ASP - 404 Rewrite Olmadan SEO (Ücretsiz hosting sağlayıcıları için)

Ücretsiz hosting'ler içn örneğin somee.com dan alınan bir hosting'e 404 hata sayfası uygulama

İlk olarak sizlere bu yöntemle bir "sayfa" sistemi yapacağımızı söyleyip adres çubuğunda adresimizin nasıl görüneceğini sizlere göstermek istiyorum. Adres şu şekilde görünecektir.


siteadresi.ücretsizhost.com/?/sayfa/5-id

Şimdi nasıl yapacağımıza geçelim.
İlk oalrak default.asp'ye Türkçe karakter sorunu için güzel bir replace kodu ekleyelim.


<%Function cevir(data) 

data = Replace (data ,"ı","i",1,-1,1) 

data = Replace (data ,"ğ","g",1,-1,1) 

data = Replace (data ,"ü","u",1,-1,1) 

data = Replace (data ,"ş","s",1,-1,1) 

data = Replace (data ,"ö","o",1,-1,1) 

data = Replace (data ,"ç","c",1,-1,1) 

data = Replace (data ,"I","i",1,-1,1) 

data = Replace (data ,"Ð","g",1,-1,1) 

data = Replace (data ,"Ü","u",1,-1,1) 

data = Replace (data ,"Ş","s",1,-1,1) 

data = Replace (data ,"İ","i",1,-1,1) 

data = Replace (data ,"Ç","c",1,-1,1) 

data = Replace (data ,"Ö","o",1,-1,1) 

data = Replace (data ," ","-",1,-1,1) 

cevir=data 

End Function 

%>

Sayfa bağlantılarımızın aşağıdaki kodunu koyu yazılmış kod şeklinde değiştirelim.


<a href="sayfa.asp?id=1">Sayfa - 1<a/>  / <a href="?/sayfa/id">Sayfa - 1<a/>

Sonra default.asp'mizin en altına aşağıdaki seo kodlarımızı ekleyelim. Kodlarda açıklama vardır.


<%

istekurl = Request.ServerVariables("QUERY_STRING" & "///////////////") ' ? işaretinden sonraki adresi aldık

istekbolum = Split(istekurl,"/") ' adresi böldükif istekbolum(1)= "sayfa" then ' if else döngüsü yaptık

Server.Execute("sayfa.asp") ' değer sayfa ise sayfa.asp execute olacak

end if

%>

Şimdi sayfa.asp'mizi kodlayalım.


<% istekurl = Request.ServerVariables("QUERY_STRING" & "///////////////") ' ? işaretinden sonraki adresi aldık

istekbolum = Split(istekurl,"/") ' adresi böldük

id = Split(istekbolum(2),"-") ' id'yi buldukdim kimlik

kimlik=id(0)

' veri tabanımızın kodunuda şu şekilde değiştirelim

rSQL = "Select * FROM sayfa Where id='" & kimlik & "'"

%>

  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yöneticilerin dikkatine; Yazdığım kodların parantezleri kapanmamış. Düzeltilmesini arz ederim...
Dersinizin son ve düzgün halini aynı isimde açıklama kısmında düzeltme olduğunu bildiren bir uyarıyla yeniden gönderin, üzerine yazılacaktır.
dosya silinmiş tekrardan upload edilebir mi?

Yukarı Git