizin üst ve sol kısmını oluştaracak alanımız. Yani banner ve menu kısmımız.


<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1254"%>

<!--#include file="connect.asp" -->

<!--#include file="ayaral.asp" -->

<%

Response.Expires = -1

Response.ExpiresAbsolute = Now() - 1

Response.AddHeader "pragma","no-cache"

Response.AddHeader "cache-control","private"

Response.CacheControl = "no-cache"%><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9" />

<!--Sitemizin başlığı otomatik olarak ayar tablomuzdan çekiyoruz -->

<title><%=baslik%></title>

<style type="text/css">

<!--

BODY{

CURSOR: url(mouseeffect.cur);

}

-->

<!--

body {

    margin-top: 0px;

    background-image: url('images/bgm.gif');

}

a:link {

    text-decoration: none;

}

a:visited {

    text-decoration: none;

}

a:hover {

    text-decoration: underline;

}

a:active {

    text-decoration: none;

}

h1, h2, h3, h4, h5, h6 {

    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;

}

body, td, th {

    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;

}

.style2 {color: #000000; font-size: 9px;}

.style5 {font-size: 11px;

         color: #000000;

}

.style6 {color: #000000; font-size: 9px; }

.style8 {font-size: 10px; color: #FF8300; }

-->

</style></head>

<!--Yükleniyor diye uzun sürecek işlemlerden önce kullanıcıya verdiğimiz uyarı. Kullanıp kullanmamak size kalmış. -->

<!--#include file="yukleniyor.asp" -->

<table width="780" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#ed6578">

  <tr>

    <td>

    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

      <tr>

        <td height="140" bgcolor="#ed6578">

        <!--Veri tabanından Rasgele oluşturduğumuz bannerlarımızı görüntülüyoruz." -->

<% 

sql="select * from Banner"

Rs.Open sql, kon, 1, 3

If RS.BOF And RS.EOF Then

else

Randomize 

kac = Int((rs.RecordCount * Rnd)+ 0)

rs.Move(kac)%>

<img src="<%=rs("yol")%>" alt="Banner" width="780" height="142" />

<%end if

Rs.close

%></td>

      </tr>

      <tr>

        <td height="21" background="images/menuback.jpg"><table width="100%" height="21" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

          <tr>

            <td width="35%" class="style2"><div align="center"><!--Anasayfam yap, Sık Kullanılanlar ve Mail gönder alanımız." --><strong> <a onClick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('<%=adres%>');" href="<%=Request.ServerVariables("HTTP_REFERER")%>" class="style2">Anasayfa Yap</a>| <a onClick="javascript:addbookmark()" href="<%=Request.ServerVariables("HTTP_REFERER")%>" class="style2">Sık Kullanılanlara Ekle</a> | <a href="mailto:<%=mail%>" class="style2">Bize Ulaşın</a></strong></div></td>

            <td width="19%"> </td>

            <td width="6%"> </td>

            <td width="14%"> </td>

            <td width="10%" class="style2"> </td>

            <td width="16%"><div align="center" class="style2"><!--Sitede tarih görüntüleyeceğimiz alan için tarih uygulaması. --><%=now()%></div></td>

          </tr>

        </table></td>

      </tr>

      <tr>

        <td height="2" bgcolor="#ed6578"></td>

      </tr>

      <tr>

        <td height="222" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><table width="780" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

          <tr>

            <td width="188" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

              <tr>

                <td height="5"></td>

              </tr>

            </table>

              <table width="182" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#ed6578">

                <tr>

                  <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

                    <tr>

                      <td height="21" colspan="2" background="images/menuback.jpg"><div align="center"><span class="style5">Ana Menü </span></div></td>

                    </tr>

                    <tr><!--Basit bir if else döngüsü ile aktif pasif link uygulaması yapabiliriz. -->

