Android Studio - Textview Kullanım Örneği

Bu ders ile birlikte Textview nesnesini kullanarak, örnek bir uygulama yapacağız. setOnLongClickListener, setOnClickListener kullanımları yer alır.

Merhabalar , textview nesnesini kullanarak örnek bir uygulama yapmaya hızlı bir şekilde başlıyoruz.

Yeni bir proje açıyoruz. 

Select File -> New -> Project -> Android Application Project 

İsmini istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. (Örn. textviewKullanimi) 

1. activity_main.xml  İçeriği
 

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" >
 
  <TextView
    android:id="@+id/textView1" <!-- id tanımladık --!>
    android:clickable="true"  <!-- tıklanabilirlik özelliği kazandırdık --!>
    android:textSize="20dp"
    android:textColor="#0000FF"
    android:gravity="center"  <!-- ortaladık --!>
    android:lineSpacingMultiplier="1.5" <!-- metinlerdeki satır boşluklarını ayarlıyoruz --!>
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentTop="true" <!-- üstte görüntülenmesini sağlıyoruz --!>
    android:layout_centerHorizontal="true" 
    android:layout_marginTop="50dp"
    android:text="Textview nesnesi 1 " /> 
 
  <TextView
    android:id="@+id/textView2"
    android:clickable="true"
    android:textSize="20dp"
    android:textColor="#FF9900"
    android:gravity="center"
    android:lineSpacingMultiplier="1.5"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_marginTop="120dp"
    android:text="Java" />
  
  <TextView
    android:id="@+id/textView3"
    android:clickable="true"
    android:textSize="20dp"
    android:textColor="#FF0000"
    android:gravity="center"
    android:lineSpacingMultiplier="1.5"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_marginTop="190dp"
    android:text="Android" />
 
</RelativeLayout>
2.MainActivity.java

import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
 
public class MainActivity extends Activity {
 
	TextView tv1, tv2, tv3; // Textview nesnelerini tutacak değişkenleri belirliyoruz
	
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    

    // Textview nesnelerini , xml den çekip oluşturduğumuz değişkenlere eşitliyoruz.
    tv1 = (TextView) findViewById(R.id.textView1); 
    tv2 = (TextView) findViewById(R.id.textView2);
    tv3 = (TextView) findViewById(R.id.textView3);
    
    tv1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

// 1.textview e tıklayınca ekrana merhaba hoş geldin yazmasını sağlıyoruz
			
		public void onClick(View v) {
			// TODO Auto-generated method stub
				
			Toast.makeText(getBaseContext(), "Merhaba Hoş Geldin", // Ana mainactivity'de merhaba hoş geldin yazmasını sağlıyoruz.
				Toast.LENGTH_SHORT).show(); // Bu satırda mesajın görüntülenme süresini belirliyoruz.
		}
	});
    
    tv2.setOnLongClickListener(new View.OnLongClickListener() {
			
		public boolean onLongClick(View v) {
			// TODO Auto-generated method stub
				
			Toast.makeText(getBaseContext(), "Java Long Clicked",
				Toast.LENGTH_SHORT).show();
 
			return false;
		}
	});
    
    tv3.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
			
		public void onClick(View v) {
			// TODO Auto-generated method stub
				
			Toast.makeText(getBaseContext(), "Sadece tıkladığın için bu mesaj gözüktü",
				Toast.LENGTH_SHORT).show();
		}
	});
    
    tv3.setOnLongClickListener(new View.OnLongClickListener() {
			
		public boolean onLongClick(View v) {
			// TODO Auto-generated method stub
				
			Toast.makeText(getBaseContext(), "Basılı tuttuğun için bu mesaj gözüktü",
				Toast.LENGTH_SHORT).show();
 
			return true;
		}
	});
  }
 
 // Dipnot : setOnLongClickListener ile setOnClickListener farklı şeylerdir fakat çünkü tetikleme şekilleri farklıdır
// ilkinde kullanıcı basılı tutması gerekir , ikincisinde bir kere dokunması yeterlidir.

 

Arda Kazancı
Merhabalar, Ben Arda Kazancı. Android,PHP,WebTasarım,GrafikTasarım konularında uygulama geliştirme ve tasarımlar yapmaktayım. Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği öğrencisiyim. Takıldığınız problemler ve aradığınız çözümlerde yardımcı olabilirim. Ayrıca freelancer olarak iş tekliflerine açığım. İyi kodlamalar!
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git