ActionScript ve Algoritma Kavramı

Bu dersimizde Algoritma ile Actionscrit arasındaki ilişki üzerinde duracağım.

Merhaba arkadaşlar,

Bu dersimizde Algoritma ile Actionscrit arasındaki ilişki üzerinde duracağım.


İnternet dünyasının en ücra köşelerine yayılan ve pek çok forum sitelerinde gördüğümüz, "Programcı olmak isyorum abi, hangi dili tavsiye edersiniz?" sorusuna verilecek en güzel cevap tabiî ki "Hepsini!" demektir sanırım.

Ancak önemli olan, herhangi bir programlama diline hemen başlamak değil, programlama mantığını kavramaktır. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, programlama mantığını kavrayan bir programcı, yedi cihan bir araya gelse sırtı yere gelmez.

ActionScript programlama dilini biliyoruz öyle değil mi? Peki, algoritma nedir? "Algoritma" hedefe ulaşmak için izlenen bir yol, bir adrestir. Programlama yazarken algoritmadan yararlanırız kısacası. İyi programcı olmak istiyorsak, ok iyi derecede algoritma bilmek durumuzdayız. Ne kadar iyi algoritma bilirsek o kadar iyi derecede programlar yazarız, kendimizi o derece geliştiririz.

Şimdi, Ben Flash actionScript, "if, toplama, While ve Swich case" şeklinde koşullu değişken ifadesi ve altlarına algoritmasını yazdım. Sizden istediğim bu yazdığım algoritmaları zihninizde canlandırmanızdır.

Örnek 1= İf Koşullu ifadesinin algoritması


Var durum:Number =5;

if (durum==4){

trace("durum değişkeni değeri 4'tur");

}else {

trace("durum değişkenin değeri 5'tir");

}Algoritması :

Durum isimli bir değişken oluşturduk ve değerini 5 olarak atadık, sonra, if koşullu ifadesiyle değişkenin değerinin 4 veya 5 mi olduğunu soruyoruz, o da cevabını veriyor.

Şimdi if koşullu ifadesini aklınızdan silin ve babanızın size 5 lira verdiğini düşünün.
Babanız soruyor: "Sana kaç lira verdim?"
Siz de cevap veriyorsunuz: "Peki neye göre?"

Değere göre değil mi? Aklınızda koşul yaratıp cevap veriyorsunuz. Koşul olmazsa cevap veremezsiniz.

Peki, ikinci örneğe geçelim.

Örnek 2: Toplama operatörün algoritması


Var  a:Number = 20;

Var b:Number =15;

as=a+b;

trace(as);Algoritması :

A ve B isimli iki ayrı değişken yarattık. Bu değişkenleri as isimli ayrı bir değişkene atayarak topladık ve trace komutuyla ekrana yazdırdık. Peki algoritması nasıl oluyor ona bir bakalım.

[*] A isimli değişkenin değerini al, dur. değerini öğren, dur.
[*] Sayıyı A isimli değişkene ata (20),
[*] B isimli değişkenin değerini al, dur değerini öğren dur.
[*] B isimli değişkene ata (15),
[*] A ve B isimli öğrendiğin sayıları AS isimli değişkene ata, dur.

(As isimli değişkene atamamızın nedeni As isimli değişkenin bir sertifika olması, yani iki değişkenin değerinin bir kopyasını alıyoruz ve bir tek değişkene atıyoruz. Buradaki mantık çok önemli. Bir örnek vermek gerekirse siz bir devlet dairesine gittiniz sizden kimlik istediler; siz kimliğinizi aslını mı verirsiniz, yoksa fotokopisini mi verirsiniz? Tabi ki fotokopisini verirsiniz, öyle değil mi? Aslını verecek haliniz yok ya? Bunun için buradaki mantık çok çok önemli, yani "var değişken = new değişken" gibi...)

[*] A ve B isimli değişkeni topla ve trace komutuyla ekrana ata dur.

Peki 3. örneğe geçelim.

Örnek 3: While döngüsü ve Algoritması


var str:Number=1;

while (str<=5 ){

trace(str);

str++;

}Algoritması:

Str isimli bir değişken yarattık. Değeri "1" olarak belirledik. While ile döngüsüyle değerinin 5 defa yazılmasını istedik. Peki algoritması nasıl oluyor ona bir bakalım.