                      <td width="9%"><div align="center"><% if InStr(1, gelenurl, "default.asp")>0 then %><img src="images/yesil.jpg" width="9" height="11" /><%else%><img src="images/kirmizi.jpg" width="9" height="11" /><% End If %></div></td>

                      <td width="91%" height="15" class="style5"><a href="default.asp" class="style5">Ana Sayfa </a></td>

                    </tr>

                    <tr>

                      <td><div align="center"><% if InStr(1, gelenurl, "haberler.asp")>0 then %><img src="images/yesil.jpg" width="9" height="11" /><%else%><img src="images/kirmizi.jpg" width="9" height="11" /><% End If %></div></td>

                      <td height="15" class="style5"><a href="#" class="style5">Haberler</a></td>

                    </tr>

                    <tr>

                      <td><div align="center"><% if InStr(1, gelenurl, "makaleler.asp")>0 then %><img src="images/yesil.jpg" width="9" height="11" /><%else%><img src="images/kirmizi.jpg" width="9" height="11" /><% End If %></div></td>

                      <td height="15" class="style5"><a href="#" class="style5">Makaleler</a></td>

                    </tr>

                    <tr>

                      <td><div align="center"><% if InStr(1, gelenurl, "ilan.asp")>0 then %><img src="images/yesil.jpg" width="9" height="11" /><%else%><img src="images/kirmizi.jpg" width="9" height="11" /><% End If %></div></td>

                      <td height="15" class="style5"><a href="#" class="style5">İlanlar</a></td>

                    </tr>

<% if foto=true then %>                    

                    <tr>

                      <td><div align="center"><% if InStr(1, gelenurl, "fotogaleri.asp")>0 then %><img src="images/yesil.jpg" width="9" height="11" /><%else%><img src="images/kirmizi.jpg" width="9" height="11" /><% End If %></div></td>

                      <td height="15" class="style5"><a href="#" class="style5">Fotoğraf Galerisi</a> </td>

                    </tr>

<% end if %>

<% if link=true then %>                        

                    <tr>

                      <td><div align="center"><% if InStr(1, gelenurl, "linkler.asp")>0 then %><img src="images/yesil.jpg" width="9" height="11" /><%else%><img src="images/kirmizi.jpg" width="9" height="11" /><% End If %></div></td>

                      <td height="15" class="style5"><a href="#" class="style5">Linkler</a></td>

                    </tr>

<% end if %>

<% if kim=true then %>                    

                    <tr>

                      <td><div align="center"><% if InStr(1, gelenurl, "kimiz.asp")>0 then %><img src="images/yesil.jpg" width="9" height="11" /><%else%><img src="images/kirmizi.jpg" width="9" height="11" /><% End If %></div></td>

                      <td height="15" class="style5"><a href="#" class="style5">Hakkımda</a> </td>

                    </tr>

<% end if %>

<% if zdefter=true then %>                    

                    <tr>

                      <td><div align="center"><% if InStr(1, gelenurl, "zdefter.asp")>0 then %><img src="images/yesil.jpg" width="9" height="11" /><%else%><img src="images/kirmizi.jpg" width="9" height="11" /><% End If %></div></td>

                      <td height="15" class="style5"><a href="#" class="style5">Ziyaretçi Defteri</a> </td>

                    </tr>

<% end if %>

<% if destek=true then %>                    

                    <tr>

                      <td><div align="center"><% if InStr(1, gelenurl, "destekleyenler.asp")>0 then %><img src="images/yesil.jpg" width="9" height="11" /><%else%><img src="images/kirmizi.jpg" width="9" height="11" /><% End If %></div></td>

                      <td height="15" class="style5"><a href="#" class="style5">Destekleyenler</a></td>

