Analog Duvar Saati

Bu derste PictureBox ile yapılan basit bir saat örneğini göreceğiz.

Bu derste PictureBox ile yapılan basit bir saat örneğini göreceğiz.

Form' a 1 adet imagelist ve 1 adet de timer ekliyoruz.


Public Class Form1

    Inherits System.Windows.Forms.Form    Public saat_r As Bitmap = New Bitmap(My.Resources.saat_r)

    Public dakika_r As Bitmap = New Bitmap(My.Resources.dakika)

    Public saniye_r As Bitmap = New Bitmap(My.Resources.saniye)

    Public merkez_r As Bitmap = New Bitmap(My.Resources.merkez)

    Public TMP As Bitmap = New Bitmap(376, 376)

    Public Graph As Graphics = Graphics.FromImage(TMP)    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

        Timer1_Tick(Nothing, Nothing)

    End Sub    Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick

        Graph.DrawImage(PictureBox1.BackgroundImage, 0, 0, 376, 376)        Graph.TranslateTransform(188, 188)

        If CheckBox1.Checked = True Then

            Graph.RotateTransform(-90 + ((Now.Hour * 30) + (Now.Minute * 0.5)))

        Else

            Graph.RotateTransform(-90 + (Now.Hour * 30))

        End If

        Graph.DrawImage(saat_r, -13, -13)

        Graph.ResetTransform()        Graph.TranslateTransform(188, 188)

        If CheckBox1.Checked = True Then

            Graph.RotateTransform(-90 + (((Now.Minute * 60) + Now.Second) * 0.1))

        Else

            Graph.RotateTransform(-90 + (Now.Minute * 6))

        End If

        Graph.DrawImage(dakika_r, -13, -13)

        Graph.ResetTransform()        Graph.TranslateTransform(188, 188)

        Graph.RotateTransform(-90 + (Now.Second * 6))

        Graph.DrawImage(saniye_r, -13, -13)

        Graph.ResetTransform()        Graph.TranslateTransform(188, 188)

        Graph.DrawImage(merkez_r, -18, -18)

        Graph.ResetTransform()        PictureBox1.Image = TMP    End SubImagelist'te kullanılacak resimler:


  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

Yukarı Git