[*] Str isimli değişkenin değerini al, öğren dur. Değeri "0"
(While döngüsüne atadık böylelikle 5'ten küçük veya eşit olduğu sürece yazacak),

Şimdi burası çok önemli bir noktaya geldik.

[*] Döngünün algoritması: While döngüsü kontrolü

Not: str++, fonksiyonun 1.2.4. ve 5. geçmesini sağlayan fonksiyonun bir organıdır.

[*] Değişkenin değerini öğren "1" , dur.
[*] Koşulu kontrol et, 1

2. adım: Değişkenin son değerini öğren "2",. dur. Koşulu kontrol et 2
3. Değişkenin son değerini öğren "3" dur. Koşulu kontrol et 3
4. Değişkenin son değerini öğren "4" dur. Koşulu kontrol et 4
5. Değişkenin son değerini öğren "5" dur. Koşulu kontrol et 5

Örnek 4 Switch case fonksiyonunun algoritması

Birden çok fazla koşullu ifadede switch case kullanırız. Switch case çalışma mantığı şöyledir: Yazıldığı koşul kontrol edilir. Koşul doğruysa 2.3 vs 6 adıma geçer. ancak unutulmaması gereken çok önemli bir nokta var o da switch case fonksiyonu kendisinden sonra gelen her Koşullu ifadeleri sanki doğruymuş gibi (doğru da olsa, yanlış da olsa ) çalıştırmaya devam eder onun için biz her koşulun ardından "break ;" ifadesi kullanırız ki koşulu kontrol et ve doğruysa dur. Ekrana yazdır. Doğru değil de diğer koşula geç deriz, hadi bunu bir örnekle açıklayım ve algoritma mantığına geçelim


var  Barış:unit=5;Swich(Barış){Case 1:       <----------------------(case değeri 1 eşitse anlamına gelir )

Trace ("Barış değeri 1 dir");

Break;Case2:

Trace ("Barış değeri'dir");

Break;Case3:

Trace ("Barış değeri 3");

Break;

Case4 :

Trace("Basış değeri 4");

Break;

Case 5:

Trace("Barış değeri 5");

Break;

Default; <- yukarıdaki ifadelerin hiç birisi uymuyorsa yapılacak işlemdir.

Trace ("Barış ifadesi: yukarıdaki ifadelerden hiç birisi uyan bir değere sahip değildir.")

}Agoritmasi :

Barış isimli bir değişken 5 değeri verdik, değişken swich case fonksiyonu girdi. Döngümüz çalıştı.

1. Barış isimli değişkenin değerini al. Değerin öğren, koşul sağlandıysa (break ) dur. Ekrana Barış'ın değeri yaz doğru değilse 1. Adıma geç

2. Barış isimli değişkenin değerini al. Değerin öğren, koşul sağlandıysa (break ) dur. Ekrana Barış'ın değeri yaz doğru değilse 2. Adıma geç

3. Barış isimli değişkenin değerini al. Değerin öğren, koşul sağlandıysa (break ) dur. Ekrana Barış'ın değeri yaz, doğru değilse 3. Adıma geç

4. Baris isimli değişkenin değerisi al. Değerini öğren, koşul sağlandıysa (break) dur. Ekrana Bariş'ın değeri yaz doğru degilse 4. Adıma geç
5.
6. Barış isimli değişkenin değerini al. Değerin öğren, koşul sağlandıysa (break ) dur. Ekrana Barış'ın değeri yaz doğru değilse 5. Adıma geç
7. Yukarıdaki Koşulları kontrol et kontrol sonucundan hiçbirisi uymuyorsa ekrana default ile sonucu yazdır.

Algoritma ve programlamayı en iyi şekilde elimden geldiğince anlatmaya çalıştım, umarım yardımcı olmuşumdur.

İyi çalışmalar....
  • Etiketler;
Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor!

• 6 yıl önce
e-dergi yapımı anlatabilir misiniz? Allah rızası için
• 6 yıl önce
e-dergi yapmayı biliyor musunuz?

Yukarı Git