                    </tr>

<% end if %>                    

                    </table></td>

                </tr>

              </table>

              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

                <tr>

                  <td height="5"></td>

                </tr>

              </table>          

                  <table width="182" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#ed6578">

                  <tr>

                    <td>

                    Üye Giriş Alanı Bölümümüz

                    </td>

                  </tr>

                </table>

                   <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

                     <tr>

                       <td height="5"></td>

                     </tr>

                   </table>

                   <table width="182" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#ed6578">

                     <tr>

                       <td>

                       Reklam Alanımız

                       </td>

                     </tr>

                   </table>

         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

                     <tr>

                       <td height="5"></td>

                     </tr>

                   </table>

                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

                     <tr>

                       <td height="5"></td>

                     </tr>

                   </table>

                   </td>

            <td width="10" valign="top"> </td>

            <td width="374" valign="top"><table width="100%" height="5" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

              <tr>

                <td height="5"></td>

              </tr>

            </table>    

</body>alt.asp sitemizin sağ ilanlar, anket ve tavsiye et kısmı gerekli açıklamalar kodlar içerisine ekledim.


<!--Sitemizin alt kısmı. Yani ilanlarımız, anket uygulamamız ve tavsiye et bölümümüz. -->

<style type="text/css">

<!--

.style2 {font-size: xx-small}

-->

</style>

         <td width="8" valign="top"> </td>

            <td width="188" valign="top"><table width="100%" height="5" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

              <tr>

                <td height="4"></td>

              </tr>

            </table>

              <table width="182" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#ed6578">

                <tr>

                  <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

                    <tr>

                      <td height="21" background="images/menuback.jpg" class="style5"><div align="center">İlanlar</div></td>

                    </tr>

                    <tr>

                      <td height="125" align="center"><table width="170" height="75" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

                        <tr>

                          <td height="125">  

 İlanlar Include Edeceğimiz Alan

                          </td>

                        </tr>

                      </table></td>

                    </tr>

                  </table></td>

                </tr>

              </table>

              <table width="100%" height="5" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

                <tr>

                  <td></td>

                </tr>

              </table>

              <table width="182" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#ed6578">

                <tr>

                  <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

                      <td height="21" background="images/menuback.jpg"><div align="center" class="style5">Anket</div></td>

                    </tr>

                    <tr>

                      <td>

                      Anket Alanımızı Include edeceğimiz Alan 

                      </td>

                    </tr>

                        </table>

                  </td>

                </tr>

              </table>

              <table width="100%" height="5" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

                <tr>

                  <td></td>

                </tr>

              </table>              <table width="100%" height="5" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

                <tr>

                  <td> </td>

                </tr>

              </table>

              <table width="100%" height="5" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

                <tr>

                  <td></td>

                </tr>

              </table>              <table width="182" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#ed6578">

                <tr>

                  <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

                    <tr>

                      <td height="21" background="images/menuback.jpg"><div align="center" class="style5">Tavsiye Et </div></td>

                        </tr>

                          <tr>

                           <td>

                      Tavsiye Alanımızın Geleceği Yer                  

                        </td>

                      </tr>

                    </table></td>

                  </tr>

               </table>

              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

                <tr>

                  <td height="5"></td>

                </tr>

              </table>

               </td>

          </tr>

          

        </table></td>

      </tr>

      <tr>

        <td height="21" background="images/menuback.jpg">

                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

          <tr>

            <td width="24%">

            <p align="center">

                <font face="Verdana" color="#43413D"><span class="style2">designed 

                for AYSGLLHN</span></font></td>

            <td width="20%">

            </td>

            <td width="60%">

            <p align="left" class="style2"><font face="Arial" color=#808080>En iyi 1024 x 768 

            çözünürlükte görüntülenir. </font></td>

          </tr>

        </table>

        

        </td>

      </tr>

    </table></td>

  </tr>

</table><BR>

<TABLE align=center bgcolor=#FFFFFF>

<TR>

    <TD><font face color=#808080 size=1>Mustafa Coskun Â©2008 </font></TD>

</TR>

</TABLE>

<!--Yükleniyor uyarımız işlemini tamamlıyor.  -->

<script language="javascript">

<!-- 

ap_showWaitMessage('waitDiv', 0);

//--> 

                </script>

</body>

</html>yukleniyor.asp Sitede herhangi bir işlem yapılırken kullanıcıya verdiğimiz bir uyarı mesajı.


<div id='waitDiv' style='position:absolute; LEFT:0%; top:40%; width:100%; height:91; visibility:hidden; text-align:center;'>

  <div align="center">

    <center>

  <TABLE class="tablo_cevre" width="238" bgcolor="#C0C0C0" border="1" bordercolor="#ed6578" style="border-collapse: collapse" cellpadding="0" cellspacing="0">

    <TR>

    <TD align=center bgcolor="#FFFFFF">

  <table width="100%" height="21" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

    <tr>

      <td background="images/menuback.jpg"><div align="center"><span class="style5"><%=adres%></span></div></td>

    </tr>

  </table>

  <br>

 

<IMG src="images/mouseeffect.gif"><font class="tablo_font">

  <br>

  <span class="style5"><br>

  Yükleniyor... Lütfen Bekleyin!</span><br>

  <br> 

    </TD></TR> 

</TABLE></center>

  </div>

 </div> 

<script>

<!-- 

var DHTML = (document.loading|| document.all || document.layers);

function ap_getObj(name) {

    if (document.loading) {

        return document.loading(name).style;

    }

    else if (document.all) {

    return document.all[name].style;

    }

    else if (document.layers) {

    return document.layers[name];

    }

}

function ap_showWaitMessage(div,flag)  {

    if (!DHTML) return;

    var x = ap_getObj(div);

    x.visibility = (flag) ? 'visible':'hidden'

    if(! document.loading) if(document.layers) x.left=280/2;

    return true;

}

ap_showWaitMessage('waitDiv', 1); 

//-->

 </script>Şimdi asp dosyalarımızı oluşturduğumuza göre çalıştırabiliriz. Lütfen ekteki sanalkurs.rar dosyasını alın ve local ağ da sitelerinizi test ettiğiniz alana taşıyın.

Veri Tabanı
  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

• 12 yıl önce
sitedeki en faydalı derslerden biri ve anlatması en zor olanı bence. Ayrıca dosyaları da eklemişsiniz. ne diyebilirim teşekkür etmekten başka. herkes için çok faydalı oalcak...
• 12 yıl önce
bu verilenlerin hepsini uyguladım yalnız.localhostta çalıştırdığımda şöyle bir hata veriyor. yardımcı olursanız sevinirim. Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80004005) [Microsoft][ODBC Microsoft Access Sürücüsü] Güncelleştirilemiyor. Veritabanı veya nesne salt okunur. /sanalkurs/ayaral.asp, line 30
• 12 yıl önce
Bu hatayı veriyor. Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80004005) [Microsoft][ODBC Microsoft Access Sürücüsü] Güncelleştirilemiyor. Veritabanı veya nesne salt okunur. /sanalkurs/ayaral.asp, line 30 ayaral asp de 30 ve 33, satırı açıklama satırı haline getirdiğimde tıpkı sizin gösterdiğiniz gibi çalışıyor .yardımcı olursanız sevinirim.
• 12 yıl önce
hocam kaynak dosya indirilmiyor...
• 12 yıl önce
Veri tabanına yazma ve okuma izni verdiğinize emin olun ayrıca <!--Veri Tabanımızın Fiziksel Yol adresi. --> bu şekilde ki açıklama alanlarını silebilirsiniz sadece include olanlara dikkat edin onlar gerekli. Birde kaynak dosya çalışıyor test ettim. Kolay gelsin... Local dosya görüntünüz ile sitenin çalışır ekran görüntünüz DERS 1 deki gibi ise herşey kontrol altındadır.
• 12 yıl önce
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Sürücüsü] Güncelleştirilemiyor. Veritabanı veya nesne salt okunur. /sanalkurs/ayaral.asp, line 30 -------------------------------------- dosyaların bulunduğu klasöre yazma izni verirsen sorun ortadan kalkacaktır.
• 12 yıl önce
Çok Teşekkürler Güzel Bir Anlatım
• 12 yıl önce
arkadaslar cözümü buldum size anlatmak isteddim.YA ORDA 30.SATİRDA Kİ rs.update var yha onu silin oluor.bu kadar basitmiş:D BENDE DENEME YANİLMA YOLUYLA YAPTİM:d
• 12 yıl önce
arkadaslar cözümü buldum size anlatmak isteddim.YA ORDA 30.SATİRDA Kİ rs.update var yha onu silin oluor.bu kadar basitmiş BENDE DENEME YANİLMA YOLUYLA YAPTİM -------------------------------------------- ona gerek yok .wwwroot klasöründeki sanal kurs--->sağ tıkla özelliklerden--->web paylaşımını seç--->bu klasörü paylaştırarak tamamı seçin.. işin kuralını öğrenelim değil mi?
• 12 yıl önce
Evet çünkü kodu silmek tekrar yazma gerektirecek :kirp: O yüzden önce local ağımızı yönetmesini öğrenelim ilerde projenizi internet ortamına taşıyınca da aynı izinleri hosting ayarlarınızdan sağlamanız gerekecek. Kod silmeyi düşünmessiniz demi? Yoksa sitemiz güncelleme işlemlerini yapamaz.
• 12 yıl önce
güncelleştirme hatasını düzeltmek için:denetimmasası/yönetimsel araçlar/IIS/userpc/varsayılan web sitesi/wwroot/sanalkurs(site klasörü)ne sağ tıklayıp tüm izinlerden izin sihirbazını çalıştırdığımızda sorun çözülüyor.
• 12 yıl önce
hocam cok saol web tasarımı okuyorum asp.net öğreniyoruz ama okulda olmuyor böyle daha iyi anlıyoruz hepinize tşk ederim iyi çalışmalar dilerim
• 12 yıl önce
Tekrar denemenizde fayda var kolay gelsin.
• 12 yıl önce
Tüm söylenilenleri en az 5 kez tekrarladım ama "Hata Tipi: Microsoft VBScript çalışma hatası (0x800A01B6) Nesne bu özellik veya yöntemi desteklemiyor: 'rs.closers' /sanalkurs/ayaral.asp, line 32" bu hatayı veriyor. Ne ümitlerle başlamıştım. Yzık oldu.
• 12 yıl önce
Rs.close olacak yanlış yazmışın yedek çalışma dosyan yoksa kaynak dosya tekrar indir. Vazgeçmen ümit kırıcı. Başarılar.
• 11 yıl önce
kaynak nasıl indireceğim yardım edin
• 11 yıl önce
hocam veri tabanı linkine tıkladım şifre parola istedi. Yardımcı olabilirmisiniz
• 11 yıl önce
Düzelttim o sorunu tekrar deneyebilirsin kolay gelsin.
• 11 yıl önce
Sanalkurs.net sadece resimli olarak mevcut video olarak yayınlamadık. Belki ilerde düşünülebilir. Başarılar...
• 11 yıl önce
En üstteki connect asp demişssiniz 5 satırlık onu ne diye kaydedicegiz acaba
• 11 yıl önce
Hocam öncelikle bu dersi paylaştığınız için çok teşekkür ederim.Benim gibi bu işe yeni başlayan birçok arkadaşa çok faydalı olacaktır.Ama localhostu çalıştırırken mesela default.asp yazdığım zaman hata veriyor ama .asp yazmazsam çalışıyor fakat bu seferde kullanıcı adı ve parola soruyor.Yardımlarınızı bekliyorum çok güzel bir çalışma devamını getirmek istiyorum. SAYGILAR
• 11 yıl önce
Hocam yazmistim ama yorumum görünmedhala.Ben default caistirdigimda kullanici adi ve sifre soruyo neden acaba.Birde default.asp yazdigim zaman hata veriyo görüntülenecek sayfa yok diye.Ancak default yazarsam kullannici adi ve sifre bölümüne geciyor. Benim gibi web hayatina yeni atilmis arkadaslar icin cok degerli bir calisma olmus emeginize saglik.Bu sorunlarima yanit ulastirirsaniz devam edebilicem insallah. SAYGILAR
• 11 yıl önce
Hocam yazmistim ama yorumum görünmedhala.Ben default caistirdigimda kullanici adi ve sifre soruyo neden acaba.Birde default.asp yazdigim zaman hata veriyo görüntülenecek sayfa yok diye.Ancak default yazarsam kullannici adi ve sifre bölümüne geciyor. Benim gibi web hayatina yeni atilmis arkadaslar icin cok degerli bir calisma olmus emeginize saglik.Bu sorunlarima yanit ulastirirsaniz devam edebilicem insallah. SAYGILAR
• 11 yıl önce
İstersen local ile ilişkili bu yazıya bir bak ve ayarlarını tekrar yapılandır. Kolay gelsin. http://www.sanalkurs.net/explorer-7de-local-ag-sorunu-iis-2041.html
• 11 yıl önce
evet sonunda halletİM saolasın hocam çok güzel ve zor bi anlatım olmuşemeğine sağlık.Kopyala yapıştır yöntemi ile yaptım ama onları birebir inceleyip anlamaya çalışcam umarım başarırım.Birde hocam ensondaki derste yönetim paneli senin gösterdiğin gibi görünmüyor.Bunada cevap verebilirsen çook sevinirim.Çok memnun oldum bu arada sizin gibi bi usta ile tanıştığım için. SAYGILAR
• 11 yıl önce
Bu arada bugünde doğum gününmüş NİCE YILLARA
• 11 yıl önce
teşekkür ederim nice yıllara hep birlikte... 8)
• 11 yıl önce
rica ederim cemoli1408 anlamış olmana ve sorunu çözmene sevindim umarım daha iyilerini yaparsın başarılar. kolay gelsin 8)
• 11 yıl önce
Kendi local indeki bağlantı yolunu kontrol et. Bire bir kodlar çalışmayabilir tekrar gözden geçir.
• 11 yıl önce
Arkadaşlar bende de sayfaları teker çalıştırdığımda sorun olmuyodu ama default sayasını çalıştırdığımda bütün sayfalarda hata çıkıyodu.Bende default.asp sayfasının adını index.asp olarak değiştirdim sorun kalmadı ne alaka diye sormayın bilmiyorum :gul:
• 11 yıl önce
ayaral.asp nerde dosyalar eksik
• 10 yıl önce
Internal Server Error The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request. Please contact the server administrator to inform of the time the error occurred and of anything you might have done that may have caused the error. More information about this error may be available in the server error log. -------------------------------------------------------------------------------- Web Server at
• 10 yıl önce
Microsoft VBScript derleme hatası (0x800A03EE) ')' gerekli /a/kurs/ust.asp, line 71, column 24 Response.Write(rs("yol") <img src="<%=rs("yol"%>" alt="Banner" width="780" height="142" /> anlamadım hepsini denedim sabah saatlerimi vurdu kafama
• 10 yıl önce
Tür uyumsuz: '[string: "default.asp"]' ust.asp, line 106 hatası çıkyor. nasıl düzeltebilirim? şimdiden teşekkürler...
• 10 yıl önce
Dosya izinlerine bak. Hatayı tam olarak yazar mısın?
• 10 yıl önce
ayar al diye hata verior acılırken site
• 8 yıl önce
veri tabanı inmiyor dosyayı yeniler misiniz
• 8 yıl önce
Veri tabanını buradan indirebilirsin... http://www.mustafacoskun.com/indir/sanalkurs.zip
• 6 yıl önce
boş bir ayaral.asp dosyası oluşturun sorun kalkıyor.

Yukarı Git